.: Na imieniny do: Dalidy, Juliusza i Łucji .: Użytkowników online: 5
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Terminarz sportowy
Brydż - Klub Nauczyciela
Czwartek - turniej par 1730
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 5
 
Twój adres IP
54.226.36.60
 
Liczba odwiedzin
2 222 458
 
 
  Sesja Rady Powiatu w Miliczu - 2012-03-01 09:28:15

Fundacja będzie dzierżawić majątek poszpitalny

W czwartek 23 lutego radni Rady Powiatu w Miliczu wyrazili zgodę na wydzierżawienie Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej majątku po byłym Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach oraz terenu wokół budowanego zalewu przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu. Podczas sesji radni zmienili także Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu oraz podjęli decyzję o utworzeniu nowego samodzielnego stanowiska w Starostwie Powiatowym.Tym razem sesja Rady Powiatu wyjątkowo odbyła się w sali konferencyjnej internatu Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu. W obradach uczestniczyło 12 z 15 radnych. Nieobecni byli: przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osmelak, Arkadiusz Korol i Piotr Wesołowski.

Sesja została zwołana na skutek uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która dopatrzyła się błędów w przyjętej przez radnych 2 lutego uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. W poprzedniej Prognozie stosunek łącznej spłaty zobowiązań do przewidywanych dochodów przekraczał w 2014 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik o prawie 5 proc. Uchwała Kolegium RIO zobligowała Radę Powiatu do usunięcia tego błędu najpóźniej do 24 lutego.

Najwięcej pytań do projektu zmieniającego WPF miała radna Henryka Skrzynecka z Lewicy, którą interesowały zwiększone prognozowane wpływy do budżetu powiatu z tytułu sprzedaży mienia. – W uchwale, którą przyjmowaliśmy zaledwie 3 tygodnie temu, prognozowana sprzedaż majątku w latach 2013-2014 wynosiła ok. 6 mln zł, a teraz szacuje się ją na ponad 17 mln zł – wskazywała radna Skrzynecka, dociekając jaki majątek powiat chce sprzedać w 2013 r.
za 9,5 mln zł a jaki w 2014 r.
za 7,8 mln zł. Skarbnik powiatu Halina Witkowska poinformowała, że do sprzedaży przewidziane jest mienie po Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach. Jak przekazywała pani skarbnik, sam Zarząd Powiatu po dokonaniu pobieżnej analizy, oszacował jaką kwotę planuje uzyskać ze sprzedaży tego majątku.

Ostatecznie radni 8 głosami koalicji przyjęli zmiany w WPF. Od głosu wstrzymali się: J. Monastyrska, K. Patalas i K. Gracz z DŚ XXI oraz H. Skrzynecka z Lewicy.

Mienie dla Fundacji

Następnie radni debatowali nad projektami uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia z Fundacją na Rzecz Ziemi Milickiej umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata w sprawie przekazania majątku poszpitalnego w Krośnicach oraz terenu wokół budowanego zalewu przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu.

Fundacja wg planu ma otrzymać w dzierżawę następujące budynki poszpitalne w Krośnicach: nr 4 (obecne Schronisko Młodzieżowe – użyczone gminie Krośnice), nr 5 (dawna neurologia, którą użycza MSPDiON), nr 6 (byłe laboratorium obecnie zajmowane przez spółdzielnię socjalną „Szklany Świat”), nr 21 (dawne warsztaty, obecnie nieużytkowane), nr 22 (kotłownia, którą użycza Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej), nr 27 i nr 30 (kaplica i prosektorium oraz magazyn, obecnie zajmowane przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”), nr 58 (Izba Przyjęć – wolna), nr 59 (centrala telefoniczna – wolna), nr 67 (użytkowany dziś przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Feniks) oraz nr 70 (kuchnia centralna użyczana przez Fundację). Powiat nie zamierza pozbywać się m.in. budynku nr 1, w którym ma funkcjonować Rodzinny Dom Dziecka oraz nr 3 (docelowo ma się w nim mieścić Dom Pomocy Społecznej).

W nawiązaniu do planów sprzedania przez powiat majątku w Krośnicach w latach 2013-2014, radna Joanna Monastyrska pytała, po co przekazywać ten majątek Fundacji, skoro lada moment ma on zostać sprzedany. Radna DŚ XXI dopytywała też, na jakiej podstawie powiat chce sprzedać majątek, który został mu bezpłatnie przekazany przez Samorząd Województwa. – Z tego co wiem, nie do końca mają państwo podstawy prawne, aby to mienie sprzedawać – tłumaczyła J. Monastyrska. W odpowiedzi wicestarosta Władysław Szydełko informował, że właścicielem majątku jest powiat, a nie Urząd Marszałkowski. Jak mówił wicestarosta, województwo przekazywało powiatowi milickiemu mienie w Krośnicach w ramach rekompensaty za zadłużenie po likwidowanym WSN-ie, które przejął powiat. Wicestarosta zapewnił jednak, iż powiat z grzeczności będzie konsultował sprzedaż majątku w Krośnicach z marszałkiem województwa dolnośląskiego. Na razie Fundacja zawrze umowy dzierżawy z podmiotami obecnie korzystającymi z majątku poszpitalnego w Krośnicach i z tego tytułu będzie pobierała czynsz dzierżawny, który umożliwi jej spłatę pozostałego zadłużenia po ZP ZOZ. Kwoty przeznaczane na remont mienia przez dzierżawców będą też później zaliczane do ewentualnej ceny wykupu.

