www.glosmilicza.pl

:: Milicka Fala
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-04-03 11:06:17)

Od 2 do 15 kwietnia na terenie placówek oświatowych gminy Milicz odbędą się spotkania informacyjne dyrektorów szkół i Przedszkola Samorządowego z rodzicami uczniów na temat zajęć prowadzonych na krytej pływalni w Miliczu.W spotkaniach weźmie udział burmistrz Paweł Wybierała, wiceburmistrz Henryka Skrzynecka i pracownicy Urzędu Miejskiego w Miliczu. W ramach programu „Jestem sprawny i bezpieczny w wodzie” wszystkie gminne placówki oświatowe poprowadzą dla swoich podopiecznych lekcje wych. fiz. oraz dodatkowe zajęcia sportowe na krytej pływalni Milicka Fala wybudowanej przy SP nr 2 w Miliczu. Całość kosztów, łącznie z dowozami uczniów pokryje samorząd. Harmonogram spotkań: 2 kwietnia, godz. 17 – SP w Nowym Zamku (sala gimnastyczna), 3 kwietnia, godz. 17 – SP w Czatkowicach (sala gimnastyczna), 4 kwietnia, godz. 17 – SP w Sułowie i Gimnazjum w Sułowie (rodzice obu szkół spotkają się w sali gimnastycznej gimnazjum), 7 kwietnia, godz. 17 – Gimnazjum we Wróblińcu (sala gimnastyczna), 8 kwietnia, godz. 17 – SP we Wziąchowie Wielkim (sala gimnastyczna), 9 kwietnia, godz. 17 – Gimnazjum w Miliczu (mała sala gimnastyczna przy hali sportowej), 11 kwietnia, godz. 17 – SP w Dunkowej (sala gimnastyczna), 14 kwietnia, godz. 17 – Przedszkole Samorządowe w Miliczu (sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Miliczu), 15 kwietnia – SP nr 2 w Miliczu: godz. 17 – rodzice uczniów z kl. 0 i kl. I-III, godz. 18.30 – rodzice uczniów z kl. IV-VI.

Uroczyste otwarcie krytej pływalni w Miliczu odbędzie się w piątek 25 kwietnia.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4757