.: Na imieniny do: Bogusława, Jagody i Katarzyny .: Użytkowników online: 3
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
strona główna
download
GALERIA!
 
W galerii
BWO-2017
OOM i MMM-2017
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2017
WYNIKI TURNIEJU
FOTO
 
Informacje
Telefony
 
Inne
artykuły
ogłoszenia drobne
   bezpłatne

kontakt
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 3
 
 
  Groźba zwrotu miliona złotych - 2015-06-18 10:36:13
Starostwo Powiatowe w Miliczu w latach 2010-2014 pobrało z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawyżoną subwencję oświatową w wys. ok. 1 mln zł na wczesne wspomaganie rozwoju aż 559 dzieci z powiatu milickiego. Po kontroli Kuratorium Oświaty okazało się, że będące jednostką organizacyjną starostwa Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu w ogóle nie prowadziło tego zadania. Istnieje realne zagrożenie, że Starostwo będzie musiało zwrócić do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję

Pierwsza o nieprawidłowościach w naliczaniu subwencji oświatowej mówiła na sesjach Rady Powiatu radna Dorota Folmer z MWS, która w ciągu roku złożyła kilka interpelacji w tej sprawie. Wątpliwości radnej z Milicza potwierdziła dopiero kontrola w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym, którą w grudniu 2014 roku przeprowadzili wizytatorzy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego Departament Analiz i Prognoz zauważył, że milickie PCEiPP każdego roku wykazuje zdecydowanie wyższą liczbę dzieci korzystających z wczesnej interwencji, a jednocześnie nie zatrudnia dodatkowych pedagogów.

Przeprowadzona w PCEiPP kontrola jasno wykazała, że od 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie przydzielano do realizacji zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ponadto z rejestru wniosków składanych do poradni w okresie od 1 września 2010 r. do dnia kontroli wynika, że żaden z 2151 złożonych w tym okresie wniosków nie dotyczył wczesnego wspomagania rozwoju. Śladu informacji o prowadzonych przez placówkę zadaniach z wczesnego wspomagania nie ma także w sprawozdaniach dyrektora z realizacji zadań, protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań.

Tymczasem dyrektor PCEiPP w latach 2010-2014 wykazała w SIO (System Informacji Oświatowej) aż 559 dzieci, na które później MEN przyznawał powiatowi subwencję oświatową. W roku szkolnym 2010/2011 PCEiPP wykazało 48 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Rok później już 106, dwa lata później – 167, by w roku szkolnym 2013/2014 wykazać aż 238 dzieci. W sumie przez wprowadzenie do systemu zawyżonej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem powiat otrzymał ok. 1 mln zł dodatkowej subwencji oświatowej.

Dyrektor PCEiPP Grażyna Kmiecik w pisemnych wyjaśnieniach do starosty milickiego złożonych 15 października 2014 r. oraz do Kuratorium Oświaty z dnia 28 listopada 2014 r. informowała, że w latach 2010-2013 zadanie wczesnego wspomagania rozwoju nie było w PCEiPP realizowane z powodu braku zgłoszeń o potrzebie realizacji tego zadania. W obu pismach dyrektor PCEiPP tłumaczy się popełnieniem w sprawozdaniu niezamierzonego błędu pisarskiego. Dodatkowo podczas kontroli dyrektor Kmiecik wręczyła kontrolerom Kuratorium wyjaśnienie informujące, że podane liczby dzieci w sprawozdaniach SIO zostały nieprawidłowo wpisane, ponieważ dotyczyły wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Sprawy nieprawidłowości w PCEiPP nie chce komentować kierownik Wydziału Oświaty i Promocji w milickim Starostwie Beata Łabaczuk, która informuje, że w ostatnich tygodniach audyt finansów PCEiPP przeprowadziła na zlecenie powiatu zewnętrzna firma. Protokół z audytu jest już gotowy, lecz obecnie dyrektor PCEiPP ma możliwość wniesienia do niego uwag. W podobnym tonie wypowiedział się w tej sprawie starosta Jan Krzysztofik. – Na razie sprawa jest w toku i do czasu zakończenia wszystkich czynności nie chcę ferować w tej sprawie żadnych wyroków. Dyrektor Kmiecik tłumaczyła się przed nami popełnieniem niezamierzonego błędu. Zarząd Powiatu będzie oczekiwał od pani dyrektor dalszych wyjaśnień – mówi starosta Jan Krzysztofik, który w publicznej odpowiedzi na interpelację radnej Doroty Folmer z 15 maja stwierdził, że protokół kontroli doraźnej oraz wyjaśnienia G. Kmiecik wskazują na nieprawidłowości w zarządzaniu placówką przez dyrektora. Starosta nie ma wiedzy, jakie stanowisko w przedmiotowej sprawie zajmie Ministerstwo, które może zażądać od powiatu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Niestety, nie udało się ustalić, na co przeznaczone zostały pieniądze z dodatkowego miliona subwencji. Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie znajduje się w protokole z audytu, który po zapoznaniu się z nim przez Zarząd Powiatu ma zostać upubliczniony.

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

czwartek
22 marca 2018

 • Ni
 • Po
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Linki milickieSerwis Urzędu PowiatuGmina Milicz


Strona policji w Miliczu

Strona Zespołu Szkół na ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenia Dolina BaryczyGmina CieszkówNadleśnictwo Milicz


Strona Technikum Leśnego w MiliczuStrona Urzędu Gminy w KrośnicachSerwis I LO w Miliczu


Serwis OSiR-u w Miliczu


Bank Spółdzielczy w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul.Tadeusza Kościuszki 22
tel.71-38-30-021 lub 71-38-31-189
sekretariat@glosmilicza.pl
gmmilicz@pro.onet.pl
 
Skład redakcji
Red. naczelna:
Jolanta Sławenta
Zastępca red. naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze: Bartosz Jakubowski, Agnieszka Kaczmarek, Alicja Szczepańska-Sikorska, Agnieszka Jezierska, Ewa Morozowicz
 
Terminarz sportowy
BRYDŻ Klub Nauczyciela Czwartek - turniej par 17.30
 
Liczba odwiedzin
 
Twój adres IP
54.162.8.185
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2