www.glosmilicza.pl

:: Obniżyli o 710 zł pensję staroście
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-07-30 09:17:52)

Radni Rady Powiatu na sesji nadzwyczajnej we wtorek 24 lipca większością głosów podjęli uchwałę o obniżeniu o 710 zł pensji staroście Krzysztofowi Osmelakowi. Nowa pensja starosty wynosić będzie 10 tys. 180 zł brutto.We wtorkowej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu uczestniczyło 9 z 15 radnych. Jedynym omawianym na sesji i głosowanym projektem była uchwała w sprawie ustalenia wysokości pensji starosty Krzysztofa Osmelaka. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wynagrodzenie zasadnicze starosty w tak niewielkim powiecie jak milicki musi się mieścić w przedziale między 3,4 tys. zł a 4,7 tys. zł. Wynagrodzenie starosty składa się jeszcze z dodatków funkcyjnych, specjalnych i za wieloletnią pracę. W sumie do tej pory pensja starosty Krzysztofa Osmelaka wynosiła 10.890 zł brutto, z czego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 5.310 zł. Po obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego do ustawowej wysokości 4.700 zł brutto, obniżeniu uległy również wysokości dodatku specjalnego i za wieloletnią pracę. Ostatecznie proponowane przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Krzysztofika nowe wynagrodzenie starosty wynosi 10.180 zł bruto i jest niższe o 710 zł od dotychczasowego.
Wysokość nowego wynagrodzenia starosty Osmelaka krytykował radny opozycyjny Piotr Zajiczek, który uważał, że radni jeszcze bardziej powinni je obniżyć. Proponowana pensja jest bowiem i tak najwyższą, jaką obecnie może mieć starosta powiatu milickiego. – Czym pan starosta sobie zasłużył na tak wysokie wynagrodzenie? – pytał radny Zajiczek, wskazując na krytyczną sytuację powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzysztofik odpowiedział, że proponując wysokość pensji starosty Osmelaka brał pod uwagę zakres jego obowiązków oraz odpowiedzialność. Radna koalicyjna Wanda Wiśniewska mówiła, że pensja 10 tys. zł brutto to niewiele ponad 6 tys. zł netto i nie jest to wysokie wynagrodzenie zarządzającego powiatem starosty.
Ostatecznie po burzliwej dyskusji radni powiatowi uchwalili nowe wynagrodzenie starosty Osmelaka na proponowanym poziomie 10 tys. 180 zł brutto. Za taką wysokością głosowało 6 radnych: J. Krzysztofik, M. Maciejak, Sz. Lew, S. Szocik, G. Zalewska-Nowak i Wanda Wiśniewska. Od głosu wstrzymali się D. Folmer i M. Warkocz, a P. Zajiczek nie wziął udziału w głosowaniu.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5472