www.glosmilicza.pl

:: Bezpłatna "Milicka"
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-09 10:21:26)

Na milickim rynku pojawiła się nowa gazeta – Milicka.pl – bezpłatny 16-stronicowy dwutygodnik wydawany przez spółkę Duży Dom Medialny „Wielkopolska” z Ostrowa Wlkp. Gazetę redagują głównie dziennikarze z sąsiedniego województwa. Dochód z reklam, będący jedynym przychodem bezpłatnej gazety, zapewniają na razie milickie samorządy i podległe im jednostki.

Pierwszy numer gazety ukazał się tuż przed świętami, w piątek 3 kwietnia, a poruszana w nim tematyka dotyczy głównie pracy naszych samorządów, w tym przede wszystkim gminy Milicz. Jest więc całostronicowy wywiad z burmistrzem Piotrem Lechem, felieton poświęcony zadłużonej spółce OSiR oraz felieton rozprawiający się z byłym burmistrzem Pawłem Wybierałą, jak również kilka innych informacji z samorządowego podwórka. Ponadto prezes Maciej Biardzki ze szpitalnej spółki Milickie Centrum Medyczne opowiada o planach spółki na przyszłość, a prezes Sabina Misiak ze spółki kanalizacyjnej PGK Dolina Baryczy” zachęca mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnej.

Gazeta jest bezpłatna, co oznacza, że jedyny dochód, na jaki mogą liczyć wydawcy, pochodzi z zamieszczanych na jej łamach reklam. W pierwszym numerze Milickiej reklam i ogłoszeń dostarczyły jedynie milickie samorządy oraz podległe jej jednostki – władze gminy Milicz na pół strony zamieściły życzenia wielkanocne opatrzone zdjęciem wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, 1/4 strony zajmują życzenia złożone przez milicki Ośrodek Kultury, podobnie jak życzenia władz gminy Cieszków, nieco skromniejsze objętościowo są życzenia wójta gminy Krośnice Andrzeja Białego, są też życzenia Milickiego Centrum Medycznego podległego powiatowi, a także życzenia, reklamy i ogłoszenia międzygminnej spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”.

Nowo powstała gazeta praktycznie zapewniła też już sobie stałe zlecenie z Ośrodka Kultury w Miliczu na zamieszczanie na swoich łamach Przewodnika Kulturalnego, bowiem dyrektor Ośrodka Tomasz Kusch, w ciemno, zanim jeszcze ukazał się w sprzedaży pierwszy numer gazety, również do niej, oprócz „Głosu Milicza, skierował zapytanie ofertowe na temat cen zamieszczanych ogłoszeń. Pierwszy numer Milickiej ukazał się 3 kwietnia, natomiast termin składania ofert wyznaczony przez Ośrodek Kultury mijał 1 kwietnia. Ceny „Milickiej” okazały się niższe od naszych.

Zapytany przez nas burmistrz Piotr Lech, czy jeszcze jakaś inna jednostka gminna zamierza podpisywać umowy z nową gazetą na zamieszczanie reklam i ogłoszeń, zaprzeczył temu, dodając, że również Urząd Miejski nie zamierza podpisywać stałych zleceń z nową gazetą. Poinformował także, że dopiero od nas dowiedział się, iż Ośrodek Kultury skierował do wydawcy nowej gazety zapytanie ofertowe.

 Siedziba w SOS-W

Redakcja nowej gazety jest kilkuosobowa. Redaktorem naczelnym jest pochodzący z Ostrowa Wlkp. Jacek Krzak, który jednak od 3 lat mieszka w Miliczu. W gronie dziennikarzy są ponadto dwaj dziennikarze z Ostrowa Wlkp. – Jarosław Szymoniak i Henryk Olkiewicz, który wcześniej był dziennikarzem na Podhalu, a także Kamil Nowak z Kępna i Janusz Chęciński z naszego powiatu.

Siedziba redakcji gazety Milicka.pl mieści się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Armii Krajowej, w pomieszczeniach opuszczonych przez redakcję telewizji powiatowej TPM, która z kolei przeniosła się do pomieszczeń Ośrodka Kultury, w miejsce opuszczonej redakcji gazety samorządowej „Tygodnik Milicki”. Jak nam powiedziała dyrektor SOS-W Dominika Ugorek, na wynajem pomieszczeń szkoła podpisała z wydawcą gazety umowę, ustalając w niej wysokość czynszu i wysokość opłat za media.

Starosta milicki Jan Krzysztofik, jednak dopiero od nas dowiedział się, że w budynku należącym do powiatu mieści się siedziba nowej gazety. Dementuje też informację, jakoby nowa gazeta wydawana była przez samorząd powiatowy, co sugeruje podtytuł gazety – „gazeta powiatu milickiego”.

 Ma być też radio

Wydawcą gazety Milicka.pl jest spółka Duży Dom Medialny „Wielkopolska” z Ostrowa Wlkp. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w październiku 2012 r., z kapitałem zakładowym w wys. 5 tys. zł, a jej właścicielami (wspólnikami) są Jarosław Szymoniak piastujący w spółce funkcję prezesa oraz Jacek Krzak będący wiceprezesem. Obaj stanowią teraz trzon redakcji nowo utworzonej gazety milickiej.

Jak nam powiedział w rozmowie telefonicznej Jacek Krzak, gazeta jest tylko jednym z „produktów” spółki Duży Dom Medialny „Wielkopolska”, a główne kierunki działania spółki to opracowywanie dla różnych podmiotów, w tym także samorządowych, kampanii w zakresie public relations i kreowanie ich wizerunku w mediach. Spółka stara się też o koncesję na prowadzenie na terenie powiatu milickiego radia, czym również zainteresowane są milickie samorządy, w tym także burmistrz Piotr Lech. Swoim zasięgiem radio miałoby obejmować powiat milicki i trzebnicki, jednak najwcześniej może powstać pod koniec tego roku.

I to właśnie chęć założenia radia na terenie powiatu milickiego – jak informuje Jacek Krzak – sprowadziła jego spółkę do naszego powiatu. Początek jej aktywności wydawniczej na naszym terenie datuje się na koniec października ub. roku, kiedy to osoby związane z nowo utworzoną gazetą zaczęły prowadzić portal internetowy Milicz dla Was, informując o przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4914