.: Na imieniny do: Antoniego, Henryki i Mariana .: Użytkowników online: 10
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
strona główna
download
GALERIA!
 
W galerii
BWO-2017
OOM i MMM-2017
 
BRYDŻ-TURNIEJE
TURNIEJE MILICKIE
 
Milicka Wiosna 2017
WYNIKI TURNIEJU
FOTO
 
Liga - brydż 2016/17
III Liga,spadek
 
Informacje
Telefony
 
Inne
artykuły
ogłoszenia drobne
   bezpłatne

rekomenduj nas
kontakt
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 10
 
subskrypcja
informacje o nowościach na twój mail!
 
 
  Negatywna opinia RIO dla powiatu - 2015-10-01 10:58:34

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu negatywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku. Głównym powodem negatywnej oceny jest powstanie w okresie sprawozdawczym zobowiązań wymagalnych w wys. 275,2 tys. zł oraz rażąco niski wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, który wyniósł zaledwie 2,95 proc. Wszystko wskazuje, że powiat na koniec roku nie zmieści się w indywidualnym wskaźniku zadłużenia i w 2016 roku nie będzie w stanie samodzielnie uchwalić budżetu.Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze w 2015 roku było omawiane podczas sesji Rady Powiatu w czwartek 24 września. Sprawozdanie przedstawiała radnym skarbnik Halina Witkowska. Dochody budżetowe w I półroczu wyniosły 26,3 mln zł, co stanowi 41,5 proc. planu. Z kolei wydatki wyniosły 24,6 mln zł, co daje 39,8 proc. planu. Na roboty inwestycyjne i utrzymaniowe dróg powiatowych wydano 2,2 mln zł, z czego w tym roku zapłacono rachunki w wys. 1,15 mln zł za wyremontowane w 2014 roku drogi w Olszy, Nowym Folwarku, Starej Hucie i Stawcu. Zobowiązania powiatu na koniec czerwca wynosiły 1,56 mln zł, z czego 275,2 tys. zł to zobowiązania wymagalne. Fatalnie wyglądało wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. Powiat w pierwszym półroczu sprzedał mienie za zaledwie 357 tys. zł, podczas gdy w budżecie zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych z mienia na poziomie 12,25 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wyniósł zatem zaledwie 2,95 proc.

Negatywnie wykonanie budżetu powiatu w pierwszym półroczu oceniła w opinii z 14 września Regionalna Izba Obrachunkowa. Opinia ta wpłynęła do Starostwa Powiatowego w poniedziałek 21 września. Radny Piotr Zajiczek na sesji był oburzony faktem, że radni nie otrzymali tej opinii na posiedzeniu komisji we wtorek 22 września, tylko doręcza im się tak ważny dokument chwilę przed sesją, kiedy radni nie mają już czasu na dokładne przeanalizowanie treści opinii. Skarbnik Halina Witkowska tłumaczyła się, że sama otrzymała opinię w środę i zapomniała przygotować kopie dla radnych. Z kolei członek zarządu powiatu Wanda Wiśniewska wyjaśniała, że opinia RIO nie jest przedmiotem uchwały tylko informacją dla radnych. Radny Zajiczek nie przyjął tych wyjaśnień mówiąc, że każde tłumaczenie faktu nieprzekazania radnym druzgocącej dla powiatu opinii na obradach komisji jest „żenujące”. Oburzony tym faktem był również inny radny z komitetu Dariusza Stasiaka Dolny Śląsk XXI – Mirosław Drobina, który mówił, że jeszcze jako wójt niezwłocznie starał się przekazywać opinie RIO radnym.

Tymczasem opinia RIO o wykonaniu budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku jest dla władz powiatu bardzo niekorzystna. RIO w swojej opinii wskazuje na niskie wykonanie dochodów majątkowych, które będzie prawdopodobnie skutkować niespełnieniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jeśli powiat do końca tego roku nie sprzeda majątku za kilka milionów złotych, to w 2016 roku nie będzie mógł samodzielnie uchwalić budżetu i zostanie zobowiązany do opracowania i uchwalenia programu naprawczego finansów.

RIO za „lakoniczne” uznało tłumaczenia Zarządu Powiatu, że niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wiąże się z brakiem zainteresowania ze strony kupujących. RIO zauważyło bowiem, że powiat w pierwszym półroczu ogłosił przetargi na sprzedaż nieznacznej ilości mienia o wartości ok. 1,33 mln zł, podczas gdy w uchwale budżetowej wykazał do sprzedaży mienie o wartości 13,6 mln zł. Natomiast, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne, to ok. 196 tys. zł wyniosły niezapłacone faktury za prace remontowe dróg wykonane przez firmy zewnętrzne. Reszta zobowiązań to niezapłacone składniki pracownicze na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne oraz zakup energii.

Starosta Jan Krzysztofik podczas sesji zapewnił, że powiat zapłacił już wszelkie zaległości i obecnie nie posiada zobowiązań wymagalnych. Starosta mówił, iż dokonał w Starostwie wielkich oszczędności, które będą widoczne w sprawozdaniu budżetu za cały rok. Jako jedyny pytania do sprawozdania z wykonania budżetu miał radny Piotr Zajiczek, który pytał się o to, w której z powiatowych instytucji nie zostały zapłacone składki na Fundusz Pracy i ZUS. Skarbnik Halina Witkowska poinformowała, że chodzi głównie o PCEiPP, gdzie główna księgowa z niewiadomych jej przyczyn nie odprowadziła składek w terminie.

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

środa
17 stycznia 2018

 • Ni
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Linki milickieSerwis Urzędu PowiatuGmina Milicz


Strona policji w Miliczu

Strona Zespołu Szkół na ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenia Dolina BaryczyGmina CieszkówNadleśnictwo Milicz


Strona Technikum Leśnego w MiliczuStrona Urzędu Gminy w KrośnicachSerwis I LO w Miliczu


Serwis OSiR-u w Miliczu


Bank Spółdzielczy w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul.Tadeusza Kościuszki 22
tel.71-38-30-021 lub 71-38-31-189
sekretariat@glosmilicza.pl
gmmilicz@pro.onet.pl
 
Skład redakcji
Red. naczelna:
Jolanta Sławenta
Zastępca red. naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze: Bartosz Jakubowski, Agnieszka Kaczmarek, Alicja Szczepańska-Sikorska, Agnieszka Jezierska, Ewa Morozowicz
 
Terminarz sportowy
BRYDŻ Klub Nauczyciela Czwartek - turniej par 17.30
 
Liczba odwiedzin
 
Twój adres IP
54.83.81.52
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2