.: Na imieniny do: Aleksandryny, Józefa i Nicety .: Użytkowników online: 6
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
strona główna
download
GALERIA!
 
W galerii
BWO-2017
OOM i MMM-2017
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2017
WYNIKI TURNIEJU
FOTO
 
Informacje
Telefony
 
Inne
artykuły
ogłoszenia drobne
   bezpłatne

kontakt
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 6
 
 
  RIO negatywnie o budżecie gminy Milicz - 2017-05-18 09:33:04
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała negatywną opinię o wykonaniu przez burmistrza Piotra Lecha ubiegłorocznego budżetu gminy Milicz, wskazując m.in. na bardzo wysoki poziom zobowiązań wymagalnych na koniec roku, co świadczy o zachwianiu płynności finansowej.  

Zobowiązania wymagalne gminy, czyli bezsporne zobowiązania, których termin płatności minął, wyniosły na koniec 2016 r. 1 mln 848 tys. zł. W tej kwocie 495,1 tys. zł to wynagrodzenia osobowe pracowników, 216,2 tys. zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 21,7 tys. zł – składki na fundusz pracy, 204,9 tys. zł – zakup energii, 125,6 tys. zł – zakup materiałów i wyposażenia, 109,1 tys. zł – wydatki inwestycyjne gminy, 26,3 tys. zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 98 tys. zł – zakup usług remontowych, 425,8 tys. zł – zakup usług pozostałych, 11,3 tys. zł – świadczenia społeczne, 10,9 tys. zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 13,8 tys. zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Jak stwierdza RIO, niezapłacenie przez gminę zobowiązań w terminie, co skutkuje koniecznością zapłacenia odsetek karnych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również nieopłacenie w terminie składek ZUS, które, jak wskazuje RIO – wyniosły na koniec 2016 r. 516,1 tys. zł. 
RIO stwierdziło ponadto naruszenie przez gminę Milicz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdyż w wymaganym terminie gmina nie odprowadziła na rachunek bankowy funduszu kwoty 13,8 tys. zł. 
Badając wykonanie budżetu gminy za 2016 r., Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła też przekroczenie przez gminę o 1 mln 10 tys. zł ustalonego planu wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. Innymi słowy – wydano więcej, niż zaplanowano bądź też podpisano umowy skutkujące przekroczeniem planu wydatków, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy to m.in. wydatków osobowych pracowników, gdzie plan wydatków został przekroczony o 179,5 tys. zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 53,1 tys. zł, składek na fundusz pracy – 6,6 tys. zł, wynagrodzeń bezosobowych – 3,3 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 121,7 tys. zł, zakupu energii – 197,5 tys. zł, zakupu usług remontowych – 47,3 tys. zł, zakupu usług pozostałych – 340,1 tys. zł, wydatków inwestycyjnych gminy – 18,4 tys. zł, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – 6,1 tys. zł. 
W wydanej przez siebie opinii RIO przypomina, że za całość gospodarki finansowej gminy, w tym za nieprzekraczanie planu wydatków, odpowiada burmistrz. 
RIO zauważyło również ogromną dysproporcję pomiędzy wpływami za odbiór śmieci a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami – za śmieci gmina pozyskała od mieszkańców 2 mln 685,3 tys. zł, natomiast wydatki z tym związane zamknęły się w kwocie 4 mln 456,2 tys. zł, czyli o ponad 1 mln 771 tys. zł wyższej.
Swoją opinię RIO podsumowuje stwierdzeniem, iż bardzo wysoki poziom zobowiązań wymagalnych, w szczególności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek ZUS, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również wobec dostawców świadczy o zachwianiu płynności finansowej gminy, a co za tym idzie o nieprawidłowym planowaniu wydatków oraz o zaciąganiu zobowiązań z przekroczeniem upoważnienia, jakim jest plan wydatków. Jak wskazuje RIO, wpływ na powstanie zobowiązań wymagalnych gminy miało niewątpliwie znacznie niższe od zaplanowanych – o prawie 3 mln 640 tys. zł – wykonanie dochodów gminy, w tym dochodów majątkowych o prawie 1 mln 106 tys. zł, przy jednoczesnym zaciąganiu zobowiązań w kwotach przekraczających planowane wydatki.

Komisja rewizyjna rozpoczęła prace
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy stanowi jeden z elementów branych pod uwagę przy udzielaniu absolutorium burmistrzowi. Prace nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla burmistrza Piotra Lecha rozpoczęła już komisja rewizyjna Rady Miejskiej, która obradowała 11 maja. Na razie radni ograniczyli się do wyjaśnienia wątpliwości związanych z wydatkami gminy. Odpowiedzi udzielał im skarbnik gminy Tadeusz Ciesielski. Radny Andrzej Nestoruk wskazywał m.in., że ze sprawozdania z wykonania budżetu nie wynika, których inwestycji zaplanowanych na ubiegły rok gmina w ogóle nie rozpoczęła, a które nie zostały jeszcze dokończone lub częściowo są niezapłacone. Prosił też skarbnika o przygotowanie informacji na temat wysokości zapłaconych przez gminę odsetek karnych od przeterminowanych zobowiązań, a także o zestawienie zaległości, jakie wobec gminy mają mieszkańcy i inni płatnicy z tytułu podatków i rozmaitych opłat. Tu radny Nestoruk zauważył, że niepokojąco wzrosło zadłużenie za media w lokalach socjalnych, które przekroczyło 400 tys. zł. Radnych interesowało też, ile dokładnie gmina wydała w 2016 r. na utrzymanie krytej pływalni w Miliczu, czy w jakiś sposób gmina kontrolowała wydatki Ośrodka Kultury, który ubiegły rok zakończył stratą w wys. ponad 124 tys. zł, a także czy zostały podjęte jakieś kroki odnośnie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wobec klubów sportowych, w tym KS Milicz, które były kontrolowane przez komisję rewizyjną. Kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Milicz za 2016 r. i absolutorium dla burmistrza Piotra Lecha odbędzie się w tym tygodniu.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

poniedziałek
19 marca 2018

 • Ni
 • Po
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Linki milickieSerwis Urzędu PowiatuGmina Milicz


Strona policji w Miliczu

Strona Zespołu Szkół na ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenia Dolina BaryczyGmina CieszkówNadleśnictwo Milicz


Strona Technikum Leśnego w MiliczuStrona Urzędu Gminy w KrośnicachSerwis I LO w Miliczu


Serwis OSiR-u w Miliczu


Bank Spółdzielczy w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul.Tadeusza Kościuszki 22
tel.71-38-30-021 lub 71-38-31-189
sekretariat@glosmilicza.pl
gmmilicz@pro.onet.pl
 
Skład redakcji
Red. naczelna:
Jolanta Sławenta
Zastępca red. naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze: Bartosz Jakubowski, Agnieszka Kaczmarek, Alicja Szczepańska-Sikorska, Agnieszka Jezierska, Ewa Morozowicz
 
Terminarz sportowy
BRYDŻ Klub Nauczyciela Czwartek - turniej par 17.30
 
Liczba odwiedzin
 
Twój adres IP
54.81.27.58
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2