www.glosmilicza.pl

:: Audyt wykazał nieprawidłowości
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-02 13:16:19)

Zlecony przez wójta gminy Krośnice Andrzeja Białego audyt Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach wykazał szereg nieprawidłowości występujących w zakładzie w 2014 roku. Jedną z nieprawidłowości było wykonywanie robót budowlanych przez pracowników ZUK-u na prywatnej posesji dyrektora Artura Kęsego.Audyt w krośnickim ZUK w okresie od 12 do 26 lutego przeprowadziła firma Inra z Wrocławia. Wykryte nieprawidłowości w ZUK-u omówił na sesji 26 marca prokurent firmy Inra Piotr Paszko. Audyt wykazał, że dyrektor Artur Kęsy jako osoba prywatna, zlecił, a później zapłacił ZUK-owi za roboty wykonane przez pracowników zakładu na swojej prywatnej posesji w Dziewiętlinie. Wysokość zapłaty ustalona została według wyceny i oszacowania czasu pracy, jaką sporządził sam dyrektor. Jeszcze większą nieprawidłowością w ZUK-u było zniszczenie przez kierownika Tadeusza Kowalskiego książek eksploatacji obiektów w stacjach uzdatniania wody. Na skutek zniszczenia książek eksploatacji nie można teraz ustalić, w których stacjach uzdatniania wody były wykonywane remonty. W trakcie kontroli firma Inra wykazała także inne nieprawidłowości, jak np. wydawanie bezumownych zleceń dla zaprzyjaźnionych firm. Audytor zarzucił w sprawozdaniu byłemu kierownictwu ZUK-u także wykorzystywanie stanowiska służbowego w celu osiągnięcia zysków finansowych (zakup kart  telefonicznych w sklepie starszego majstra Krzysztofa Skrzypczyka za ok. 2-3 tys. zł rocznie).
Ten ostatni zarzut był przyczynkiem do złożenia przez nowego dyrektora ZUK-u Marcina Ciesielskiego wniosku do Rady Gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Skrzypczykiem. Przeciwko zwolnieniu radnego K. Skrzypczyka protestował na sesji były wójt Mirosław Drobina. – Czuję się zobowiązany stać na straży honoru radnego Skrzypczyka i ZUK-u – mówił były wójt, a przewodniczący Rady Gminy Janusz Dziekan przekonywał, że wniosek o zgodę na zwolnienie z pracy radnego Skrzypczyka jest motywowany politycznie. Radni po dyskusji nie wyrazili zgody na zwolnienie radnego z ZUK-u. Przeciwko zwolnieniu zagłosowało 7 opozycyjnych radnych z komitetu Drobiny i SLD, a za zwolnieniem opowiedziało się 6 radnych z KSS i PSL. W sesji nie uczestniczył sam radny K. Skrzypczyk, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, podobnie zresztą jak dyrektor A. Kęsy i kierownik T. Kowalski.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4912