www.glosmilicza.pl

:: Nie chcą śmieci w Bukowicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-05-25 09:54:47)

W poniedziałek 21 maja w Urzędzie Gminy w Krośnicach wójt Andrzej Biały poinformował krośnickich radnych, że firma Kosz z Wszewilek chce na terenie dawnego tartaku w Bukowicach utworzyć punkt magazynowania odpadów komunalnych. Zarówno wójt, jak i radni są przeciwni tej inwestycji.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Krośnicach zorganizował przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek. W spotkaniu wziął udział wójt Andrzej Biały, prezes ZUK Krośnice Marcin Ciesielski oraz 11 radnych.
W trakcie spotkania wójt Andrzej Biały poinformował, że 26 kwietnia do krośnickiego urzędu wpłynęło pismo firmy Kosz z Wszewilek z prośbą o opinię dotyczącą rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie dawnego tartaku w Bukowicach polegającej na zbieraniu i magazynowaniu odpadów komunalnych. Prywatna firma przymierza się do składowania odpadów w zamkniętych lub otwartych kontenerach w wielkości do 34 m sześc. lub w beczkach typu mauzer. W trakcie wykonywania przeładunku część odpadów komunalnych może być także magazynowana luzem na terenie utwardzonym pod zadaszoną wiatą. Odpady gromadzone w kontenerach byłyby przykrywane siatką lub plandeką uniemożliwiającą rozwiewanie. Uruchomienie punktu przeładunkowego wiązałoby się z utworzeniem kilkunastu miejsc pracy dla mieszkańców gminy Krośnice. Obecnie dawny tartak w Bukowicach jest własnością przedsiębiorcy z Łaz Małych, od którego potencjalny inwestor mógłby wydzierżawić lub odkupić tę nieruchomość. Firma Kosz głównie zajmuje się wywozem odpadów komunalnych. Obecnie odbiera śmieci z terenu dwóch gmin: Milicz i Wińsko.
Wójt Biały zapewnił radnych, że jest przeciwny ulokowaniu w Bukowicach inwestycji związanej z magazynowaniem odpadów komunalnych i 10 maja wysłał wnioskodawcy swoje stanowisko w tej sprawie. – Zwróciłem uwagę firmie z gminy Milicz, że proponowany kierunek inwestowania na terenie naszej gminy jest niepożądany. Gmina Krośnice poniosła wysokie nakłady finansowe na rozwój turystyki i ten kierunek rozwoju jest priorytetowy – mówił wójt Andrzej Biały. Wójt poinformował także firmę, iż rozważana inwestycja w Bukowicach pozostaje w sprzeczności ze strategicznymi założeniami rozwoju gminy i nie spotka się z aprobatą zarówno mieszkańców, jak i włodarzy gminy Krośnice. Wójt podkreślał, że przed rozpoczęciem inwestycji w Bukowicach, firma musiałaby także uzyskać od gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Radni negatywnie wypowiadali się o potencjalnej inwestycji w Bukowicach i mówili, że absolutnie nie można zezwolić na umiejscowieniu w Bukowicach punktu magazynowania odpadów komunalnych. – Firma z zewnątrz chce nam zafundować wylęgarnię szczurów – ostro komentował radny Krzysztof Skrzypczyk. Andrzej Korzeniowski wskazał z kolei, że działki przy dawnym tartaku zakupiły osoby prywatne, które wybudowały tam domy. – Nie możemy tym ludziom zafundować składowiska śmieci za płotem – podkreślał radny z Bukowic. Głośno przeciwko proponowanej inwestycji w Bukowicach występowała też m.in. radna Zofia Adamus. – Tego typu inwestycje powinny powstawać kilka kilometrów od domostw, w jakichś starych wyrobiskach, a nie w centrum wsi – podkreślała radna.
Podczas spotkania ustalono, że w poniedziałek 29 maja w Bukowicach zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z mieszkańcami, na które zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz potencjalnego inwestora.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5262