www.glosmilicza.pl

:: Komornik w milickiej elektrociepłowni
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-05-09 11:46:48)

Komornik sądowy zajął Elektrociepłowni Milicz wierzytelności na kwotę prawie 3,8 mln zł i poinformował wszystkich odbiorców ciepła w Miliczu, by wpłaty należne elektrociepłowni dokonywali na jego konto. Prezes elektrociepłowni Jacek Brzozowski zapewnia jednak, że miliczanom nie grozi odcięcie dostawy ciepła. Spółka złożyła też do sądu wniosek o wszczęcie postępowania układowego z wierzycielem.

Załącznikiem do pisma, jakie otrzymali wszyscy odbiorcy ciepła z elektrociepłowni w Miliczu, było pismo komornika sądowego o zajęciu wierzytelności spółki Elektrociepłownia Milicz (ECM) na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) na kwotę ponad 3 mln 881 tys. zł, z czego 3 mln 740 tys. zł to kwota zabezpieczenia weksla wystawionego przez ECM na rzecz PGNiG, a 141,5 tys. zł stanowią odsetki naliczone do 23 kwietnia tego roku. Od tej daty za każdy dzień zwłoki naliczane są dodatkowo odsetki w wysokości 748 zł. 
Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Miliczu, którzy podłączyli się do elektrociepłowni i otrzymali informację o konieczności dokonywania wpłat na konto komornika, zaczęli się obawiać, że z powodu tak dużego zadłużenia spółka Elektrociepłownia Milicz (ECM) nie będzie już w stanie dostarczać ciepła do ich domów. 

Będziemy się układać z PGNiG
Prezes spółki ECM Jacek Brzozowski, do którego się zwróciliśmy w tej sprawie, rozwiewa jednak te obawy. Jak nas poinformował, zadłużenie wobec PGNiG dotyczy okresu sprzed 3 lat, gdy PGNiG był dostawcą gazu do milickiej elektrociepłowni, i jest to zadłużenie sporne, z którego wysokością spółka ECM się nie zgadza. – Obecnie mamy innego dostawcę gazu i należności wobec niego płacimy na bieżąco. Nie grozi więc nam odcięcie dopływu gazu i tym samym odcięcie dostaw ciepła do odbiorców – mówi prezes Brzozowski. 
Informuje również, że spółka ECM zgłosiła do Sądu Okręgowego w Opolu, w którym spółka ma siedzibę, wniosek o wszczęcie postępowania układowego z PGNiG, i 24 kwietnia sąd wydał postanowienie o otworzeniu postępowania. – Jesteśmy więc w trakcie restrukturyzacji, co jest równoznaczne z „zamrożeniem” komorniczej windykacji – wyjaśnia prezes, dodając, że na dniach odbiorcy ciepła z milickiej elektrociepłowni powinni otrzymać kolejne pismo od komornika, informujące tym razem o zawieszeniu komorniczych spłat. – Mamy więc czas na dogadanie się z PGNiG – mówi Jacek Brzozowski, dodając, iż oprócz rozłożenia wierzytelności na raty, możliwa jest też zamiana długu na udziały w spółce Elektrociepłownia Milicz (ECM). – Taką propozycję nasza spółka złożyła PGNiG – informuje prezes Brzozowski.
ECM ogrzewa głównie obiekty samorządowe
Elektrociepłownia w Miliczu, która mieści się przy ul. Powstańców Wlkp., powstała w 2013 r. Z jej usług, oprócz stosunkowo niewielkiej liczby właścicieli domów jednorodzinnych, korzysta wiele milickich zakładów pracy, a także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” oraz gmina Milicz i powiat milicki. W przypadku gminnych obiektów ciepło z elektrociepłowni dostarczane jest do Urzędu Miejskiego, Ośrodka Kultury, SP nr 1, SP nr 2 oraz krytej pływalni. Natomiast w przypadku budynków powiatowych elektrociepłownia dostarcza ciepło do Starostwa Powiatowego, I LO, Zespołu Szkół, SOS-W oraz do obiektów PCEiPP przy ul. Trzebnickiej. 
W 2017 r. elektrociepłownia sprzedała swoim odbiorcom na terenie Milicza łącznie 57 tys. GJ ciepła.


Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5414