www.glosmilicza.pl

:: Milicz na razie bez Strefy Ekonomicznej
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-03-12 08:28:21)

Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” odrzucił wniosek Zarządu Powiatu Milickiego o objęcie granicami strefy powiatowych działek przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu. Powodem odrzucenia wniosku powiatu jest mała atrakcyjność działek z powodu dużych ograniczeń ekologicznych związanych m.in. z obszarem ochrony przyrody „Natura 2000”.Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) w połowie lutego pisemnie poinformował pisemnie władze powiatu milickiego o odrzuceniu wniosku. Zarząd Wałbrzyskiej Strefy nie jest zainteresowany utworzeniem milickiej podstrefy z powodu ograniczeń ekologicznych występujących na naszym terenie, jak np. obszar specjalnej ochrony ptaków Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” czy też obszar ochrony przyrody „Natura 2000”.
O utworzenie w Miliczu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zabiegał w minionym roku były starosta Piotr Lech, który jest obecnie burmistrzem gminy Milicz. Utworzenie strefy ekonomicznej miało ułatwić ściągnięcie do naszego miasta inwestorów, którzy utworzyliby w Miliczu zakłady pracy. Firmom opłaca się budować zakłady pracy w strefach ekonomicznych, gdyż otrzymują one wówczas pomoc publiczną od państwa w postaci zwolnienia z płacenia podatku CIT w wys. 26 proc. W sierpniu do Milicza przyjechała nawet delegacja WSSE na czele z wiceprezesem Teodorem Stępą, która oglądała powiatowe działki. Uchwałę w sprawie zgody na objęcie granicami WSSE powiatowych działek jednogłośnie na sesji 10 listopada 2014 r. podjęli radni Rady Powiatu. Okazało się jednak, że mimo wizyty w Miliczu swojego przedstawiciela, zarząd WSSE negatywnie odniósł się do wniosku powiatu. W związku z tym wniosek powiatu nie będzie dalej procedowany i nie zostanie przesłany do akceptacji Radzie Miejskiej w Miliczu, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwu Gospodarki.
– Ubolewam z powodu decyzji zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Byłem już po wstępnych rozmowach z marszałkiem oraz wiceministrem gospodarki i wiem, że byli przychylni pomysłowi utworzenia w Miliczu podstrefy ekonomicznej – przyznaje burmistrz Piotr Lech, który dodaje, że jego zdaniem ograniczenia środowiskowe nie wykluczają naszego terenu przed włączeniem do strefy ekonomicznej, gdyż w Miliczu mogłyby inwestować firmy zajmujące się np. przetwórstwem ryb, owoców i warzyw, mechaniką precyzyjną oraz obróbką drewna. – W Odolanowie czy na Opolszczyźnie też jest „Natura 2000” i mimo to utworzono tam dobrze działające strefy ekonomiczne. Dlatego nie będę rezygnował z pomysłu utworzeniu w Miliczu podstrefy ekonomicznej i będziemy jako gmina składać wniosek o włączenie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której jest już Żmigród. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu spotkam się w tej sprawie z byłym marszałkiem województwa Rafałem Jurkowlańcem, który obecnie jest prezesem zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi burmistrz Piotr Lech, dodając, że gmina mogłaby włączyć do strefy swoje działki znajdujące się chociażby między Miliczem a Gogołowicami.
Z kolei starosta Jan Krzysztofik przyznaje, że przyjął do wiadomości negatywną dla powiatu decyzję zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i teraz powiat będzie się koncentrował na sprzedaży dwóch swoich działek przy ul. Powstańców Wielkopolskich w standardowych przetargach. Dwie identyczne działki o powierzchni blisko 70 arów każda zostały wystawione do przetargu za cenę ok. 215 tys. zł brutto (za 1 działkę). Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 27 marca. – To, że rezygnujemy ze starań o włączenie naszych działek do specjalnej strefy ekonomicznej nie oznacza, iż nie aprobujemy działań burmistrza Piotra Lecha w tym zakresie. Wprost przeciwnie, trzymamy kciuki, aby gminie na swoich działkach udało się utworzyć podstrefę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi starosta Jan Krzysztofik.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4904