www.glosmilicza.pl

:: Grzegorz Duda nowym starostą
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-11-29 08:41:48)

W środę 21 listopada na pierwszej sesji 6. kadencji Rady Powiatu nowym starostą został Grzegorz Duda, a wicestarostą Sławomir Strzelecki. Kontrkandydatem G. Dudy był inny radny PSL i dotychczasowy starosta Krzysztof Osmelak, którego kandydaturę zgłosił PiS. Przewodniczącym Rady Powiatu wybrano Marka Sierpińskiego.
Na zdjęciu: Nowy Zarząd Powiatu: (od lewej) Szymon Lew, starosta Grzegorz Duda oraz wicestarosta Sławomir Strzelecki


W pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, uczestniczyło 15 świeżo wybranych radnych powiatowych: 5 radnych komitetu Ziemia Milicka (Sławomir Strzelecki, Edward Rybka, Marek Warkocz, Sylwia Szydłowska-Małecka i Marcin Ciesielski), 3 radnych PSL (dotychczasowy starosta Krzysztof Osmelak, dotychczasowy wicestarosta Grzegorz Duda i Szymon Lew), 3 radnych PiS (Janusz Łabuda, Krzysztof Domagała i Piotr Psiuk), 2 radnych Bezpartyjnej Inicjatywy Miliczan (Adam Jaskulski, Jerzy Szkatuła) oraz po 1 radnym Platformy Obywatelskiej (Marek Sierpiński) i komitetu Doroty Folmer (Krystyna Patalas).
Dużym zaskoczeniem dla uczestników sesji było przybycie na obrady starosty Krzysztofa Osmelaka z PSL razem z radnymi oraz działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Starosta usiadł zresztą z radnymi PiS, tym samym odcinając się od PSL. W sesji uczestniczyło wielu gości. Byli obecni m.in. włodarze burmistrz Piotr Lech oraz wójtowie Andrzej Biały i Ignacy Miecznikowski, a także radni Sejmiku Województwa Ryszard Lech i Marek Łapiński.

Marek Sierpiński przewodniczącym
Pierwszą sesję zgodnie z przepisami poprowadził najstarszy z radnych 75-letni Jerzy Szkatuła z Cieszkowa. Na początku obrad odśpiewano 4 zwrotki hymnu narodowego. Następnie przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Miliczu Beata Krzyżanowska wręczyła radnym zaświadczenie o wyborze na radnego. Następnie odbyło się ślubowanie radnych. Każdy z radnych odczytywał rotę ślubowania, a na koniec 12 radnych dodało: „Tak mi dopomóż Bóg”. Trzech radnych – Marcin Ciesielski, Adam Jaskulski i Marek Sierpiński – poprzestało na rocie ślubowania.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Radny Krzysztof Domagała zgłosił kandydaturę Janusza Łabudy, a Sławomir Strzelecki zgłosił do wyborów Marka Sierpińskiego. Tajne głosowanie w stosunku 8 do 7 wygrał Marek Sierpiński i to on został wybrany nowym przewodniczącym Rady Powiatu. Tuż po wyborze nowy przewodniczący dziękował za wybór oraz deklarował pełną współpracę i bycie otwartym na głosy ze strony wszystkich radnych. Następnie przewodniczący Sierpiński złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, starosty i wicestarosty. Krzysztof Osmelak zgłosił także potrzebę wyboru członka Zarządu Powiatu. Zmiany do porządku obrad wprowadzono większością głosów 8 do 5. Dwóch radnych BIM wstrzymało się od głosu.
Do wyborów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztof Osmelak zgłosił Jerzego Szkatułę. Z kolei Sławomir Strzelecki rekomendował na tę funkcję Edwarda Rybkę. Radni w tajnym głosowaniu w stosunku 8 do 7 opowiedzieli się za kandydaturą Edwarda Rybki.

Wybrali Zarząd Powiatu
W kolejnym głosowaniu wybierano starostę milickiego. Janusz Łabuda z PiS niespodziewanie zgłosił do wyborów radnego PSL, dotychczasowego starostę Krzysztofa Osmelaka. Z kolei radny Szymon Lew z PSL zgłosił dotychczasowego wicestarostę Grzegorza Dudę z PSL. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i w głosowaniu doszło do paradoksu, w którym na funkcję starosty kandydowało dwóch członków PSL. Ostatecznie głosowanie w stosunku 9 do 6 wygrał Grzegorz Duda, i to on został wybrany szóstym starostą w historii powiatu milickiego, po Janie Kwietniu, Aleksandrze Magusiaku, Piotrze Lechu, Janie Krzysztofiku i Krzysztofie Osmelaku. Po wyborze nowy starosta dziękował radnym za poparcie i gwarantował, że nowy Zarząd Powiatu będzie pracował dla dobra powiatu milickiego i jego mieszkańców.
Po wyborze starosty salę sesyjną opuścili radni Jerzy Szkatuła i Krzysztof Osmelak i dalsze obrady odbywały się w składzie 13 radnych.
W wyborach na swojego zastępcę starosta Grzegorz Duda zaproponował dotychczasowego wiceburmistrza Sławomira Strzeleckiego z komitetu Ziemia Milicka. Radni wybrali nowego wicestarostę stosunkiem głosów 8 do 5. Skład Zarządu Powiatu jako bezfunkcyjny członek uzupełnił Szymon Lew z PSL, którego wybrano stosunkiem głosów 8 do 4. Jeden z grona radnych opozycji wstrzymał się od głosu. Wszystkie wybory przeprowadzała komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Adam Jaskulski, Sylwia Szydłowska-Małecka i Marek Warkocz.
Inauguracyjna sesja zakończyła się po 3,5 godzinach obrad. Na sam koniec radny Krzysztof Domagała z PiS zaapelował do nowego Zarządu Powiatu, by wsparcia dla powiatu milickiego szukał w Sejmiku Województwa.
Inauguracyjna sesja pokazała, że w nowej kadencji w powiecie rządzić będzie koalicja PSL – Ziemia Milicka – PO, natomiast opozycję tworzyć będą: PiS – BIM – Komitet Doroty Folmer.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5528