www.glosmilicza.pl

:: Radni z Krośnic objechali gminne drogi
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-04-15 10:51:40)

W piątek 8 kwietnia radni z Krośnic objechali wszystkie drogi gminne na swoim terenie. W zdecydowanie najgorszym stanie są drogi w rejonie Kuźnicy Czeszyckiej.Inicjatorem zorganizowania objazdu wszystkich dróg gminnych był przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek. – Chcemy, aby w najbliższych latach priorytetem inwestycyjnym gminy Krośnice były inwestycje w infrastrukturę drogową, a nie zadania typu budowa basenu czy kolejki. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować taki objazd, aby radni mieli świadomość, w jakim stanie są poszczególne gminne drogi – mówi przew. Rady Gminy Piotr Morawek. Radni gminnym busem oraz własnymi samochodami kolejno odwiedzali: Krośnice, Dąbrowę, Wąbnice, Wierzchowice, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Pierstnicę, Łazy, Bukowice, Lędzinę, Brzostowo, Grabownicę, Suliradzice, Kuźnicę Czeszycką, Starą Hutę, Czeszyce, Kotlarkę, Luboradów, Żeleźniki i Police.

Generalnie po zimie wszystkie gminne drogi wymagają wyrównania oraz częściowego utwardzenia tłuczniem i wałowania. Podczas objazdu w najgorszym stanie były: gminna ul. Kolejowa za torami w Krośnicach, prowadząca do nowego osiedla ul. Topolowa w Bukowicach, drogi gminne w okolicach PGR-u w Pierstnicy Dużej, w Łazach (do osiedla domków drewnianych, boiska, młyna, basenu i boiska), w Lędzinie (do PGR-u), w Brzostowie (okolice PGR-u) oraz w Starej Hucie. Najpilniejszej interwencji wymaga gruntowa droga od leśniczówki do zagrody w Grabownicy oraz droga od Suliradzic do Kuźnicy Czeszyckiej, aż do wyjazdu na drogę powiatową przy boisku. Droga w Kuźnicy, przy której stoi bardzo dużo domów, jest dziurawa i trudna do przejechania. Generalnie dużym problemem jest także brak oświetlenia gruntowych dróg przy których mieszkają ludzie.

Gmina Krośnice w najbliższych kilku latach w pierwszej kolejności chce wylać asfaltem 4 drogi gminne, na które opracowana została już dokumentacja projektowa. Chodzi o przebudowę drogi o długości ok. 600 metrów na ul. Topolowej w Bukowicach (od drogi powiatowej do szkoły i dalej w kierunku nowego osiedla), drogi gminnej o dł. ok. 1,1 km między Suliradzicami a Kuźnicą Czeszycką, drogi gminnej o dł. ok. 650 m przy parku w Świebodowie oraz drogi o dł. 120 m w Czarnogoździcach (pierwsza droga w lewo za boiskiem, jadąc od strony Wierzchowic).

W objeździe dróg uczestniczyło 11 radnych Rady Gminy Krośnice: przew. Piotr Morawek, wiceprzew. Marian Biesiadecki, Bogumiła Bialic, Anna Wietrzyńska, Krystyna Królik, Zdzisław Jasięga, Marian Krawczyk, Jacek Skrzypczyk, Eugeniusz Lis, Andrzej Korzeniowski oraz Piotr Kubiak. W objeździe uczestniczyli także: wójt Andrzej Biały, skarbnik gminy Elżbieta Kalityńska, dyrektor ZUK Marcin Ciesielski oraz pracownik Urzędu Gminy Andrzej Szmigiel.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5057