www.glosmilicza.pl

:: Burmistrz spotkał się za dyrektorami
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-12-23 12:51:36)

– Nie zlikwidujemy żadnej wiejskiej szkoły. Zrobimy też wszystko, by nie wprowadzać drugiej zmiany w szkołach – mówił burmistrz Piotr Lech podczas pierwszego spotkania w nowej kadencji z dyrektorami szkół gminy Milicz. Włodarz podkreślał, że będzie kładł duży nacisk na efektywne pozyskiwanie środków z nowego unijnego dofinansowania.Spotkanie odbyło się w milickim magistracie w piątek 19 grudnia. Wzięło w nim udział 10 dyrektorów gminnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkola samorządowego. Oprócz burmistrza Piotra Lecha w spotkaniu uczestniczyli też skarbnik Tadeusz Ciesielski, sekretarz Dariusz Moczulski oraz kierownik nowo powstałego wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych Dariusz Duszyński, który będzie zwierzchnikiem dyrektorów. Urzędników przedstawił zebranym burmistrz podkreślając, że są do dyspozycji dyrektorów. Wspomniał przy tym o zmianie struktury Urzędu Miejskiego, dzięki czemu powstał wydział, którego pracownicy bezpośrednio nadzorują sprawy z zakresu oświaty, co ma wszystkim ułatwić i usprawnić funkcjonowanie.
W dalszej części spotkania burmistrz podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje, że, choć oświata kosztuje sporo, to nie zlikwiduje żadnej wiejskiej szkoły. – Gdyby to zależało ode mnie, to odtwarzałbym szkoły na wsiach, ale niestety, jest to proces nieodwracalny i nie ma już do tego powrotu – mówił burmistrz dodając, że chce uruchomić centra kulturalne w tych wsiach, w których nie ma szkół wiejskich. Takie centra mają powstać w świetlicach wiejskich, gdzie najmłodsi mają mieć możliwość aktywnego rozwoju przez cały tydzień. Gmina ma zapewnić opiekuna. W tym celu świetlice, które nie są w dobrym stanie, gmina będzie remontowała.
– Chcę też wyraźnie powiedzieć, że jestem przeciwko wprowadzaniu drugiej zmiany w naszych szkołach. Zrobimy wszystko, aby temu zapobiec – deklarował włodarz dodając, że urzędnicy pracują nad rozwiązaniem tego problemu.
Najważniejsze zadanie, jakie jednak stoi przed gminą i szkołami, to efektywne pozyskiwanie środków z nowego unijnego dofinansowania na lata 2014-2020. – Milicz jest zbyt biedną gminą, aby nie skorzystać z tej szansy – mówił burmistrz podkreślając jednocześnie, że dyrektorzy „muszą bardzo aktywnie włączyć się w proces maksymalnego wykorzystania tych środków”. Zwrócił przy tym uwagę na fakt sprawnej współpracy urzędników z dyrektorami szkół w przygotowaniu projektów.
Włodarz dodał, że powiat milicki pod jego rządami jako starosty złożył najwięcej różnych projektów
i wniosków na Dolnym Śląsku,
i teraz, jako włodarz gminy, chce ten wynik powtórzyć. Dlatego już w następnym spotkaniu z dyrektorami w drugiej połowie stycznia uczestniczyć będzie Maja Jeż, która dla powiatu milickiego pozyskała wiele milionów złotych dotacji.
W drugiej części spotkania głos zabrał kierownik Dariusz Duszyński, który zwrócił się do dyrektorów, by jak najszybciej utworzyli w swoich szkołach różne stowarzyszenia, bo nie wszystkie unijne projekty adresowane są do samorządów, część z nich kierowana jest do organizacji pozarządowych. Kierownik Duszyński, który przez ostatnie 8 lat był kierownikiem oświaty w Starostwie Powiatowym w Miliczu, wymienił przykładowe projekty, dzięki którym powiat pozyskał kilka milionów złotych. Środki te pozwoliły na prowadzenie wielu zajęć pozaszkolnych, a ponadto każda ze szkół mogła zakupić m.in. komputery, laptopy, drukarki, kamery czy aparaty fotograficzne, a także np. profesjonalne oświetlenie na zajęcia teatralne.
Podczas spotkania sekretarz Dariusz Moczulski, który wcześniej zajmował się w gminie oświatą, dziękował za współpracę dyrektorom szkół. Z kolei skarbnik Tadeusz Ciesielski potwierdził, że sytuacja finansowa gminy jest trudna, a grudniowe wypłaty w oświacie były zagrożone. Ostatecznie udało się je wypłacić dzięki przesunięciom w planie finansowym szkół, ale bez ZUS-u i podatków. Będą też kilkudniowe opóźnienia z wypłatą za nadgodziny dla nauczycieli. Na zakończenie skarbnik dodał, że dziś musi się wstydzić za sytuację finansową gminy, do której doprowadził poprzedni burmistrz Paweł Wybierała.

adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4866