www.glosmilicza.pl

:: PZZLA ze szpitalem?
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-16 10:00:50)

Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej 7 lipca prezes Maciej Biardzki ze szpitalnej spółki MCM z Miliczu podtrzymał chęć przyłączenia do szpitala gminnej przychodni PZZLA. Zielone światło dla połączenia obu tych placówek medycznych daje również Zarząd Powiatu Milickiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz gminy Milicz.Z propozycją przejęcia gminnego PZZLA przez szpitalną spółkę Milickie Centrum Medyczne prezes Maciej Biardzki występował do władz gminy Milicz jeszcze za burmistrza Pawła Wybierały, lecz burmistrz nie był tym zainteresowany. Obecny burmistrz Piotr Lech jest natomiast zwolennikiem połączenia obu placówek – gminnej i powiatowej – które funkcjonują w tych samych obiektach przy ul. Grzybowej w Miliczu. Również władze powiatu milickiego zainteresowane są połączeniem obu placówek medycznych, co potwierdził w rozmowie z naszą gazetą starosta Jan Krzysztofik.

Obecny na posiedzeniu komisji prezes Maciej Biardzki ze szpitalnej spółki MCM przedstawiał radnym plusy takiego połączenia. Jak mówił, jest ono korzystne dla pacjentów, gdyż w tej samej placówce będą mieli dostęp i do podstawowej opieki zdrowotnej, i do opieki specjalistycznej. Dzięki połączeniu niższe też będą koszty funkcjonowania placówki, w tym koszty administracyjne, sprzątania pomieszczeń, wykonywania badań, użytkowania rentgena itp. Prezes przypomniał, że od czasu złożenia przez niego po raz pierwszy propozycji o przejęciu PZZLA, co miało miejsce 3 lata temu, sytuacja tej placówki pogorszyła się, bo z PZZLA odeszło wielu pacjentów, co ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową gminnej placówki. – Wcześniej padał argument, że PZZLA świetnie stoi, a spółka szpitalna MCM leży, więc jest to skok na kasę PZZLA. Teraz PZZLA ma już połowę tych pacjentów, których miał wówczas, a ja nadal chcę połączyć obie jednostki – mówił Biardzki.

Jak poinformowała radnych na posiedzeniu komisji mecenas Ewelina Wasilewska z wrocławskiej kancelarii adwokackiej Abrich Bujacz Wasilewska, która odsługuje gminę Milicz, pierwszym krokiem do połączenia obu placówek medycznych jest przekształcenie PZZLA w spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem będzie gmina Milicz. Dopiero wówczas spółka PZZLA połączy się ze szpitalną spółką MCM.

Utworzenie spółki PZZLA pociągnie za sobą m.in. konieczność wyboru władz spółki, w tym prezesa, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Przekształcenia PZZLA w spółkę dokonuje burmistrz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. W momencie przekształcenia musi też zapaść decyzja odnośnie istniejącego zadłużenia PZZLA – czy zostanie ono uregulowane przez gminę Milicz, czy też dług przejmie nowo utworzona spółka. Na dzisiaj zadłużenie PZZLA jest niewielkie, gdyż wynosi ok. 2 tys. zł. Co istotne, w przypadku przekształcenia PZZLA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gmina, będąca właścicielem spółki, nie odpowiada za zobowiązania PZZLA, a spółka PZZLA odpowiada za swoje zobowiązania tylko do wysokości kapitału zakładowego.

Po wysłuchaniu informacji o prawnych aspektach połączenia PZZLA z MCM radny Janusz Juchnowicz zawnioskował, aby kwestia ewentualnego połączenia obu tych placówek medycznych była przedmiotem obrad komisji na odrębnym posiedzeniu, na którym wypowiedziałaby się w tej sprawie również rada społeczna PZZLA, a także mieszkańcy gminy. Radny zaproponował też, aby w sprawie połączenia przychodni PZZLA ze szpitalem ogłosić wśród mieszkańców referendum. Pytał też, jak przekazanie gminnej przychodni szpitalowi ma się do obowiązku zapewnienia mieszkańcom przez gminę dostępu do służby zdrowia. Juchnowicz zakwestionował ponadto jakość usług milickiego szpitala, stwierdzając: – Spółka MCM jest firmą prywatną i nie dba się tam za bardzo o pacjentów.

Stwierdzenie to mocno oburzyło prezesa Biardzkiego, który zaapelował do radnego, by swoje słowa o złej jakości pracy szpitalnej spółki powtórzył w oczy pracownikom milickiego szpitala. Prezes przypomniał też, że spółka MCM należy w 100 proc. do powiatu milickiego, więc nie jest żadną firmą prywatną, lecz samorządową. Natomiast wiceburmistrz Sławomir Strzelecki wspomniał, że jeszcze 2-3 lata temu PZZLA miał ponad 12 tysiące pacjentów, a teraz pozostało ich niecałe 5,5 tysiąca. Nastroje uspokajała przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska, mówiąc, że kwestia połączenia PZZLA ze szpitalną spółką MCM jeszcze nie raz będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4956