www.glosmilicza.pl

:: Budowa kotłowni w Krośnicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-15 12:41:49)

Prawdopodobnie w połowie kwietnia zakończy się prowadzona przez gminę Krośnice inwestycja budowy kotłowni opalanej biomasą, którą w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Krośnicach buduje zakład Nomar z Wrocławia. Inwestycja rozpoczęta przez poprzednie gminne władze kosztować będzie 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 2,6 mln zł.Prace przy budowie kotłowni opalanej biomasą (2 kotły o mocy 950-999 kW) wraz z magazynem paliwa rozpoczęły się na początku grudnia. Do tej pory wykonano fundamenty oraz stalową konstrukcję ścian i dachu kotłowni. Gotowy jest już ciepłociąg, a w trakcie budowy jest droga dojazdowa do kotłowni. Zakład Projektowania i Kompletacji Dostaw Nomar wykona także utwardzony plac manewrowy dla samochodów ciężarowych. Kotłownia opalana biomasą, którą mają być zrębki drzewne białe bez zanieczyszczeń podściółką i glebą, docelowo ma ogrzewać szkołę, halę sportową i basen.

Decyzję o realizacji budowy kotłowni podjęły poprzednie władze gminy Krośnice. 29 lipca 2014 r. gmina pozyskała dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 2,6 mln zł. Jeszcze przed wyborami były wójt Mirosław Drobina ogłosił przetarg, który wyłonił wykonawcę, oraz podpisał umowę na wykonanie kotłowni.

Nowy wójt Andrzej Biały w momencie objęcia stanowiska 8 grudnia stanął przed faktem dokonanym i nie mógł się wycofać z inwestycji zapoczątkowanej przez poprzednika, gdyż w przeciwnym wypadku gmina musiałaby zapłacić zakładowi Nomar karę w wys. ok. 2,5 mln zł (kara umowna 500 tys. zł oraz zwrot poniesionych kosztów w wys. 2 mln zł). – Miałem do wyboru zerwanie umowy i co za tym idzie obciążenie budżetu gminy dodatkowym kosztem 2,5 mln zł kary, wynikającej z umowy zawartej przez pana Drobinę i w konsekwencji utratę dofinansowania unijnego, albo też dokończenie budowy kotłowni i zapewnienie ciepła dla obiektów szkolnych i przedszkola. Tak naprawdę w momencie objęcia stanowiska wójta 8 grudnia stanąłem przed faktem dokonanym i musiałem kontynuować wykonanie tej inwestycji – tłumaczy wójt Andrzej Biały dodając, że część mieszkańców ma do niego pretensje o budowę nowej kotłowni. – Od dnia rozstrzygnięcia przetargu wójt Drobina podpisywał kolejne aneksy do umowy z firmą Nomar. Co ciekawe, ostatni czwarty aneks został podpisany przez mojego poprzednika już po drugiej turze wyborów, ale jeszcze przed moim ślubowaniem – wyjaśnia nam wójt Biały.

Jeśli chodzi o inwestycję budowy kotłowni okazuje się, że gmina Krośnice może mieć problem z podłączeniem pod kotłownię nowo budowanego basenu, gdyż opracowany przez poprzednie władze wniosek o dofinansowanie na termomodernizację przewidywał dostarczanie ciepła jedynie dla budynków szkolnych i przedszkola, bez uwzględnionej hali basenowej. – Na dzisiaj trudno mi przewidzieć, jakie ewentualnie możemy ponieść konsekwencje tej „nieścisłości”. Być może będziemy musieli zwrócić część dofinansowania. Teraz muszę znaleźć rozwiązanie tego nowego problemu – powiedział nam wójt Andrzej Biały.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4880