.: Na imieniny do: Eleonory, Lenki i Kiejstuta .: Użytkowników online: 5
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
strona główna
download
GALERIA!
 
W galerii
BWO-2017
OOM i MMM-2017
 
BRYDŻ-TURNIEJE
TURNIEJE MILICKIE
 
Milicka Wiosna 2017
WYNIKI TURNIEJU
FOTO
 
Informacje
Telefony
 
Inne
artykuły
ogłoszenia drobne
   bezpłatne

rekomenduj nas
kontakt
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 5
 
subskrypcja
informacje o nowościach na twój mail!
 
Jak gminy radzą sobie w sytuacjach kryzysowych
W budżetach gmin powiatu milickiego na sytuacje kryzysowe związane z klęskami żywiołowymi i innymi losowymi zdarzeniami zarezerwowanych jest w sumie ponad 472 tys. zł, najwięcej w gminie Milicz – ponad 311 tys. zł. Pieniądze te są jednak wykorzystywane przez nasze gminy w niewielkim stopniu.
 
 
  Batalia o inwestycje spółki kanalizacyjnej PGK - 2017-05-04 14:32:08
W ciągu najbliższych 3 lat spółka kanalizacyjna PGK „Dolina Baryczy” zamierza zrealizować na terenie gminy Milicz inwestycje kanalizacyjne na łączną kwotę 19,8 mln zł. Rada Miejska w Miliczu na sesji 27 kwietnia tylko jednym głosem przewagi wyraziła zgodę na ten plan. Przeciwni tym inwestycjom  radni obawiają się, że doprowadzą one do podwyższenia opłat za ścieki.

Najpoważniejszą planowaną inwestycją jest dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Milicza, co kosztować ma ponad 13,9 mln zł. Inwestycja ta ma być realizowana w latach 2018-2019 i obejmować będzie modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej na ul. Kościuszki, Grunwaldzkiej, Grota Roweckiego, Armii Krajowej, 11 Listopada, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerkowej i Kasztanowej, wzdłuż planowanego łącznika na terenie dawnego lotniska w Miliczu. Spółka planuje również wybudowanie w latach 2017-2018 sieci kanalizacyjnej na terenie nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych we Wszewilkach, co kosztować ma ponad 3 mln zł. Kolejną planowaną inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kaszowie pod Miliczem; realizację tego przedsięwzięcia przewidziano na lata 2018-2019, a jego szacunkowy koszt to 1,9 mln zł. W 2018 r. spółka PGK zamierza również wybudować sieć kanalizacyjną w rejonie ul. Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu, co kosztować ma ponad 900 tys. zł. Na wszystkie powyższe inwestycje PGK złożyło w lutym tego roku wniosek o unijne dofinansowanie na łączną kwotę 6,3 mln zł, kolejne 8,7 mln zł stanowić ma pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a pozostałe 4,2 mln zł stanowić ma wkład własny spółki.
Spółka PGK zamierza wybudować też sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Gądkowic wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków. W planach jest również budowa sieci kanalizacyjnej w Koruszce, Kaszowie pod Miliczem oraz na terenie działek rekreacyjnych w Miłosławicach. 

Nie inwestować na kredyt
Plany inwestycyjne spółki PGK spotkały się ze sprzeciwem dużej grupy radnych. Jak mówił radny Andrzej Nestoruk, planowane inwestycje to kolejne zadłużanie się spółki PGK, która ma do spłaty jeszcze 37 mln zł pożyczki zaciągniętej na niedawno zakończoną inwestycję kanalizacyjną, co skutkować będzie rocznymi spłatami rzędu 4 mln zł. – Kolejne pożyczki to kolejne koszty, które trzeba będzie ująć w taryfie za ścieki. Któregoś dnia obudzimy się z ręką w nocniku – przestrzegał. Według radnego spółki PGK finansowo nie stać na prowadzenie dalszych inwestycji, a na ich realizację w oparciu o kolejne kredyty nie ma jego zgody. – Uważam, że PGK wyczerpało już swoje możliwości i dalsze inwestycje kanalizacyjne powinna prowadzić gmina – stwierdził Nestoruk. Z kolei Alicja Szatkowska przypomniała, że spółka kanalizacyjna PGK powstała w celu zrealizowania wielomilionowej inwestycji, a ta została zakończona w ubiegłym roku. – Po zakończeniu inwestycji spółka miała zostać rozwiązana – mówiła radna, dodając, że PGK powinno zostać zlikwidowane, a infrastrukturę kanalizacyjną na terenie gminy Milicz powinien przejąć milicki Zakład Usług Komunalnych, który od tego momentu świadczyłby usługi wodno-kanalizacyjne. – Zaciągnięte przez spółkę PGK kredyty spłacać będą przecież mieszkańcy gminy – podkreślała radna, dodając, iż najpierw należy spłacić stare długi, a dopiero potem myśleć o kolejnych inwestycjach. Przeciwko inwestowaniu na kredyt był również radny Arkadiusz Tutak, obawiając się, że zaciągnięte przez PGK kredyty spowodują wzrost opłat za ścieki. – Jeśli ceny ścieków jeszcze wzrosną, to mieszkańcy gminy zostaną przyparci do muru – stwierdził radny. 

