www.glosmilicza.pl

:: Mogą gospodarować mieniem po WSN
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-09-24 09:31:03)

W czwartek 17 września radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli kluczową dla samorządu powiatu milickiego uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania darowizny mienia poszpitalnego w Krośnicach. Dzięki tej decyzji radnych wojewódzkich powiat milicki będzie mógł swobodnie dysponować mieniem po dawnym Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach.Powiat milicki pozyskał teren po byłym Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach (WSN) na skutek darowizny Sejmiku Województwa z 29 września 2008 r. Sejmik przekazał wówczas mienie po WSN milickiemu starostwu na konkretne cele, m.in.: stworzenie niepublicznego zakładu opieki lekarskiej oraz paliatywnej (ZOL) dla pacjentów milickiego szpitala czy też zapewnienie zasilania cieplnego i elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach. Umowa darowizny mocno ograniczała powiat w przypadku sprzedaży któregoś z budynków po WSN, gdyż marszałek województwa miał wówczas prawo domagać się zwrotu pieniędzy za sprzedane mienie. Tak stało się w przypadku sprzedanego przez powiat w czerwcu 2013 r. poszpitalnego magazynu w Krośnicach. Zysk ze sprzedaży w wys. 152 tys. zł powiat obecnie oddaje w ratach samorządowi województwa.

Dlatego też władze powiatu milickiego od blisko 2 lat czyniły starania, aby Sejmik Województwa przyjął uchwałę odwołującą darowiznę mienia po WSN na rzecz powiatu milickiego. Jeśli uchwała zostałaby przyjęta, powiat mógłby przystąpić do sprzedaży mienia bez konieczności ustalenia tego z marszałkiem. Pod koniec minionej kadencji samorządowej była nawet przymiarka do wprowadzenia w porządek obrad sesji Sejmiku tej wyczekiwanej przez władze powiatu uchwały, ale ostatecznie została wycofana z obrad sesji.

Do uchwały tej wrócono na sesji Sejmiku 17 września, w której jako goście uczestniczyli wicestarosta milicki Władysław Szydełko oraz wójt gminy Krośnice Andrzej Biały, którzy z mównicy prosili radnych wojewódzkich o przyjęcie tej uchwały. Głos zabierał także radny Sejmiku z Milicza Ryszard Lech odpierający ataki radnych opozycyjnych z PiS i Bezpartyjnych Samorządowców, że województwo powinno odzyskać od powiatu przekazane mienie. Nie bez znaczenia było także stanowisko wójta Białego, że gmina Krośnice porozumiała się z powiatem w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność budynków - Schroniska Młodzieżowego, wagowni oraz obiektu, w którym na parterze mieści się spółdzielnia socjalna Szklany Świat. Ostatecznie po ponadgodzinnej dyskusji 18 głosami radnych koalicyjnych z PO, PSL, a także opozycyjnego SLD uchwała została przyjęta. Przeciw zdjęciu niekorzystnych dla powiatu milickiego zapisów uchwały byli natomiast radni PiS oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Od głosu wstrzymali się natomiast radni Paweł Kukiz oraz Aldona Wiktorska-Święcicka.

Zadowolenia z przyjęcia przez Sejmik kluczowej dla powiatu milickiego uchwały nie ukrywa wicestarosta Władysław Szydełko. – Swoją decyzją Sejmik Województwa uregulował kwestię uzyskania przez samorząd województwa rekompensaty za ewentualną sprzedaż mienia w Krośnicach przez powiat milicki. Dzięki przyjęciu przez Sejmik uchwały o odstąpieniu od odwołania darowizny możemy tym majątkiem teraz swobodnie gospodarować bez konieczności uzgadniania z marszałkiem warunków sprzedaży – komentuje W. Szydełko dodając, że powiat będzie chciał teraz przystąpić do zbycia części krośnickiego mienia po WSN.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4983