www.glosmilicza.pl

:: Ile zapłacimy za ścieki
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-22 12:17:58)

Od 1 marca cena ścieków w gminie Milicz miałaby wzrosnąć do 14,35 zł brutto za 1 m sześć., co przy 20-procentowej gminnej dopłacie oznacza, że mieszkańcy płaciliby 11,48 zł za 1 m sześc. To o 1,83 zł więcej niż obecnie. Miliccy radni wezwali władze spółki PGK oraz burmistrza gminy Milicz do utrzymania ceny ścieków na dotychczasowym poziomie. 

O planowanej podwyżce ceny ścieków radni debatowali 20 stycznia na posiedzeniu komisji budżetowej, w którym uczestniczyła też prezes Sabina Misiak ze spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”. Radni zgodnie orzekli, że podwyżka jest zbyt wysoka, a Stanisław Kuśnierz nową taryfę nazwał „gwoździem do trumny”. Jak zauważył jednak Cezary Sierpiński, jeśli kalkulacja nowej taryfy została przez spółkę PGK sporządzona prawidłowo, Rada Miejska nie może jej zakwestionować i nowa cena zacznie i tak obowiązywać od 1 marca. Zaproponowano więc alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest zamrożenie obecnej ceny ścieków na kolejne 3 miesiące. Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie gminnej dotacji do ścieków, tak aby mimo podwyżki mieszkańcy płacili za ścieki nie więcej niż 10 zł za 1 m sześc. Alternatywnym rozwiązaniem jest odstąpienie przez gminę od naliczania spółce PGK podatku od nieruchomości, stanowiącego 33 proc. ceny ścieków, co pozwoliłoby utrzymać dotychczasową cenę ścieków. Ustalenie wyższej dopłaty do ścieków bądź ewentualne odstąpienie od pobierania podatku od spółki leży w gestii burmistrza Piotra Lecha, którego radni zobligowali do złożenia deklaracji w tej sprawie podczas kolejnego posiedzenia komisji budżetowej.
Decyzja w sprawie nowej taryfy za ścieki musi zapaść do końca stycznia.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4883