www.glosmilicza.pl

:: ZUK będzie spółką
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-10-22 10:11:12)

Z początkiem przyszłego roku Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego. Taka zapowiedź padła z ust burmistrza Piotra Lecha na spotkaniu z pracownikami ZUK-u, które odbyło się 14 października w Urzędzie Miejskim.Z 79-osobowej załogi milickiego ZUK-u na spotkanie z burmistrzem przyszło prawie 60 pracowników wraz z dyrektorem ZUK-u Mariuszem Dąbrowskim i jego zastępcą Andrzejem Nowosielskim. Spotkanie z pracownikami ZUK-u zostało zorganizowane po to, aby – jak powiedział burmistrz – o istotnych planowanych zmianach w swoim zakładzie pracy dowiedzieli się bezpośrednio od niego, a nie z innych źródeł.

Jak informował burmistrz, z dniem 1 stycznia 2016 r. ZUK zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego, a zakres jej zadań zostanie rozszerzony także o obsługę sieci kanalizacyjnej, a w dalszej przyszłości również o gospodarkę odpadami komunalnymi. Generalnie spółka ma zajmować się wszelką działalnością komunalną na terenie gminy: dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni, utrzymaniem dróg gruntowych, zarządzaniem cmentarzem komunalnym itp. – Uważam, że lepiej koncentrować te usługi, aniżeli je rozdrabniać – podsumował burmistrz Lech. Wyjaśnił jednocześnie, iż przejęcie przez ZUK gospodarki odpadami komunalnymi jest możliwe tylko w przypadku utworzenia spółki, gdyż ZUK jako zakład budżetowy nie może przystępować do przetargu na odbiór śmieci, a tylko w takiej formie może uzyskać zlecenie na to zadanie. Spółka natomiast może startować w przetargach, stąd konieczność przekształcenia ZUK-u w spółkę. A na pytanie wicedyrektora Nowosielskiego, czy spółka musi powstać w tak krótkim czasie, Lech odpowiedział: – Tak, bo „ucieknie” nam przetarg na odbiór śmieci. A ja chcę, aby spółka wystartowała w tym przetargu, bo to roczny wpływ do kasy rzędu 2,5 mln zł.

 

Pracownicy mogą spać spokojnie

Przekształcenie ZUK-u w spółkę oznacza reorganizację zakładu, lecz burmistrz zapewnił pracowników, że do spółki przejdą wszyscy, którzy obecnie w ZUK-u pracują, więc pracownicy mogą być spokojni o utrzymanie swoich miejsc pracy. Ze względu na rozszerzony zakres zadań konieczne będzie też zatrudnienie nowych pracowników. Spółkę zasili ponadto część pracowników spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”, którzy zostaną w niej zatrudnieni wraz z przeniesieniem gminnej kanalizacji do nowo utworzonej spółki. Dodatkowo – jak mówił – przekształcenie ZUK-u w spółkę i poszerzenie jej zakresu zadań oznacza dla pracowników waloryzację ich wynagrodzeń. – Dziś roczny budżet ZUK-u wynosi 3 mln zł, spółka natomiast będzie dysponować budżetem rzędu 15-18 mln zł – zapewniał burmistrz. Dodał przy tym, że budżet w takiej wysokości spółka będzie miała, wykonując prace tylko na rzecz gminy i jej mieszkańców, gdyż nie będzie świadczyć usług na zewnątrz.

 

Co ze świadczeniami pracowniczymi

Jedyne pytania, jakie padały z sali, dotyczyły świadczeń pracowniczych. – Pracując zakładzie budżetowym gminy, jakim jest ZUK, traktowani jesteśmy jako pracownicy samorządowi, dlatego przysługuje nam 6-miesięczna odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za przepracowane lata. W spółce natomiast nagród jubileuszowych nie ma, a odprawy są 1-miesięczne – przypominała kadrowa ZUK. Natomiast szef związku zawodowego „Solidarność” Ryszard Bartnicki, który również pracuje w ZUK, pytał, jakie zostaną pracownikom zagwarantowane świadczenia socjalne. Burmistrz nie znał jednak na to pytanie odpowiedzi, stwierdzając jedynie, że te kwestie będą negocjowane z zarządem spółki. - Zakładam jednak, że ten pakiet socjalny zostanie wydłużony o rok. Na dziś wiele szczegółów nie mogę podać - stwierdził burmistrz Lech i zapowiedział, że na następnym spotkaniu z pracownikami ZUK obecny będzie już prawnik, który udzieli bardziej szczegółowych informacji, – Na dziś informacja jest taka: proszę być spokojnym o swoją pracę i o zakład, który po przekształceniu w spółkę będzie silniejszy i będzie się rozwijał – podsumował pod koniec półgodzinnego spotkania burmistrz Piotr Lech.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4994