www.glosmilicza.pl

:: MSPDiON wygrało sprawę z powiatem
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-03-02 10:49:24)

Starostwo Powiatowe w Miliczu 21 lutego przegrało przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu sprawę z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych o wypłatę dotacji za przyjęcie do ośrodka w trakcie roku szkolnego dodatkowych uczniów z orzecznictwem do kształcenia specjalnego. Powiat ma do zwrotu MSPDiON ok. 140 tys. zł dotacji wraz z odsetkami za 2013 r.Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku zwróciło się do Starostwa o zapłatę subwencji za dodatkowych uczniów z orzecznictwem do kształcenia specjalnego, przyjętych w trakcie roku do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Na 2013 r. powiat otrzymał na uczniów MSPDiON subwencję z budżetu państwa w wys. 2 mln 837,3 tys. zł, bazując na wyliczeniu Stowarzyszenia na dzień 30 września (wówczas było 61 dzieci). W trakcie roku do Dziennego Ośrodka dołączyło jednak kolejnych 4 uczniów, za których MSPDiON domagało się od powiatu zapłaty dotacji z subwencji w wys. 112,4 tys. zł. Starostwo odmówiło MSPDiON wypłaty dotacji, tłumacząc się, że nie ma na to dodatkowych pieniędzy z subwencji oświatowej. MSPDiON nie zgodziło się z tą decyzją i oddało w 2014 roku sprawę do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sąd po trwającym 2 lata procesie w maju 2016 r. przyznał MSPDiON rację i nakazał Starostwu wypłacenie należnych pieniędzy. Starostwo jednak nie zgodziło się z wyrokiem Sądu I Instancji i odwołało się do Sądu Apelacyjnego. Sąd II Instancji 21 lutego 2017 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Wyrok stał się ostateczny i prawomocny, przez co Starostwo będzie musiało wypłacić MSPDiON 112,4 tys. zł zaległej dotacji oraz ok. 27 tys. zł odsetek. W sądzie jest jeszcze sprawa zapłacenia ok. 166 tys. zł nieprzyznanej dotacji za 2014 rok, która też powinna się zakończyć wygraną MSPDiON. Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 24 marca.
– W 2014 roku ówczesny starosta Piotr Lech, mimo korzystnych dla nas opinii Ministerstwa Edukacji oraz wyroków sadowych, stał na stanowisku, że te pieniądze się nam nie należą. My chcieliśmy się polubownie dogadać ze Starostwem, ale niestety nie było to możliwe i musieliśmy oddać sprawę do sądu. Powiat w maju 2016 r. nie uznał także wyroku Sądu I Instancji i złożył apelację. Dopiero wówczas złożyliśmy do sądu kolejny wniosek o wypłatę należnych nam w 2014 r. 166 tys. zł – informuje prezes MSPDiON Alicja Szatkowska dodając, że nie mogła zrozumieć decyzji władz Starostwa, bo orzecznictwo w podobnych sprawach i interpretacja przepisów przez MEN były jednoznaczne. Powiat według prezes Szatkowskiej powinien zapłacić MSPDiON należne pieniądze z rezerwy oświatowej z Ministerstwa, a jeżeli nie miał tych środków, to mógł zawnioskować do MEN o przyznanie dodatkowych środków.
– Cieszę się, że sprawa w sądzie się zakończyła i powiat będzie musiał nam zwrócić zaległe pieniądze. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzgodnień ze starostą Krzysztofem Osmelakiem i mam nadzieję, że się dogadamy co do zapłaty tych 140 tys. zł z odsetkami, a także 166 tys. zł za 2014 rok, które także nam się przecież należą. Nie chcemy oddawać sprawy w ręce komornika, bo wiemy, że może to być gwóźdź do trumny powiatu milickiego – mówi prezes MSPDiON Alicja Szatkowska.
Starosta Krzysztof Osmelak poinformował nas, że w czwartek 23 lutego spotkał się z prezes MSPDiON Alicją Szatkowską i będzie próbował wypracować jakieś porozumienie. – Jest to kolejny po przegranej z wykonawcą sali sportowej przy I LO firmą Tamex nieprzewidziany w budżecie wydatek spowodowany niekorzystnym dla nas wyrokiem sądu. Najgorsze, że płacić za te przegrane sprawy musi obecny Zarząd i Rada Powiatu, które nie przyczyniły się do wystąpienia tych problemów – komentuje starosta Krzysztof Osmelak, który dodaje, że razem z prawnikiem Starostwa zastanawiać się będzie, czy uznać bez rozprawy sądowej drugie roszczenie wobec MSPDiON na kwotę ok. 166 tys. zł.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5228