www.glosmilicza.pl

:: Władysław Szydełko sekretarzem gminy Cieszków
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-08-31 09:28:06)

Były wicestarosta milicki, a obecny radny powiatowy Władysław Szydełko 23 sierpnia wygrał konkurs na stanowisko sekretarza gminy Cieszków. Nowy sekretarz zastąpi na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę Zdzisława Musiała.

Do konkursu na stanowisko sekretarza gminy zgłosiło się 4 kandydatów, z czego 2 oferty nie spełniły wymogu formalnego, jakim był 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Do następnego etapu, a więc rozmowy kwalifikacyjnej przeszło dwoje kandydatów: były wicestarosta Władysław Szydełko z Miłochowic oraz pracująca obecnie w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie Wioletta Owczarek z Milicza.
Ostatecznie po przeprowadzonej rozmowie, komisja konkursowa w składzie: skarbnik Hubert Czerwiński (przewodniczący), ustępujący sekretarz Zdzisław Musiał i pracownik Urzędu Stanu Cywilnego Emilia Płóciennik, wytypowała do zatrudnienia 63-letniego Władysława Szydełkę. 
Nowy sekretarz rozpocznie swoją pracę w Cieszkowie od 20 września i oprócz stanowiska sekretarza będzie również pełnił funkcję kierownika referatu administracyjno-organizacyjnego. Do niedawna Władysław Szydełko był kolegą partyjnym wójta Ignacego Miecznikowskiego w Polskim Stronnictwie Ludowym. W latach 2012-2016 były wicestarosta był nawet szefem struktur powiatowych PSL w powiecie milickim.
Wójt Ignacy Miecznikowski w rozmowie z nami podkreślał, że przynależność partyjna Władysława Szydełki, który w czerwcu złożył rezygnację z członkostwa w PSL, nie miała żadnego znaczenia w kontekście jego zatrudnienia na stanowisku sekretarza. – Przy wyborze nowego sekretarza liczyła się wyłącznie kompetencja kandydatów, a nie przynależność polityczna. Konkurs odbył się zgodnie z zasadami. Mnie osobiście odpowiada rekomendowany przez komisję konkursową kandydat, bo uważam, że w naszym Urzędzie należało wzmocnić zespół zajmujący się inwestycjami. Dlatego dla mnie taka decyzja komisji i taki wybór jest jak najbardziej zasadny – mówi wójt Ignacy Miecznikowski podkreślając, że Władysław Szydełko ma bardzo duże doświadczenie w pracy samorządowej. – Osobiście mam bardzo dobre doświadczenie z pracy z panem Szydełką. Jego zasługą jako prezesa było to, że spółka PGK „Dolina Baryczy” otrzymała wielomilionowe dofinansowanie na inwestycję kanalizacyjną na terenie m.in. gminy Cieszków. Ponadto dzięki współpracy z nim udało się wykonać za ponad 2 mln zł inwestycję kanalizacyjną i drogową na ul. Kościuszki w Cieszkowie czy też drogę ze Zwierzyńca do Trzebicka – przypomina wójt Cieszkowa, któremu nie przeszkadza, że nowy sekretarz za 2 lata osiągnie wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę i gmina, być może, będzie musiała ogłaszać kolejny konkurs na to stanowisko. – Ja tak naprawdę nie wiem, za ile lat pan Szydełko przejdzie na emeryturę. Z drugiej strony ja też jestem tuż przed końcem kadencji. Przyznaję, że w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, bo okres tych kilku lat pracy w roli sekretarza to nie jest wcale krótko. Przypomnę, że nam chodziło przede wszystkim o merytoryczne kwalifikacje kandydata, a nie jego wiek – podkreśla wójt Miecznikowski.
Władysław Szydełko jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W latach 2010-2016 był wicestarostą milickim. Wcześniej był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w firmach: PBR w Trzebnicy i RPPU w Miliczu. W latach 2000-2006 był specjalistą ds. inwestycji w Starostwie Powiatowym w Miliczu, a następnie przez ponad 4 lata prezesem spółki PGK „Dolina Baryczy”. Ma żonę Wiesławę i dwójkę dorosłych synów, Grzegorza (38 lat) i Krzysztofa (32 lata).
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5296