www.glosmilicza.pl

:: Prawie 210 tys. zł za gazetę
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-29 10:56:57)

Były burmistrz Paweł Wybierała wydał w ubiegłym roku prawie 210 tysięcy złotych z budżetu gminy Milicz na gazetę samorządową „Tygodnik Milicki”. Kwota ta wpłynęła na konto gminnej spółki OSiR, będącej wydawcą gazety.Najwięcej – bo 136,5 tys. zł – kosztowało 6 bezpłatnych dodatków „Tygodnika”, jakie ukazały się w ciągu 2014 roku. Dodatki te, których objętość wynosiła od 8 do 24 stron (w sumie 86 stron wszystkich 6 wydań) kosztowały gminę od 12,7 tys. zł za jedną 8-stronicową gazetę, poprzez 25,4 tys. zł za gazetę 16-stronicową, do 38,1 tys. zł za gazetę 24-stronicową. Za każdą stronę gmina płaciła 1.587,22 zł.
Równie kosztowne było dla gminy zamieszczanie w gazecie samorządowej ogłoszeń, reklam i informacji, gdyż także w tym przypadku 1 strona gazety kosztowała gminę 1.587,22 zł. Od początku 2014 roku do 31 października spółka OSiR z tytułu zamieszczania ogłoszeń, reklam, przetargów i życzeń dla mieszkańców obciążyła gminę Milicz łączną kwotą ok. 65,5 tys. zł, co w skali miesiąca daje kwotę ponad 6,5 tys. zł. Dodatkowo gmina kupowała od OSiR-u po 62 sztuki każdego wydania gazety – 52 sztuki dla wszystkich milickich sołectw oraz 10 sztuk dla Urzędu Miejskiego, płacąc za każdy egzemplarz 2,50 zł, czyli tak, jak w wolnej sprzedaży. Do końca października gmina wydała na ten cel łącznie 6,8 tys. zł.
W sumie gminna spółka OSiR w 2014 r. wystawiła gminie Milicz faktury związane z wydawaniem gazety na łączną kwotę 208,8 tys. zł. Obciążenie dla gminy wynosiło więc w skali miesiąca prawie 19 tys. zł, licząc od początku roku do końca listopada, kiedy to po przegranych wyborach burmistrza Pawła Wybierały gazeta przestała się ukazywać.  
Gminna spółka OSiR była wydawcą gazety samorządowej „Tygodnik Milicki” od maja 2013 r. Wcześniej, od marca 2011 r., gazetę wydawał Ośrodek Kultury w Miliczu, który musiał jednak zrezygnować z roli wydawcy, gdy Rada Miejska w Miliczu zmieniła statut tej placówki, wykreślając zapis umożliwiający prowadzenie działalności wydawniczej. Jednak mimo zmiany wydawcy redaktor naczelna „Tygodnika Milickiego” Małgorzata Czapczyńska przez cały czas była zatrudniona na 1/2 etatu w Ośrodku Kultury (kolejne 1/2 etatu miała w spółce OSiR) i pobierała pensję z gminnej dotacji przekazywanej Ośrodkowi Kultury na działalność kulturalną. Ponadto redakcja gazety samorządowej do końca mieściła się w budynku Ośrodka Kultury, a pracownicy gazety korzystali z wyposażenia redakcji zakupionego przez gminę oraz z samochodu służbowego będącego własnością Ośrodka Kultury.

adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4888