www.glosmilicza.pl

:: Prokurator na wizji w spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-04-15 10:47:45)

W marcu będącą własnością spółki Eco-ABC z Bełchatowa spalarnię odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu wizytowali Prokurator Rejonowy w Środzie Śląskiej oraz biegli sądowi z zakresu budownictwa i ochrony środowiska. Ponadto 6 kwietnia instalację kontrolował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu.

Wizyta Prokuratora Rejonowego ze Środy Śląskiej na terenie spalarni w Miliczu jest pokłosiem ponownego wszczęcia śledztwa w sprawie dokonanej przez spółkę Eco-ABC rozbudowy spalarni. Razem z Prokuratorem w wizji lokalnej uczestniczyli: biegli z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk, asystentka posła Piotra Babiarza Małgorzata Walniczek oraz przedstawiciel komitetu Stop Spalarni w Miliczu Janisław Kaczmarek.

Poprzecinane śruby mocujące

Celem Prokuratury jest ustalenie, czy spółka Eco-ABC dopuściła się samowoli budowlanej, dokonując przebudowy i modernizacji spalarni w Miliczu, czy działka gruntu, na której posadowiona jest spalarnia, objęta została szczególną ochroną przyrodniczą oraz czy spalarnia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi bądź wpływa negatywnie na środowisko. – W trakcie wizji lokalnej przedstawiciele Eco-ABC przekonywali, że rozbudowane urządzenia instalacji nie są trwale związane z gruntem i można je przenieść w dowolne miejsce, przez co nie wymagają pozwolenia na budowę. Na dowód przedstawiciele Eco-ABC wskazywali nam niedawno poprzecinane szlifierką śruby mocujące urządzenia do podłoża – mówi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk dodając, że do niewiarygodnego tłumaczenia pracowników Eco-ABC odniesie się teraz biegły sądowy z zakresu budownictwa.

Oprócz śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę w Środzie Śląskiej osobne postępowanie prowadzi także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu, który 21 grudnia 2015 roku wydał decyzję nakazującą Eco-ABC przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania spalarni sprzed rozbudowy. Eco-ABC odwołało się od tej decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który 26 lutego utrzymał w mocy decyzję PINB w Miliczu. Prawnicy Eco-ABC od decyzji DWINB odwołali się z kolei do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który będzie rozstrzygał sprawę. Z dalszym działaniem w tej sprawie PINB musi się zatem wstrzymać do czasu zakończenia postępowań sądowych, co może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

Spalają materace z gąbki

Ponadto Powiatowy Inspektor Roman Wnuk 6 kwietnia kontrolował na terenie spalarni wiaty stalowe, które przykrywają rozbudowane urządzenia spalarni. Rozpatrujący sprawę pozwolenia na budowę starosta oleśnicki w minionym roku uchylił spółce Eco-ABC pozwolenie na budowę wiat stalowych, którego wcześniej udzielił starosta milicki. Eco-ABC odwołało się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 13 stycznia sprawę wygrało. Wyrok ten wojewoda dolnoślaski Paweł Hreniak pod koniec stycznia zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyda ostateczne rozstrzygnięcie.

Mimo prowadzonych postępowań praca w milickiej spalarni toczy się normalnym trybem. W spalarni w większości spalane są odpady medyczne i weterynaryjne. Jak wskazuje jeden z naszych czytelników, spalarnia spala nie tylko odpady medyczne, ale także tworzywa sztuczne, jak choćby materace z gąbki, prawdopodobnie z łóżek szpitalnych, które zostały dowiezione do milickiej spalarni w środę 6 kwietnia.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5056