www.glosmilicza.pl

:: Daleko nam do bogatych gmin
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-02-12 10:11:16)

Roczny dochód podatkowy gminy Krośnice w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1615,99 zł, co na 179 dolnośląskich gmin daje Krośnicom wysokie 43. miejsce. Gmina Milicz z dochodem 1177,61 zł na głowę plasuje się na 96. miejscu, a gmina Cieszków mająca dochód w wysokości 837,25 zł zajmuje 159. miejsce. 

Jak co roku Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów oraz województw na 2015 rok, bazując na danych o podatkach dochodowych z 2013 roku. W wyliczeniach tych ujęto wszystkie dochody podatkowe, jakie wpłynęły do kas samorządów, z uwzględnieniem m.in. podatków od firm działających na danym terenie oraz od pracujących osób fizycznych. Wskaźniki dochodów podatkowych służą ministerstwu do obliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej dla poszczególnych samorządów, a także do obliczania tzw. janosikowego. Jednak na ich podstawie można też określić, jaka jest kondycja finansowa mieszkańców oraz firm działających na terenie gmin i powiatów.
Najwięcej w Krośnicach
Spośród 179 dolnośląskich gmin bezapelacyjnym liderem jest gmina Polkowice, gdzie roczny dochód podatkowy na mieszkańca wynosi aż 6531,23 zł. Na kolejnych miejscach jest Jerzmanowa z kwotą 5.188,15 zł i Kobierzyce – 4836,41 zł. Najbogatsze dolnośląskie gminy są zresztą w czołówce krajowej, gdyż zajmują odpowiednio 3., 5. i 8. miejsce w skali kraju. Na pierwszym miejscu w kraju jest najbogatsza gmina w Polsce – Kleszczów w powiecie bełchatowskim, gdzie dochód podatkowy na mieszkańca przekracza 37,1 tys. zł.
Na Dolnym Śląsku gmin z dochodem podatkowym przekraczającym 2 tys. zł na mieszkańca jest w sumie 15. Wśród nich nie ma Wrocławia, który z dochodem w wys. 1867,50 zł zajmuje dopiero 23. miejsce.
Na tle dolnośląskich gmin najlepiej w powiecie milickim wypada gmina Krośnice, która znalazła się na 43. miejscu z rocznym dochodem podatkowym na jednego mieszkańca w kwocie 1615,99 zł. To aż o 558,27 zł więcej niż 2 lata temu, kiedy to dochód ten wynosił 1057,72 zł, i o 435,12 zł więcej niż w 2014 r. (1180,87 zł). Ten wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem wpływów do gminnej kasy z podatku od nieruchomości płaconego przez Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach.
Wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy Milicz na 2015 r. wynosi natomiast 1177,61 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co daje gminie 96. miejsce na Dolnym Śląsku. Na przestrzeni ostatnich 2 lat wskaźnik ten wzrósł niewiele, gdyż w 2014 r. wynosił 1103,51 zł (o 74,10 zł mniej), a w 2013 r. – 1.065,86 zł (o 111,75 zł mniej niż w 2015 r.).
Najniższe dochody podatkowe odnotowała w naszym powiecie gmina Cieszków, gdzie na jednego mieszkańca przypada tylko 837,25 zł, co na 179 dolnośląskich gmin daje Cieszkowowi odległe 159. miejsce. Należy tu jednak wspomnieć, że w ciągu ostatnich 2 lat Cieszków odnotowuje tendencję wzrostową, wyższą od Milicza, gdyż jeszcze rok temu dochód podatkowy w gminie Cieszków wynosił o 101,05 zł mniej (736,20 zł), a w 2013 r. o 207,55 zł mniej (629,70 zł).
Powiat milicki na szarym końcu
W przypadku powiatów oraz miast na prawach powiatu wskaźniki dochodów podatkowych są o wiele niższe niż dla gmin. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do gmin powiaty nie pobierają lokalnych podatków. Jedyne podatki, jakie do nich spływają, to procentowa część podatków odprowadzanych do urzędów skarbowych przez firmy działające na terenie powiatu oraz przez pracujących mieszkańców powiatu. Na terenie Dolnego Śląska na 26 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu najwyższe dochody podatkowe na 2015 r. ma powiat polkowicki – 395,63 zł na jednego mieszkańca. Miasto Wrocław ma 299,49 zł. Dochody podatkowe powiatu milickiego wynoszą natomiast 119,54 zł, co daje mu odległe 27. miejsce na Dolnym Śląsku. Mniej mają tylko 3 inne powiaty: kamiennogórski – 116,72 zł, lwówecki – 103,11 zł oraz górowski – 97,62 zł. Na przestrzeni ostatnich 2 lat powiat milicki odnotował tylko niewielką tendencję wzrostową – bo w 2013 r. podatki dochodowe wynosiły 103,04 zł na jednego mieszkańca, a w ubiegłym roku – 112,15 zł.

adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4895