www.glosmilicza.pl

:: Kolejne przegrane spółki PGK
Wiadomość dodana przez: jsl (2011-04-13 13:17:14)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 7 kwietnia odrzucił apelację złożoną przez spółkę kanalizacyjną PGK „Dolina Baryczy” od wyroku sądu uchylającego odwołanie składu osobowego Rady Nadzorczej, w której każda gmina miała po jednym swoim przedstawicielu. Ten sam sąd uchylił wcześniej kolejną uchwałę Zgromadzenia Wspólników spółki, na mocy której powołano obecną Radę Nadzorczą. Od tego wyroku spółka wniosła apelację.1 czerwca 2010 r. na Zgromadzeniu Wspólników spółki PGK burmistrz Paweł Wybierała siłą większościowych udziałów gminy Milicz (67 proc.) i przy sprzeciwie dwóch pozostałych udziałowców – gminy Cieszków i gminy Żmigród – doprowadził do odwołania ówczesnej 3-osobowej Rady Nadzorczej, w której każda gmina miała po jednym swoim przedstawicielu. W jej miejsce burmistrz Wybierała, również przy sprzeciwie pozostałych wspólników, powołał Radę Nadzorczą składającą się tylko z przedstawicieli gminy Milicz. Dwaj mniejszościowi wspólnicy zaskarżyli te decyzje i 17 grudnia 2010 r. Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego we Wrocławiu uchylił obie uchwały. Od tego wyroku spółka PGK odwołała się. Jednakże na posiedzeniu 7 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy odrzucił apelację i podtrzymał wyrok sądu I instancji. W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził m.in., że wprowadzone przez większościowego wspólnika zmiany w Radzie Nadzorczej spółki są naruszeniem intencji, jaka przyświecała przedstawicielom gmin przy zawiązywaniu spółki. Złamanie tej intencji jest zdaniem sądu naruszeniem zapisów umowy, dobrych obyczajów i zasady partnerstwa. Sąd zauważył również, że dwaj mniejszościowi wspólnicy de facto pozbawieni zostali instrumentów kontrolnych w spółce. Umowa spółki zabrania bowiem poszczególnym wspólnikom indywidualnego nadzorowania działań zarządu spółki.

Z kolei 22 lutego Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydał wyrok uchylający uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 września 2010 r., na mocy której powołano obecną 3-osobową Radę Nadzorczą spółki. W Radzie zasiada obecnie 3 radców prawnych z Wrocławia: Łukasz Błaszczak (przewodniczący), Dorota Cisek i Agnieszka Jacyszyn. Wszyscy reprezentują gminę Milicz. Decyzja o powołaniu tej Rady podjęta została głosami największego udziałowca, czyli gminy Milicz, przy sprzeciwie włodarzy gminy Cieszków i gminy Żmigród. Gmina Żmigród skierowała sprawę do sądu i 22 lutego Sąd Okręgowy we Wrocławiu unieważnił uchwałę. W uzasadnieniu wyroku sąd, tak jak w poprzednim przypadku, wskazał na naruszenie intencji, jaka przyświecała wspólnikom przy zawiązywaniu spółki – że każda z gmin, niezależnie od liczby udziałów w spółce, ma swojego reprezentanta w Radzie, a nierespektowanie tej intencji narusza zasady partnerstwa i dobrych obyczajów.

Od wyroku sądu spółka PGK „Dolina Baryczy” złożyła odwołanie. Termin rozpatrzenia apelacji sąd wyznaczył na 24 maja.

– Myślę, że po tych przegranych procesach burmistrz gminy Milicz Paweł Wybierała powinien zastanowić się nad przywróceniem normalnych zasad funkcjonowania spółki i właściwej atmosfery – powiedział nam sekretarz gminy Żmigród Wojciech Smoliński, który przewodniczył Radzie Nadzorczej spółki PGK „Dolina Baryczy” do czasu, gdy 1 czerwca 2010 r. burmistrz Wybierała w całości ją odwołał, wprowadzając do Rady jedynie własnych przedstawicieli.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4124