www.glosmilicza.pl

:: Zdecydowanie za Lechem
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-12-04 10:44:46)

W drugiej turze wyborów na burmistrza gminy Milicz nowy burmistrz Piotr Lech zdecydowanie pokonał swojego kontrkandydata

Pawła Wybierałę, uzyskując blisko 60-procentowe poparcie. Lech wygrał z Wybierałą zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich.Piotra Lecha poparło 4.629 mieszkańców gminy (59,45 proc.), którzy poszli do urn, natomiast na dotychczasowego burmistrza Pawła Wybierałę głos oddało 3.157 mieszkańców (40,55 proc.). Różnica pomiędzy obu kandydatami wyniosła więc 1.472 głosy na korzyść Piotra Lecha.

Lech wygrał w Miliczu i na wsiach

Piotr Lech zdobył więcej głosów od Pawła Wybierały zarówno w samym Miliczu, jak i na terenach wiejskich. W Miliczu na Lecha zagłosowało 2.449 mieszkańców (59,04 proc.), natomiast na Wybierałę 1.699 wyborców (40,96 proc.), czyli o 750 mieszkańców mniej. Lech uzyskał więcej głosów w każdym z 7 obwodów wyborczych na terenie Milicza, a także wśród pacjentów milickiego szpitala, gdzie utworzono dodatkowy punkt głosowania. Największą różnicę głosów na korzyść Lecha odnotowano w okręgach wyborczych nr 6 i nr 9 (lokal wyborczy w Zespole Szkół w Miliczu), gdzie Lech uzyskał o 178 głosów więcej od Wybierały (Lech – 538, Wybierała – 360), a także w okręgach wyborczych nr 3 i nr 5 (lokal wyborczy w Gimnazjum w Miliczu), gdzie różnica wyniosła 166 głosów (Lech – 389, Wybierała – 223).

Zdecydowane zwycięstwo Piotr Lech odniósł też na terenach wiejskich, gdzie zagłosowało na niego 2.180 mieszkańców (59,92 proc.), podczas gdy na Pawła Wybierałę oddano 1.458 głosów (40,08 proc.), czyli o 722 głosów mniej. Tu największa różnica głosów na korzyść Lecha wystąpiła w okręgu nr 21 (lokal wyborczy w Nadleśnictwie w Miliczu), gdzie głosowali mieszkańcy Kaszowa, Miłochowic, Postolina, Pracz i Wałkowej, a gdzie Lech zdobył o 150 głosów więcej od Wybierały (Lech – 259, Wybierała – 109). Znaczące zwycięstwo nad Wybierałą Lech odniósł też wśród mieszkańców Sławoszowic i Rudy Milickiej (lokal wyborczy w świetlicy w Sławoszowicach), uzyskując o 139 głosów więcej (Lech – 217, Wybierała – 78). Dużą różnicę na korzyść Lecha odnotowano także wśród mieszkańców Borzynowa, Henrykowic, Młodzianowa, Potaszni i Wielgich Milickich (lokal wyborczy w świetlicy w Potaszni), gdzie Lech zdobył o 120 głosów więcej od Wybierały (Lech – 166, Wybierała – 46). W pozostałych wiejskich obwodach głosowania różnica na korzyść Piotra Lecha wynosiła po kilkadziesiąt głosów.

Jedynie w dwóch wiejskich obwodach Wybierała uzyskał więcej głosów od Lecha – w lokalu wyborczym w szkole w Nowym Grodzisku, gdzie głosowali mieszkańcy Godnowej i Nowego Zamku, Wybierała otrzymał o 34 głosy więcej od Lecha (Wybierała – 96, Lech – 62), oraz w lokalu wyborczym w świetlicy we Wszewilkach, gdzie głosowali mieszkańcy Gogołowic, Wszewilek i Stawca, a gdzie Wybierała wygrał z Lechem o 7 głosów (Wybierała – 190, Lech – 183).

Frekwencja powyżej 40 proc.

Do urn podczas drugiej tury wyborów poszło 7.912 mieszkańców gminy Milicz, co stanowi 40,71 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania. W Miliczu, gdzie w wyborach wzięło udział 4.212 mieszkańców, frekwencja była wyższa i wyniosła 44,38 proc., natomiast na terenach wiejskich do urn poszło 3.700 mieszkańców, czyli 37,20 proc. uprawnionych mieszkańców milickich wsi.

 

W Miliczu najwyższą frekwencję odnotowano w Zespole Szkół – 48,99 proc. oraz w Nadleśnictwie Milicz – 48,83 proc. Na terenach wiejskich najliczniej do urn poszli mieszkańcy Nowego Zamku i Godnowej (48,02 proc.), mieszkańcy Gołkowa, Latkowej, Ostrowąsów i Wodnikowa Górnego (46,35 proc.) oraz mieszkańcy Piękocina, Poradowa, Świętoszyna i Węgrzynowa (45,33 proc.). Natomiast najniższa frekwencja była w świetlicy w Gądkowicach – 27,85 proc. – gdzie głosowali mieszkańcy Gądkowic, Tworzymirek, Tworzymirek Górnych, Wziąchowa Małego i Wziąchowa Wielkiego.

Frekwencja w drugiej turze wyborów była niższa niż w pierwszej turze 16 listopada, kiedy z prawa do głosowania skorzystało 9.963 wyborców (51,36 proc. uprawnionych), czyli o 2.051 mieszkańców więcej.

Podczas głosowania na burmistrza oddano w drugiej turze 125 głosów nieważnych, z czego 56 głosów nieważnych z powodu postawienia znaku X przy nazwiskach obu kandydatów na burmistrza, a 41 głosów z powodu niepostawienia znaku X przy żadnym nazwisku kandydata.

 

 

 

 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4858