.: Na imieniny do: Fabioli, Miły i Sebastiana .: Użytkowników online: 3
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
strona główna
download
GALERIA!
 
W galerii
BWO-2017
OOM i MMM-2017
 
BRYDŻ-TURNIEJE
TURNIEJE MILICKIE
 
Milicka Wiosna 2017
WYNIKI TURNIEJU
FOTO
 
Liga - brydż 2016/17
III Liga,spadek
 
Informacje
Telefony
 
Inne
artykuły
ogłoszenia drobne
   bezpłatne

rekomenduj nas
kontakt
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 3
 
subskrypcja
informacje o nowościach na twój mail!
 
 
  Budżet gminy Milicz - 2015-09-17 09:41:04

W pierwszym półroczu tego roku dochody gminy Milicz zrealizowano w wysokości 41,4 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 43,3 mln zł. Do końca czerwca gmina spłaciła też 7,8 mln zł zaległych zobowiązań z poprzedniego roku, które w sumie wyniosły prawie 9,9 mln zł, z czego 2,9 mln zł było zobowiązaniami przeterminowanymi.W tegorocznym budżecie gminy Milicz roczne dochody zaplanowano w wysokości 82 mln 449 tys. zł, natomiast wydatki mają wynieść 81 mln 295 tys. zł, z czego 5 mln 884 tys. zł ma być przeznaczone na inwestycje. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków realizacja w I półroczu przekroczyła 50 proc. rocznego planu.

 

Dochody na ponad 50 procent

W I półroczu gmina Milicz zrealizowała dochody w wysokości 41 mln 437 tys. zł, z czego 37 mln 470 tys. zł stanowiły dochody bieżące, a 3 mln 967 tys. zł to dochody majątkowe. Na pozyskane dochody majątkowe składają się głównie unijne dotacje w kwocie 2 mln 507 tys. zł (roczny plan – 4 mln 534 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży gminnego mienia w kwocie 1 mln 446 tys. zł (roczny plan – 2 mln 692 tys. zł). Natomiast z zakładanej kwoty 1 mln 637 tys. zł, jaką gmina zamierza w tym roku pozyskać na inwestycje z budżetu państwa czy z budżetu województwa, w I półroczu nie uzyskano na razie ani złotówki.

Wśród dochodów bieżących najwyższy dochód stanowiły subwencje z budżetu państwa, głównie na działania związane z oświatą, które wyniosły 13 mln 899 tys. zł. Gmina otrzymała też z budżetu państwa 5 mln 236 tys. zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto do gminnej kasy wpłynęło 6 mln 170 tys. zł (plan roczny – 13 mln 866 tys. zł) z tytułu udziału gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych mieszkających i działających na terenie gminy Milicz. W przypadku osób fizycznych była to kwota 6 mln 104 tys. zł, co stanowi 37,67 proc. ogólnej kwoty podatku wykazanego w PIT-ach przez mieszkańców.

Z lokalnych podatków i opłat wpłynęło natomiast do gminny 10 mln 20 tys. zł, co stanowi 45,19 proc. rocznego planu (22 mln 172 tys. zł). Najwięcej – bo 6 mln 471 tys. zł – wpłacono z tytułu podatku od nieruchomości, z czego 4 mln 367 tys. zł pochodziło od osób prawnych, a 2 mln 104 tys. zł od osób fizycznych. Za odpady komunalne w I półroczu do gminnej kasy wpłynęło natomiast 1 mln 505 tys. zł, co stanowi 44,06 proc. rocznego planu (3 mln 416 tys. zł). Pozostałe dochody bieżące wyniosły 824,7 tys. zł (44,76 proc. rocznego planu), z czego dochody z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 341,7 tys. zł.

 

Zaległości, odroczenia i umorzenia

Na koniec czerwca 2015 r. zaległości z tytułu dzierżawy, najmu lokali komunalnych i innych gminnych nieruchomości wyniosły 1 mln 225 tys. zł. W tej kwocie aż 798 tys. zł to zaległości czynszowe za mieszkania komunalne i socjalne, 354 tys. zł to zaległości za media, głównie w lokalach socjalnych, 45 tys. zł to niezapłacone czynsze dzierżawne za powierzchnię pod kioskami oraz od innych gruntów, a 28 tys. zł stanowią zaległe opłaty za umieszczenie reklamy na działkach gminnych.

Wśród zaległych opłat figuruje także kwota 63 tys. zł, jaką gminna spółka OSiR powinna zapłacić gimnazjum za zużyte media w hali sportowej przy gimnazjum.

Wysokie są również zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec I półrocza 2015 r. wyniosły 2 mln 629 tys. zł. W tej kwocie 1 mln 582 tys. zł to zaległości w podatku od nieruchomości od firm (z czego 1 mln 264 tys. zł to zaległość 3 przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość), 782,5 tys. zł stanowią zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, na 58 tys. zł osoby fizyczne zalegają z podatkiem rolnym, zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w przypadku osób fizycznych wynoszą 70 tys. zł, a w przypadku firm – 31 tys. zł, w przypadku karty podatkowej zaległości wynoszą 61 tys. zł, w przypadku podatku od czynności cywilno-prawnych – 41 tys. zł, a w przypadku podatku od spadków i darowizn – 2 tys. zł.

