www.glosmilicza.pl

:: Zarzut niegospodarności dla prezesa Stawów
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-03-10 11:06:55)

Prokurator Okręgowy we Wrocławiu postawił zarzut niegospodarności prezesowi spółki Stawy Milickie Sławomirowi Mazurkowi. Z zarzutami Prokuratury w żaden sposób nie zgadza się prezes Mazurek, który zapewnia, że nigdy nie działał na szkodę spółki Stawy Milickie.O sprawie zarzutu niegospodarności dla prezesa spółki Stawy Milickie Sławomira Mazurka jako pierwsza napisała we wtorek na swoim portalu internetowym „Gazeta Wrocławska”.

Śledztwo w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w należącej do samorządu województwa spółce Stawy Milickie śledczy z Prokuratury Okręgowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili od 2 lat. Już w 2014 roku w naszej gazecie pisaliśmy, że do siedziby Stawów Milickich w Sułowie wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci zabezpieczyli wówczas dokumenty związane z projektem edukacyjnym „Tajemniczy Dolny Śląsk”, które Stawy realizowały we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego Arleg. Jak podała „Gazeta Wrocławska”, agenci CBA interesowali się także m.in. zatrudnieniem w Stawach Milickich architektów, którzy mieli przygotować dokumentację do budowy obiektów turystycznych na terenie firmy.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową oraz CBA było spowodowane zawiadomieniem o możliwości popełnieniu przestępstwa. Wniosek ten wystosował zwolniony wcześniej dyscyplinarnie przez Sławomira Mazurka były dyrektor zarządzający spółki Paweł K., który wcześniej był jednym z najbliższych współpracowników prezesa Stawów.

Będący prezesem spółki Stawy Milickie od 1 marca 2012 roku Sławomir Mazurek uważa zarzut postawiony mu przez Prokuraturę Okręgową za nieprawdziwy. – Odnosząc się do stanowiska Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oświadczam, że w żaden sposób nigdy nie działałem na szkodę spółki Stawy Milickie i brak jest w tym zakresie jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Czynności podjęte przed Prokuraturę są tylko i wyłącznie wynikiem nieprawdziwego w swej treści doniesienia, złożonego przez zwolnionego dyscyplinarnie, skonfliktowanego z zarządem spółki i osobiście ze mną pracownika – uważa prezes Sławomir Mazurek, zapewniając, że w toku prowadzonego postępowania, tak jak dotychczas, będzie udzielał wszystkich niezbędnych informacji i przedstawi dowody, które przyczynią się do jak najszybszego wyjaśnienia i zakończenia sprawy.

– Wszystkie dotychczasowe moje działania skoncentrowane były i są na rozwoju spółki Stawy Milickie oraz realizacji jej celów statutowych określonych i narzuconych przez właściciela. Moje decyzje jako prezesa zarządu spółki były zawsze podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem, za wiedzą i zgodą organów kontrolnych i nadzoru spółki oraz właściciela. Natomiast efekty moich działań zawsze były pozytywnie oceniane także przez zewnętrznych, niezależnych audytorów i ekspertów. Jestem dumny z wyników swojej pracy i całego zespołu. Ich efektem jest obecna biznesowa pozycja spółki i subregionu na mapie turystyki przyrodniczej, ekologicznej i kulinarnej Dolnego Śląska, Polski i Europy – oświadcza prezes Stawów Milickich Sławomir Mazurek.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5043