Radni wyrażali obawy, że kolejny majątek zostanie wyprowadzony poza powiat. Henryka Skrzynecka pytała, w jaki sposób wyceniono majątek przeznaczony do sprzedaży na ponad 17 mln zł. Wicestarosta poinformował, że oszacowano go na podstawie wartości budynku nr 8, którego wycena była robiona pod koniec 2011 r. – Wyrażam swoje zaniepokojenie pozbyciem się ogromnego mienia. Przecież majątek powiatu topnieje jak śnieg za oknem. Jak sprzedamy to, co zostało nam w Krośnicach, to do zbycia pozostaną jedynie budynki Starostwa – mówiła radna Skrzynecka.

Radna Dorota Folmer przypominała, iż Fundacja jest podmiotem Starostwa i tak naprawdę ten majątek po wydzierżawieniu dalej pozostanie w zarządzie powiatu. – Ponadto podmioty użyczające mienie w Krośnicach obecnie nic nam za to nie płacą. Fundacja będzie miała za to możliwość pobierania czynszu dzierżawnego – wyjaśniał prowadzący obrady pod nieobecność przewodniczącego Krzysztofa Osmelaka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Szkatuła. Stwierdził on także, że w związku z tym, że Fundacja stara się wydłużyć okres spłaty kredytu pokrywającego długi po ZP ZOZ z 5 do 10 lat, to zasadne jest, aby wydzierżawić to mienie Fundacji właśnie na 10 lat. Do dyskusji włączył się też prezes Fundacji Paweł Herl przypominając, iż Fundacja musi się wykazać zdolnością kredytową, aby spłacić zadłużenie po przekształconym ZP ZOZ. Jak przekonywał prezes, gdyby nie przekształcenie szpitala w ramach Planu B, ZP ZOZ zbankrutowałby pod koniec 2011 r. Za wydzierżawieniem mienia w Krośnicach Fundacji opowiedziało się 9 radnych (w tym opozycyjna radna
K. Patalas), od głosu wstrzymał się K. Gracz, a przeciwni przyjęciu uchwały byli H. Skrzynecka i J. Monastyrska.

O wiele mniej kontrowersji wywołało wydzierżawienie Fundacji nieruchomości wokół budowanego zalewu przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu. Fundacja zamierza starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego „Ryby” w wys. 1 mln zł na budowę infrastruktury turystycznej wokół zalewu. 10 radnych opowiedziało się za wydzierżawieniem tych działek (w tym K. Patalas i J. Monastyrska). Od głosu wstrzymali się K. Gracz i H. Skrzynecka.

Ostatnią głosowaną uchwałą był projekt zmieniający regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Miliczu. Zarząd zaproponował utworzenie nowego samodzielnego stanowiska do spraw Nadzoru Właścicielskiego. Głównym zadaniem nowego pracownika urzędu będzie pełnienie nadzoru nad spółkami, których udziałowcem jest powiat milicki oraz założonymi przez powiat fundacjami.

Starosta Piotr Lech wyjaśniał, że powiat jako jedyny właściciel spółki MCM i fundator Fundacji ma obowiązek pełnić nad nimi nadzór. – Te podmioty potrzebują specjalnego traktowania oraz specjalnego nadzoru – wyjaśniał sens utworzenia nowego stanowiska starosta Lech, nawiązując do protokołu pokontrolnego komisji rewizyjnej na temat procesu przekształcenia ZP ZOZ, w którym zaleca ona wzmocnienie nadzoru nad spółką MCM oraz Fundacją przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkini komisji rewizyjnej Joanna Monastyrska pytała, dlaczego Zarząd zdecydował się na utworzenie nowego stanowiska, a nie na wynajęcie do pełnienia nadzoru zewnętrznej firmy. Starosta Lech poinformował, że w Polsce nie stosuje się podobnych rozwiązań, głównie ze względów finansowych, gdyż samodzielne stanowisko jest o wiele tańsze w utrzymaniu niż opłacanie firmy zewnętrznej. – Żadna firma nie jest ponadto w stanie zdjąć ustawowego obowiązku względem MCM i Fundacji, który ciąży na Radzie Powiatu – dopowiadał starosta.

Henryka Skrzynecka powątpiewała, czy przy powołaniu nowego stanowiska chodzi rzeczywiście o wzmocnienie nadzoru nad MCM-em i Fundacją. Radna lewicowa głośno się zastanawiała, czy czasem powstanie nowego stanowiska nie ma na celu przede wszystkim wzmocnienia koalicji PO-PSL-MWS. H. Skrzynecka pytała się też przewodniczącego komisji rewizyjnej Krzysztofa Mogilana, czy jego komisji rzeczywiście chodziło o taką formę nadzoru. K. Mogilan stwierdził, że rolą komisji nie jest wskazywanie, w jaki sposób Zarząd miałby wzmocnić swój nadzór nad spółką i fundacją. Jak podkreślał, jego zdaniem samodzielne stanowisko jest rozwiązaniem racjonalnym.

Podobne zdanie zaprezentowało w sumie 7 radnych koalicyjnych. Przeciwni tworzeniu nowego stanowiska byli K. Gracz i H. Skrzynecka. Od głosu wstrzymali się: K. Patalas i J. Monastyrska. Z kolei wiceprzewodniczący J. Szkatuła w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu.

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

czwartek
13 grudnia 2018

pn wt śr cz pt sb nd
12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930
31
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Z-ca redaktor naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2