www.glosmilicza.pl

:: Uchylone pozwolenie dla Eco-ABC
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-02 13:10:41)

Starosta oleśnicki uchylił spółce Eco-ABC wydane we wrześniu 2013 roku przez starostę milickiego pozwolenie na budowę wiat stalowych na terenie przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych w Miliczu. Postępowanie zostało wszczęte przez wojewodę z powodu podejrzenia o brak bezstronności milickiego Starostwa, gdyż jednym z architektów opracowującym projekt budowy wiat stalowych był wicestarosta Władysław Szydełko.Pozwolenie z 11 września 2013 r. na budowę wiat stalowych na terenie przyszpitalnej spalarni w Miliczu było jedynym, jakie posiadała będąca właścicielem spalarni spółka Eco-ABC. Firma z Bełchatowa ani przez moment nie posiadała jednak pozwolenia na rozbudowę całej instalacji, w efekcie czego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 27 sierpnia 2014 r. prawomocną decyzję o rozbiórce samowoli, a następnie nałożył na Eco-ABC grzywnę w wysokości 50 tys. zł w celu przymuszenia jej do rozbiórki bezprawnie wybudowanych instalacji.
Sprawą budowy wiat stalowych na terenie przyszpitalnej spalarni zainteresował się jednak na skutek donosu jednego z mieszkańców Milicza Prokurator Okręgowy we Wrocławiu. Śledztwo w tej sprawie w minionym roku prowadził Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Okazuje się bowiem, że będący z zawodu architektem wicestarosta Władysław Szydełko w 2013 r. sporządził część konstrukcyjną projektu budowlanego wiat stalowych, a podlegająca mu kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa w milickim Starostwie udzieliła tej inwestycji pozwolenia na budowę. Dodatkowo jeden z synów wicestarosty był pełnomocnikiem Eco-ABC przy staraniu się o pozwolenie na budowę wiat stalowych.
W ocenie policjantów z Opola, w procesie wydania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostwo w Miliczu „mogło dojść” do naruszania kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego wymogu wyłączenia pracownika i organu w sprawie. Wojewoda pozytywnie odniósł się do tych wątpliwości, wznawiając 21 stycznia z urzędu postępowanie i wyznaczył starostę oleśnickiego do ponownego rozpatrzenia wniosku Eco-ABC. Starostwo w Oleśnicy analizując istotę sprawy odniosło się do obecnego stanu prawnego, w którym cała instalacja rozbudowanej spalarni ma obowiązującą prawnie wydaną decyzję nakazującą rozbiórkę przez PINB. W związku z tym starosta oleśnicki uchylił spółce Eco-ABC także pozwolenie na budowę wiat stalowych. – Decyzja starosty oleśnickiego definitywnie kończy sprawę mojego uczestnictwa w procesie administracyjnym, gdy w 2013 roku w ramach nadzoru nad praktyką zawodową syna potwierdziłem opracowanie obliczeń, jakie syn dokonał w projekcie wiat stalowych, a następnie w imieniu Eco-ABC złożył w Starostwie w Miliczu wniosek o pozwolenie na budowę. Wydział Architektury rozpatrzył wniosek i wydał decyzję pozwolenia na budowę. W trakcie postępowania administracyjnego nikt nie podniósł bezstronności urzędu. Zgodnie z prawem, dla ostrożności postępowanie należało prowadzić inaczej – komentuje całą sprawę wicestarosta Władysław Szydełko, który przypomina, że w 2012 roku zarówno on, jak i cały milicki PSL, byli przeciwni sprzedaży spółce Eco-ABC przyszpitalnej spalarni przez powiatową Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej. Pozyskane ze sprzedaży 2,4 mln zł powiat przeznaczył wówczas na spłatę części starego zadłużenia poszpitalnego oraz dofinansowania na starcie szpitalnej spółki Milickie Centrum Medyczne.adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4910