www.glosmilicza.pl

:: Radni powiatowi obniżyli sobie diety
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-02-05 10:25:04)

Średnio o 183 zł niższe będą diety przeciętnego radnego powiatowego. Uchwałę o obniżce swoich diet radni Rady Powiatu podjęli na sesji w czwartek 29 stycznia. Na obniżce diet powiat zaoszczędzi w skali roku ok. 28 tys. zł.

Do tej pory wysokość uchwalonych w 2007 r. stawek diet radnych co roku rosła procentowo wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Obecnie  diety będą naliczane od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która nie wzrosła od 2008 r. Przewodniczący Rady Powiatu i członkowie zarządu otrzymywaliby diety w wys. 105 proc. kwoty bazowej, która wynosi 1766 zł. Wiceprzewodniczącemu Rady oraz przewodniczącym komisji przysługiwałaby dieta w wys. 85 proc. kwoty bazowej, wiceprzewodniczący komisji – 70 proc., radny członek 2 komisji – 60 proc., radny członek 1 komisji – 50 proc. kwoty bazowej. W projekcie nowej uchwały nie znalazł się ponadto 10-proc. dodatek za zwrot kosztów podróży, który przysługiwał radnym mieszkającym poza Miliczem.
Od lutego radni będą otrzymywać następujące stawki diet: przew. Rady Powiatu Marek Warkocz – 1.854 zł (bez zmian), członek Zarządu Wanda Wiśniewska – 1.854 zł (bez zmian), członek Zarządu Marcin Goczling – 1.854 zł (bez zmian), wiceprzewodniczący Rady Marek Maciejak – 1.501 zł (obniżka o 249 zł), przew. komisji budżetu Krystyna Patalas – 1.501 zł (obniżka o 353 zł), przew. komisji spraw społecznych Grażyna Zalewska-Nowak – 1.501 zł (obniżka o 249 zł), wiceprzew. komisji budżetu Szymon Lew – 1.236 zł (obniżka o 304 zł), Stanisław Szocik i Mirosław Drobina – 1.060 zł (obniżka o 287 zł), Dorota Folmer, Janusz Łabuda, Paweł Wybierała i Piotr Zajiczek – 1.060 zł (obniżka o 165 zł).
Podczas dyskusji na komisji radna Dorota Folmer z MWS proponowała jeszcze większą obniżkę diet radnych oraz przyznanie niższej diety przewodniczącemu Rady, by najwyższe diety mieli członkowie zarządu, którzy najwięcej obradują. Wniosek radnej Folmer poparł jedynie radny P. Zajiczek.
Radni uchwalili również, że za każdą nieobecność na sesji lub komisji radnemu będzie się potrącać 20 proc. diety, a suma potrąceń nie może przekroczyć 90 proc. wysokości diety. 


adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4891