www.glosmilicza.pl

:: Wicestarosta Szydełko a sprawa spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-05-14 09:24:03)

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 5 maja wróciła sprawa udziału w procesie budowy wiat stalowych na terenie milickiej spalarni wicestarosty Władysława Szydełki, który jako projektant z zawodu w 2013 r. sporządził dla spółki Eco-ABC część konstrukcyjną projektu budowlanego wiat stalowych na terenie spalarni w Miliczu. Jak udało nam się dowiedzieć, Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od blisko roku prowadzi postępowanie sprawdzające powiązania wicestarosty ze spółką Eco-ABC, która w 2012 r. kupiła powiatową spalarnię za 2,4 mln zł.Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na skutek donosu jednego z milickich samorządowców prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dotyczące ewentualnego przekroczenia uprawnień w związku z postępowaniami przetargowymi, to jest czynu z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Według naszych informacji chodzi o fakt sprzedaży w przetargu w marcu 2012 roku przez powiatową Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej przyszpitalnej spalarni i kotłowni w Miliczu na rzecz spółki Eco-ABC, która później nielegalnie rozbudowała przyszpitalną spalarnię. - Jest to postępowanie w toku, w fazie „in rem”, a więc w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów - poinformowała nas rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus.

Przypomnijmy, iż 11 września 2013 r. Starostwo Powiatowe w Miliczu wydało firmie Eco-ABC pozwolenie na budowę wiat stalowych na terenie kompleksu spalarni. Będący z zawodu projektantem wicestarosta Władysław Szydełko w 2013 r. sporządził część konstrukcyjną projektu budowlanego wiat stalowych, a podlegająca mu kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa udzieliła tej inwestycji pozwolenia na budowę. Dodatkowo jeden z synów wicestarosty był pełnomocnikiem Eco-ABC przy staraniu się o pozwolenie na budowę wiat stalowych.

Badający sprawę powiązań wicestarosty milickiego ze spółką Eco-ABC naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Opolu 30 października 2014 r. zwrócił się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z informacją, że w procesie wydania przez Starostwo w Miliczu pozwolenia na budowę wiat stalowych na terenie spalarni „mogło dojść” do naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art. 24 i 25) dotyczącego wymogu wyłączenia pracownika i organu w sprawie. Wojewoda dolnośląski 21 stycznia 2015 r. wznowił z urzędu postępowanie i wyznaczył starostę oleśnickiego do przeprowadzenia postępowania co do przyczyny wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Starosta oleśnicki Wojciech Kociński w decyzji z 24 marca 2015 r. stwierdził, że w sytuacja, w której wicestarosta Szydełko występuje jako współautor projektu budowlanego i zarazem bezpośredni przełożony kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa, „stanowi okoliczność mogącą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika wydającego decyzję”. Dlatego też starosta oleśnicki uchylił pozwolenie starosty milickiego na budowę wiat stalowych. Następnie Starostwo w Oleśnicy analizując istotę sprawy, odniosło się do obecnego stanu prawnego, w którym cała instalacja rozbudowanej spalarni ma obowiązującą prawnie wydaną decyzję nakazującą rozbiórkę przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W związku z tym starosta oleśnicki uchylił spółce Eco-ABC także pozwolenie na budowę wiat stalowych.

Poruszony całą sprawą wicestarosta Władysław Szydełko wyjaśnia, że nigdy nie wykonywał żadnego zlecenia dla Eco-ABC, a jedynie jako opiekun praktyk syna w 2013 roku w ramach nadzoru nad jego praktyką zawodową potwierdził opracowanie obliczeń w projekcie wiat stalowych. - Mam czyste sumienie w tej i każdej innej sprawie, gdyż nigdy nie miałem nic wspólnego z korupcją. Zresztą jako jedyny w ówczesnym Zarządzie Powiatu sprzeciwiałem się pomysłom sprzedaży spalarni i kotłowni firmie z Bełchatowa, co można zresztą sprawdzić w protokołach z posiedzeń zarządu - mówi wicestarosta Szydełko dodając, że w 2012 roku nie potrafił przekonać do swoich racji ówczesnych członków Zarządu Powiatu, a więc Piotra Lecha, Leona Patkowskiego, Marka Warkocza i Doroty Folmer, którzy opowiadali się za sprzedażą spalarni, z której to zysk został przeznaczony na spłatę części zadłużenia po starym szpitalu ZP ZOZ i dofinansowaniu nowo powołanej wówczas spółki Milickie Centrum Medyczne.

Wiele wątpliwości co do udziału wicestarosty w procesie projektowania wiat stalowych na terenie spalarni miał na ostatniej sesji Rady Powiatu 5 maja radny Paweł Wybierała. Radny opozycyjny z DŚ XXI wskazywał, że wicestarosta uczestnicząc w projektowaniu wiat złamał zapisy ustawy o pracownikach samorządowych dotyczące konfliktu interesu i sugerował, że starosta Jan Krzysztofik niezwłocznie powinien rozwiązać z W. Szydełko stosunek pracy. Z interpretacją tą nie zgodzili się prawnik obsługujący Starostwo oraz wicestarosta Szydełko, który informował, że nie złamał prawa. Wicestarosta wskazywał ponadto na sesji, że i tak cytowany przez radnego Wybierałę przepis nie odnosi się do pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, a więc do wicestarosty, tylko do pracowników i kierowników poszczególnych wydziałów, z czym znowuż nie zgodził się radny Wybierała.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4928