www.glosmilicza.pl

:: Prezes Fundacji na etacie w Urzędzie Miejskim
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-03-19 09:45:08)

Michał Gołąb, prezes Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, wygrał ogłoszony przez gminę Milicz konkurs na stanowisko ds. promocji gminy. Jednocześnie nadal będzie pełnił funkcję prezesa powiatowej fundacji, która została powołana po to, by spłacić wielomilionowy dług milickiego szpitala.Michał Gołąb został wybrany z grona trzech kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i zostali zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Jego kontrkandydatami byli: Bartosz Kaliciak ze Zdun oraz Arkadiusz Litwiński z Lubelszczyzny. Komisja konkursowa, która obradowała w składzie: kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty, sekretarz gminy Dariusz Moczulski oraz kadrowa Agnieszka Pająk, po rozmowach kwalifikacyjnych wybrała kandydaturę Michała Gołąba.
Michał Gołąb został zatrudniony na stanowisku ds. promocji w wydziale oświaty, promocji i spraw społecznych, w którym ma też objąć stanowisko zastępcy kierownika wydziału D. Duszyńskiego. Został zatrudniony na cały etat, a pracę rozpoczął w poniedziałek 16 marca.
Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko ds. promocji gmina Milicz ogłosiła już po raz drugi, ponieważ w pierwszym żaden z 6 kandydatów, którzy się zgłosili, nie zyskał akceptacji komisji konkursowej, gdyż nie przedstawił atrakcyjnej koncepcji promowania gminy.
Nadal będzie
prezesem
Pracę na całym etacie w Urzędzie Miejskim Michał Gołąb zamierza łączyć z funkcją prezesa Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, którą sprawuje od kwietnia 2013 r. Fundacja ta została powołana przez powiat milicki w celu spłacenia zadłużenia po milickim szpitalu, który to dług w wys. ponad 11 mln zł przeszedł na powiat po przekształceniu szpitala w spółkę handlową MCM, a następnie dług ten został scedowany na Fundację. Fundacja jest właścicielem zalewu milickiego wraz z otaczającą go infrastrukturą, którą to inwestycję zrealizowano z wykorzystaniem unijnych dotacji. Fundacja jest również właścicielem powołanej przez siebie w 2013 r. spółki Ziemia Milicka, która uzyskuje przychody, prowadząc działalność gastronomiczną w poszpitalnej kuchni w Krośnicach. Do stycznia 2015 r. prezesem spółki był Michał Gołąb; na początku lutego funkcję tę powierzono Emilii Kierat.
Michał Gołąb uważa, że będzie w stanie połączyć etatową pracę w milickim magistracie, wykonywaną w godzinach 7.30-15.30, ze sprawowaniem funkcji prezesa Fundacji, która charakteryzuje się nienormowanym czasem pracy. – Jeśli okaże się, że nie daję rady, to zrezygnuję z funkcji prezesa – powiedział naszej gazecie. Jak dodaje, zamierza być prezesem przynajmniej do końca maja, gdyż wtedy mija termin rozliczenia unijnych dotacji pozyskanych na budowę zalewu i znajdującej się wokół infrastruktury. – Byłoby z mojej strony nie fair, gdybym zrezygnował przed rozliczeniem unijnych dotacji, gdyż to ja znam te projekty najlepiej – stwierdza. Zapewnia przy tym, że po godzinach pracy w Urzędzie Miejskim w pełni poświęcać się będzie sprawom Fundacji.
Promocja
na cały etat
Z zatrudnienia Michała Gołąba na stanowisku ds. promocji zadowolony jest jego nowy bezpośredni przełożony, kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty. – Współpracowałem z nim, gdy jeszcze pracowałem w milickim starostwie, i wysoko cenię jego kompetencje – mówi Duszyński, dodając jednak: – Zapowiedziałem jednak, że zatrudnienie Michała Gołąba na stanowisku ds. promocji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jego praca w fundacji na stanowisku prezesa będzie miała charakter zadaniowy i nie będzie kolidowała z pracą w Urzędzie Miejskim, bo w gminie ja go potrzebuję codziennie od godz. 7.30 do 15.30.
Starosta milicki Jan Krzysztofik, któremu podlega zarządzana przez Gołąba powiatowa fundacja, godzi się na taki układ. – Prezes Gołąb poinformował mnie, że zamierza startować na wolne stanowisko w gminie i ja na to przystałem. Jeśli jednak nie będzie mógł pogodzić obu funkcji, to będziemy musieli szukać kogoś na jego miejsce w fundacji – poinformował nas starosta. Jak dodał, w związku z podjęciem przez prezesa Gołąba pracy na cały etat w Urzędzie Miejskim, zarząd powiatu podjął decyzję o powierzeniu mu stanowiska prezesa fundacji tylko do końca czerwca tego roku.
Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej ma do spłacenia jeszcze ok. 6,8 mln zł bankowego kredytu zaciągniętego na spłatę szpitalnego długu. Miesięczna rata to ok. 100 tys. zł, z czego ok. 20 tys. zł przekazuje fundacji powiat, a 80 tys. zł szpitalna spółka MCM jako kolejną ratę za kupione od fundacji grunty przy szpitalu na ul. Grzybowej. Jednak ostatnią ratę szpital spłaci fundacji już w lipcu tego roku i od sierpnia fundacja będzie musiała z innych źródeł „zdobyć” co miesiąc brakujące 80 tys. zł na spłatę raty. Jak zapewnia starosta Krzysztofik, cały czas trwają prace nad opracowaniem koncepcji pozyskania przez fundację dodatkowych źródeł przychodu, które mają zastąpić dotychczasowe wpływy ze szpitalnej spółki MCM. A w pracach tych aktywnie uczestniczy również prezes fundacji Michał Gołąb.

adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4906