www.glosmilicza.pl

:: Będzie partnerstwo z Kobuleti w Gruzji
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-05-04 14:33:50)

Rada Miejska w Miliczu na sesji 27 kwietnia wyraziła zgodę na podpisanie przez gminę Milicz umowy partnerskiej z miastem Kobuleti leżącym w Adżarskiej Republice Autonomicznej w Gruzji. Decyzję o partnerstwie poprzedziła pełna emocji dyskusja.

Z inicjatywą podpisania umowy z gruzińskim miastem wystąpił burmistrz Piotr Lech. Jak informował, inicjatywa nawiązania współpracy partnerskiej między Miliczem a Kobuleti wyszła od strony gruzińskiego miasta, które w ten sposób szuka kontaktu w tej części Europy. Burmistrz przypomniał, że Polska też kiedyś była w takiej sytuacji – szukała kontaktów z Europą Zachodnią i spotykała się ze strony Zachodu z bardzo dobrym przyjęciem. Delegacja gruzińska w czerwcu ub. roku gościła w Polsce na zaproszenie dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego i wówczas odwiedziła też Milicz, a w listopadzie ub. roku grupa gruzińskich lekarzy i pielęgniarek odbyła 2-tygodniową praktykę w milickim szpitalu. Do podpisania umowy partnerskiej ma dojść w czerwcu tego roku – do Kobuleti wyjedzie wówczas delegacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz 3-osobowa delegacja z Milicza, która na miejscu podpisze umowę partnerską. W skład delegacji milickiej wejdą: wiceburmistrz Sławomir Strzelecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jasiński oraz radna Jadwiga Janczura. 
Część radnych sceptycznie podeszła jednak do pomysłu zawarcia umowy partnerskiej z gruzińskim miastem. Największym przeciwnikiem był Cezary Sierpiński, który argumentował, że umowy partnerskie powinny być zawierane z miastami położonymi zdecydowanie bliżej, aniżeli w Gruzji, którą od Polski dzieli ok. 4 tys. km. Za przykład podawał partnerstwo Milicza z niemieckim miastem Lohr, które z racji stosunkowo bliskiej odległości zaowocowało masową wymianą szkolnej młodzieży Milicza i Lohr. – Milicz zaczyna mieć tendencje mocarstwowe i następne partnerskie miasto będzie w Chinach – ironizował na posiedzeniu komisji społecznej 25 kwietnia, na którym również debatowano nad umową partnerską z Kobuleti. Radny wskazywał przede wszystkim na dużą odległość i konieczność przemieszczania się między obu krajami tylko samolotem, gdyż droga lądowa prowadzi przez objęty wojenną zawieruchą ukraiński Donbas. Wskazywał również na duże koszty z tym związane, przez co wielu miliczan nie będzie mogło sobie pozwolić na wyjazd do gruzińskiego miasta partnerskiego. – Trudno sobie wyobrazić, że pojadą tam setki mieszkańców Milicza. W związku z tym pojedzie burmistrz z wiceburmistrzem i ewentualnie ktoś jeszcze z „towarzystwa” – złośliwie prognozował Sierpiński.
Z kolei radny Leszek Żuber dociekał, z jakiej puli w budżecie gmina Milicz zamierza finansować wyjazdy do Kobuleti po podpisaniu umowy partnerskiej. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że w tym roku na współpracę międzynarodową gmina Milicz ma w budżecie zarezerwowaną pulę 25 tys. zł, gmina zamierza też pozyskiwać unijne dotacje na wyjazdy milickiej młodzieży do partnerskiego miasta w Gruzji. Kierownik Dariusz Duszyński z wydziału promocji Urzędu Miejskiego dodał z kolei, że przy wcześniejszej rezerwacji biletów lotniczych lot w obie strony kosztuje 300 zł, zamiast 1,5 tys. zł. 
Dyskusję podsumowała przewodnicząca Rady Halina Smolińska, prosząc, by powściągnąć emocje i zaufać przedsiębiorczości szkół i rodziców, którzy w przypadku wyjazdu młodzieży szkolnej do Lohr pozyskiwali pieniądze od sponsorów, tak że do tych wyjazdów gmina nic nie dopłacała. – Do Lohr też najpierw wyjeżdżali samorządowcy, leśnicy i strażacy, a później dopiero młodzież szkolna – stwierdziła przewodnicząca. Radny Żuber przypomniał jednak, że wizyty gości z Lohr w Miliczu były również współfinansowane z budżetu gminy. – Nie mam nic przeciwko współpracy z kimkolwiek, ale trzeba pilnować budżetu – argumentował. W odpowiedzi Halina Smolińska zaapelowała: – Dajmy dzieciom szansę, otwórzmy im okno na świat. 
Ostatecznie, gdy przyszło do głosowania, na 18 radnych uczestniczących w sesji 10 radnych opowiedziało się za podpisaniem umowy partnerskiej z gruzińskim miastem Kobuleti, przeciwnych było 5 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5254