www.glosmilicza.pl

:: Jan Krzysztofik wybrany na starostę
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-12-11 12:36:23)

Radni Rady Powiatu w Miliczu na sesji we wtorek 9 grudnia zdecydowali, że starostą milickim nowej kadencji samorządowej zostanie Jan Krzysztofik. Wicestarostą wybrano ponownie Władysława Szydełkę, a członkami zarządu Wandę Wiśniewską i Marcina Goczlinga. Przewodniczącym Rady Powiatu został Marek Warkocz, a wiceprzewodniczącym Marek Maciejak.Sesja Rady Powiatu w Miliczu była kontynuowana po przerwie w obradach zarządzonej w trakcie inauguracyjnej sesji 1 grudnia. W sesji oprócz radnych uczestniczyli także m.in. burmistrz gminy Milicz Piotr Lech, przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu Halina Smolińska, radny Sejmiku Województwa Ryszard Lech, sekretarz powiatu Adam Aleksandrowicz, skarbnik powiatu Halina Witkowska, diecezjalny duszpasterz samorządowców ks. wikary Adrian Kosendiak z parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu, prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Katarzyna Misiak, przew. SLD w Miliczu Jarosław Milian, przew. Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego Marcin Ciesielski, radny Rady Gminy Krośnice Zdzisław Jasięga, były wieloletni radny Rady Powiatu Bogdan Lew oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i dyrektorzy jednostek powiatowych.

Ślubowanie

nowych radnych

Na początku obrad prowadzonych przez radną seniorkę Wandę Wiśniewską ślubowanie złożył radny Paweł Wybierała z komitetu Dariusza Stasiaka Dolny Śląsk XXI, który nie uczestniczył w pierwszej sesji. We wtorkowej sesji nie uczestniczył drugi z radnych tego samego komitetu Mirosław Drobina, który, jak się dowiedzieliśmy, przebywa w szpitalu. Ślubowanie złożyli także Marek Maciejak z PSL (wszedł do Rady Powiatu w miejsce wybranego na wójta Cieszkowa Ignacego Miecznikowskiego) oraz Stanisław Szocik z komitetu Piotra Lecha „Ziemia Milicka” (objął mandat po Piotrze Lechu, który został burmistrzem Milicza).

Marek Warkocz

przewodniczącym Rady

Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, starosty, wicestarosty oraz dwóch członków Zarządu Powiatu. Tajne wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: przew. Krystyna Patalas, Dorota Folmer i Piotr Zajiczek.

Jako pierwszego wybierano nowego przewodniczącego Rady Powiatu. Kandydata na tę funkcję - cieszkowskiego radnego Marka Warkocza („Ziemia Milicka”) - zgłosił Jan Krzysztofik. Na 14 obecnych na sesji radnych (brak M. Drobiny) kandydaturę Marka Warkocza poparło w tajnym głosowaniu 12 radnych. Po formalnym przegłosowaniu uchwały nowy przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz przejął od Wandy Wiśniewskiej prowadzenie obrad.

Następnie przystąpiono do wyborów wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Kandydaturę milickiego radnego Marka Maciejaka z PSL zgłosił na to stanowisko Władysław Szydełko. Marka Maciejaka w głosowaniu tajnym poparło 13 z 14 radnych.

Nowy starosta

Po wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu radni przystąpili do wyboru nowego starosty milickiego. Kandydaturę radnego komitetu „Ziemia Milicka” Jana Krzysztofika z Pierstnicy zgłosiła radna Grażyna Zalewska-Nowak, która podkreślała dużą wiedzę i doświadczenie samorządowe byłego wójta gminy Krośnice w latach 1998-2002 oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w kadencji 2006-2010. Kandydaturę Jana Krzysztofika poparło 13 z 14 radnych.

Nowy starosta tuż po wyborze powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż mieszkańcy będą mieć w stosunku do nowego Zarządu Powiatu duże oczekiwania. – Obiecuję wam nie piastowanie urzędu, a solidną pracę dla dobra mieszkańców powiatu i trzech naszych gmin. Nasze samorządy muszą tworzyć jedność i współdziałać w zakresie gospodarczym. Będę chciał wykorzystać ten potencjał w wykonywaniu zadań własnych powiatu – powiedział tuż po wyborze starosta Jan Krzysztofik podkreślając, że do pomocy będzie miał wielu świetnych fachowców pracujących w Starostwie i podległych mu jednostkach. Następnie nowy starosta przyjmował gratulacje i życzenia od wszystkich radnych oraz gości obecnych na sali. Jako pierwsi z gratulacjami i bukietem kwiatów pospieszyli starosta poprzednich dwóch kadencji Piotr Lech, który od niedawna jest burmistrzem gminy Milicz, oraz przew. Rady Miejskiej w Miliczu Halina Smolińska.

Nowy-stary wicestarosta

Następnie nowy starosta Jan Krzysztofik na stanowisko swojego zastępcy zaproponował wicestarostę poprzedniej kadencji - radnego z Miłochowic Władysława Szydełkę (PSL). Kandydaturę tę poparło 12 z 14 radnych. W. Szydełko tuż po wyborze wyrażał nadzieję, że jego poglądy w większości spraw będą zbieżne z poglądami nowego starosty. – Mój mandat w nowej kadencji jest dodatkowo umocniony mandatem radnego powiatowego. Mam nadzieję, że nie zawiodę swoich wyborców – mówił tuż po wyborze Władysław Szydełko.

Na koniec dokonano wyboru pozostałych dwóch członków Zarządu Powiatu. Nowy starosta zaproponował na tę funkcję najstarszego i najmłodszego radnego, a więc 66-letnią miliczankę Wandę Wiśniewską z PSL oraz 24-letniego radnego ze Słączna Marcina Goczlinga z klubu radnych „Ziemia Milicka”. Obie kandydatury w głosowaniu tajnym poparło 13 z 14 radnych. Wtorkowa sesja Rady Powiatu trwała w sumie ponad 2 godziny. Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4860