Trzeba nadal inwestować
Odmiennego zdania w sprawie prowadzenia inwestycji przez spółkę PGK był natomiast radny Wojciech Wencek, który stwierdził, że nawet gdyby infrastrukturę kanalizacyjną przejął ZUK, to i tak inwestycje kanalizacyjne musiałyby być prowadzone, lecz wówczas musiałyby być finansowane z budżetu gminy. Radny przypomniał też, że spółka PGK musi istnieć jeszcze co najmniej 5 lat, bo taki jest wymóg prawny wynikający z uzyskania wielomilionowej unijnej dotacji na skanalizowanie gmin Milicz, Cieszków i Żmigród. Z kolei burmistrz Piotr Lech całkowicie zanegował pomysł zlikwidowania spółki PGK i przejęcia przez każdą z trzech gmin zarówno infrastruktury kanalizacyjnej, jak i zobowiązań spółki. – Żadna z gmin nie jest w stanie udźwignąć zobowiązań, jakie obecnie ciążą na PGK. Dla każdej gminy byłby to automatyczny krach finansowy – argumentował włodarz. 
Za przyjęciem przez Radę Miejską planów inwestycyjnych spółki PGK bardzo mocno optowała sama prezes Sabina Misiak, prosząc radnych o akceptację. Jak mówiła, budowa kanalizacji jest koniecznością. – Nie pozwólmy sobie wmawiać, że kanalizacja jest złem. To nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, a ja dzisiaj mam wrażenie, że powinniśmy się wstydzić, bo wzięliśmy pożyczkę – mówiła prezes Misiak podczas emocjonalnego wystąpienia na posiedzeniu komisji budżetowej, które odbyło się na dzień przed sesją. Prezes przypomniała też, że od 2 lat cena ścieków nie wzrosła i będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie również przez kolejny rok. Argumentowała również za koniecznością prowadzenia dalszych inwestycji kanalizacyjnych przez spółkę PGK ze względu na możliwość uzyskania unijnej dotacji. – Kończy się program unijnych dotacji na budowę kanalizacji, spółka PGK złożyła już wniosek o dofinansowanie, gmina natomiast musiałby budować kanalizację już ze środków własnych, bo nie zdąży złożyć wniosku o unijną dotację – informowała Sabina Misiak na sesji. 
Ostatecznie, gdy przyszło do głosowania nad planami inwestycyjnymi spółki PGK, za ich przyjęciem opowiedziało się 9 radnych: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Wojciech Wencek, Włodzimierz Świrkowicz, Agnieszka Ochowicz, Dominika Ugorek, Andrzej Leszczyszyn, Wiesław Cerazy i Piotr Sadowski. Przeciwnych było 8 radnych: Andrzej Nestoruk, Cezary Sierpiński, Janusz Juchnowicz, Leszek Żuber, Jan Karpiński, Arkadiusz Tutak, Jadwiga Janczura i Alicja Szatkowska. Natomiast Edmund Bienkiewicz i Zbigniew Jasiński wstrzymali się od głosu.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

środa
21 lutego 2018

 • Ni
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 
Linki milickieSerwis Urzędu PowiatuGmina Milicz


Strona policji w Miliczu

Strona Zespołu Szkół na ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenia Dolina BaryczyGmina CieszkówNadleśnictwo Milicz


Strona Technikum Leśnego w MiliczuStrona Urzędu Gminy w KrośnicachSerwis I LO w Miliczu


Serwis OSiR-u w Miliczu


Bank Spółdzielczy w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul.Tadeusza Kościuszki 22
tel.71-38-30-021 lub 71-38-31-189
sekretariat@glosmilicza.pl
gmmilicz@pro.onet.pl
 
Skład redakcji
Red. naczelna:
Jolanta Sławenta
Zastępca red. naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze: Bartosz Jakubowski, Agnieszka Kaczmarek, Alicja Szczepańska-Sikorska, Agnieszka Jezierska, Ewa Morozowicz
 
Terminarz sportowy
BRYDŻ Klub Nauczyciela Czwartek - turniej par 17.30
 
Liczba odwiedzin
 
Twój adres IP
54.196.213.0
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2