www.glosmilicza.pl

:: Czy powstanie Milicka Federacja Sportu?
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-22 12:15:49)

W czwartek 15 stycznia odbyło się drugie spotkanie reprezentantów klubów sportowych z terenu gminy Milicz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania działacze klubów otrzymali wstępny projekt porozumienia w sprawie utworzenia Milickiej Federacji Sportu.

Spotkanie z działaczami klubów sportowych z terenu gminy Milicz odbyło się 15 stycznia w Centrum Edukacji Ekologicznej. Urząd Miejski podczas spotkania reprezentowali: wiceburmistrz Sławomir Strzelecki, kierownik Dariusz Duszyński oraz Magdalena Wichrzycka z wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych. Na sali obecni byli przedstawiciele klubów sportowych: KS Barycz Milicz, LKS Barycz Sułów, UKS Plon Gądkowice, UKS Skoczek Milicz, ULKS Bizon Milicz, WKS Śląsk Milicz, UKS Smecz Milicz, UKS Akademia Sportu Milicz, Running Team Milicz oraz przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS Andrzej Bucyk.
Wśród przedstawicieli klubów sportowych rozprowadzono przygotowany przez M. Wichrzycką wstępny projekt porozumienia w sprawie utworzenia Milickiej Federacji Sportu, niezależnej i samorządnej organizacji pozarządowej, która miałaby zrzeszać kluby sportowe działające na terenie gminy Milicz, zachowując ich autonomiczność. Sygnatariusze porozumienia mieliby wypracować procentowy podział gminnych środków finansowych na poszczególne dyscypliny. W przypadku powołania federacji miałaby ona prowadzić obsługę finansowo-administracyjną naszych klubów sportowych oraz wspólnie występować o środki gminne, powiatowe, wojewódzkie i rządowe na sport. Jak mówił kierownik Duszyński, gmina przekazywałaby federacji roczną dotację, która miałaby być rozdysponowana w porozumieniu pomiędzy kluby sportowe. Kierownik Duszyński zapewnił działaczy, że kluby dalej będą mogły bezpłatnie korzystać z gminnych obiektów sportowych. Gmina zamierza przekazać w użyczenie halę sportową przy OSiR - Gimnazjum w Miliczu, boisko w Sułowie - klubowi LKS Barycz, stadion miejski w Miliczu - klubowi KS Barycz, a boisko w Gądkowicach - sołectwu. Gimnazjum, kluby i sołectwo będą otrzymywać z gminy dotację celową pokrywającą koszty utrzymania tych obiektów, przez co będą one mogły udostępniać gminne obiekty wszystkim chętnym za darmo.
Następne spotkanie w sprawie utworzenia Milickiej Federacji Sportu odbędzie się w czwartek 22 stycznia o godz. 10 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego. Na spotkaniu działacze będą mogli zgłaszać propozycje zmian do porozumienia. Być może w spotkaniu weźmie udział przedstawiciel działającej już federacji sportu z innej gminy.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4882