W I półroczu 2015 r. burmistrz umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 92 tys. zł, z czego 82,2 tys. zł dotyczyło podatku od nieruchomości od 2 przedsiębiorstw, 4,3 tys. zł to umorzony podatek indywidualnym właścicielom nieruchomości, 4 tys. zł odnosi się do podatku rolnego umorzonego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a 622 zł to podatek rolny umorzony osobie indywidualnej. Poza tym burmistrz odroczył 1 firmie termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 207,3 tys. zł, innej firmie odroczył do III kwartału tego roku termin płatności podatku od nieruchomości w wys. 1 mln 234,2 tys. zł, natomiast 6 osobom indywidualnym rozłożył na raty podatek w łącznej kwocie 52,3 tys. zł.

 

Wydatki na ponad 53 procent

Do 30 czerwca 2015 r. z zaplanowanych na cały rok wydatków w kwocie 81 mln 295 tys. zł gmina wydała 43 mln 327 tys. zł (53,3 proc. całorocznego planu), z czego 5 mln 884 tys. zł przeznaczono na inwestycje.

Najbardziej znaczącą kwotę wydatków – bo 16 mln 845 tys. zł – stanowiły wydatki na gminną oświatę i wychowanie. Na pomoc społeczną wydano 6 mln 486 tys. zł, z czego na świadczenia rodzinne przeznaczono 4 mln 517 tys. zł, na zadania związane z pomocą społeczną 1 mln 804 tys. zł, a na dodatki mieszkaniowe – 115,2 tys. zł. Natomiast na administrację wydatkowano w I półroczu 5 mln 118 tys. zł , z czego wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 4 mln 38 tys. zł (60,08 proc. rocznego planu). W tej kwocie 2 mln 730 tys. zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi urzędników. Wydatki Rady Miejskiej wyniosły 371 tys. zł, z czego 267 tys. zł to diety radnych, a 82 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 73 tys. zł na zakup laptopów dla radnych oraz zakup nagłośnienia. Z kolei diety i prowizje sołtysów wyniosły w I półroczu 122,3 tys. zł.

 

Deficyt zamiast nadwyżki

Na koniec 2015 r. gmina Milicz powinna uzyskać nadwyżkę budżetową w wys. 1 mln 153 tys. zł, gdyż za taką kwotę musi w tym roku wykupić od banków wyemitowane przez siebie w poprzednich latach obligacje komunalne. Tymczasem na koniec I półrocza budżet zamknął się deficytem w wys. 1 mln 890 tys. zł. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze, zasadniczą przyczyną wystąpienia deficytu była konieczność spłaty zaległych zobowiązań z poprzedniego roku. W 2015 r. gmina Milicz weszła bowiem z zobowiązaniami z 2014 r. wynoszącymi 9 mln 866 tys. zł, z czego 2 mln 927 tys. zł było zobowiązaniami przeterminowanymi. Do końca 2015 r. gminie udało się uregulować zaległe płatności na łączną kwotę 7 mln 810 tys. zł. To doprowadziło jednak do powstania nowych zaległości na koniec I półrocza w łącznej wys. 2 mln 57 tys. zł, z czego 735 tys. zł stanowią płatności przeterminowane.

W sumie na 30 czerwca 2015 r. łączne zobowiązania gminy Milicz wynosiły 43 mln 192 tys. zł, z czego 38 mln 221 tys. zł to wartość obligacji komunalnych, które gmina musi sukcesywnie wykupywać do 2028 r., 3 mln 941 tys. zł stanowi kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS Milicz, a 296 tys. zł to pożyczka.

 

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

sobota
20 stycznia 2018

 • Ni
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Linki milickieSerwis Urzędu PowiatuGmina Milicz


Strona policji w Miliczu

Strona Zespołu Szkół na ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenia Dolina BaryczyGmina CieszkówNadleśnictwo Milicz


Strona Technikum Leśnego w MiliczuStrona Urzędu Gminy w KrośnicachSerwis I LO w Miliczu


Serwis OSiR-u w Miliczu


Bank Spółdzielczy w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul.Tadeusza Kościuszki 22
tel.71-38-30-021 lub 71-38-31-189
sekretariat@glosmilicza.pl
gmmilicz@pro.onet.pl
 
Skład redakcji
Red. naczelna:
Jolanta Sławenta
Zastępca red. naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze: Bartosz Jakubowski, Agnieszka Kaczmarek, Alicja Szczepańska-Sikorska, Agnieszka Jezierska, Ewa Morozowicz
 
Terminarz sportowy
BRYDŻ Klub Nauczyciela Czwartek - turniej par 17.30
 
Liczba odwiedzin
 
Twój adres IP
54.234.45.10
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2