www.glosmilicza.pl

:: Nauczyciele nie stracą na strajku
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-05-16 08:25:33)

Zamiast wynagrodzenia za strajk, nauczyciele gminy Milicz uczestniczący w proteście otrzymają zapłatę za dodatkowe zajęcia z uczniami, która zrekompensuje im utracone w wyniku strajku zarobki. Taką decyzję podjęli dyrektorzy gminnych placówek oświatowych w uzgodnieniu z władzami gminy Milicz.

Po 19-dniowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty, który trwał od 8 do 26 kwietnia tego roku, kwestią istotną dla strajkujących stała się utrata zarobków za dni, w których protestowali. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem wynagrodzenie za dni strajku się nie należy, choć wielu prawników ma w tej kwestii odmienne zdanie. O możliwości wypłacenia zgodnie z prawem poborów za dni strajkowe przekonane są też władze gminy Milicz, lecz to od dyrektorów placówek oświatowych zależy, czy wypłacą strajkującym pensje za dni, w których protestowali. – Dyrektorzy mieli obawy przed podjęciem takiej decyzji, gdyż różne instytucje państwowe, w tym kuratorium oświaty, Regionalna Izba Obrachunkowa i przedstawiciele rządu, grozili im z tego powodu konsekwencjami – mówi kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty Urzędu Miejskiego, dodając: – Dlatego też wspólnie szukaliśmy innej możliwości zrekompensowania utraconych w wyniku strajku zarobków.
W tej sprawie 9 maja kierownik Duszyński po raz kolejny spotkał się z dyrektorami wszystkich gminnych placówek oświatowych. 

Co ustalono z dyrektorami szkół
Jak informuje kierownik Dariusz Duszyński, na maj władze gminy Milicz przekazały wszystkim swoim placówkom oświatowym pełną comiesięczną transzę na bieżące utrzymanie placówek, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, bez potrącania kwot za dni strajkowe. Dyrektorzy natomiast, naliczając pobory swoim pracownikom za maj, potrącili strajkującym część wynagrodzenia za dni, w których protestowali. – Niewypłacone za ten okres pieniądze są jednak w kasie szkół i dyrektorzy przeznaczą je na opłacenie dodatkowych zajęć z uczniami w przypadku nauczycieli, a także na dodatkowe formy wynagradzania w przypadku pozostałych pracowników oświaty, którzy brali udział w strajku. W ten sposób osobom strajkującym zostaną zrekompensowane utracone w wyniku strajku pensje – mówi kierownik Duszyński. Jak dodaje, na razie podczas majowej wypłaty, która przypada w szkołach na początek miesiąca, dyrektorzy większości placówek oświatowych doliczyli strajkującym świadczenia urlopowe, które każdy pracownik oświaty otrzymuje przed okresem urlopowym. To sprawiło, że wysokość majowych wypłat strajkujących niewiele odbiegała od zwykłych comiesięcznych pensji. 
– Czas na całkowite zrekompensowanie utraconych poborów strajkującym nauczycielom dyrektorzy mają do końca roku szkolnego, co według mnie nie jest problemem, gdyż oprócz obowiązkowych zajęć z uczniami, nauczyciele wykonują z nimi wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, więc możliwości naliczenia im dodatkowego wynagrodzenia jest wiele – stwierdza kierownik Duszyński.
Taka forma rekompensaty jest całkiem zgodna z prawem, co potwierdził wiceminister finansów Leszek Skiba, mówiąc, że z pieniędzy zaoszczędzonych wskutek strajku samorządy mogą zapłacić nauczycielom za dodatkowe zajęcia z uczniami. Poinformował przy tym, że nie naruszy to dyscypliny finansów publicznych, ale zajęcia te muszą się odbyć. 
W gminie Milicz wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez samorząd wzięły udział w ogólnopolskim strajku.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5565