www.glosmilicza.pl

:: Przewodniczący odwołany, starosta do odwołania
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-05-30 09:07:33)

Wicestarosta Sławomir Strzelecki na sesji Rady Powiatu 23 maja złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska starosty Grzegorza Dudy z PSL. Wcześniej radni odwołali Marka Sierpińskiego z PO z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu i powołali na to stanowisko radnego Krzysztofa Osmelaka. Tym samym radni z Komitetu Ziemia Milicka zerwali koalicyjną umowę z PSL i PO.

Wicestarosta Sławomir Strzelecki w imieniu klubu radnych Ziemia Milicka najpierw złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sierpińskiego. Pod wnioskiem podpisało się 5 radnych z klubu Ziemia Milicka: S. Strzelecki, S. Szydłowska-Małecka, E. Rybka, M. Ciesielski i M. Warkocz. Natomiast pod koniec sesji wicestarosta wystąpił z wnioskiem o odwołanie starosty.

10 radnych za odwołaniem
Przed tajnym głosowaniem nad odwołaniem przewodniczącego Rady Powiatu radna Krystyna Patalas chciała poznać uzasadnienie wniosku. Wicestarosta S. Strzelecki najpierw stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym nie ma obowiązku uzasadniać takiego wniosku. Dopiero na sugestię Marka Sierpińskiego, iż wypadałoby uzasadnić tak ważny wniosek, poinformował, że już 25 kwietnia na spotkaniu radnych koalicji mówił o tym, że taki wniosek może paść. Klub radnych Ziemia Milicka domagał się bowiem zwołania na 7 maja sesji Rady Powiatu w sprawie restrukturyzacji długu powiatu i omówienia sytuacji w spółce szpitalnej MCM. Marek Sierpiński stwierdził, że nie otrzymał formalnego wniosku o zwołanie sesji na początku maja i dlatego jej nie zwołał. Nawiązując do podpisanej po wyborach umowy koalicyjnej pomiędzy PO, PSL i Ziemią Milicką dodał, że umów należy dotrzymywać.
W tajnym głosowaniu 10 radnych opowiedziało się za odwołaniem Marka Sierpińskiego ze stanowiska. 4 radnych było przeciwko, a 1 radny oddał pustą kartę.

Nowy stary przewodniczący
Po odwołaniu Marek Sierpiński podziękował radnym za 6 miesięcy współpracy. – Myślę, że aż tak najgorszym przewodniczącym nie byłem. A czy jest mi smutno? Nie, proszę państwa, bo nigdy nie budowałem poczucia własnej wartości przez pryzmat pełnionych funkcji, dostępnych zaszczytów, apanaży i innych tego typu kwestii przyziemnych. Interesuje mnie przede wszystkim przyszłość naszego powiatu. I nie chciałbym, aby ta kadencja przeszła do historii jako ta, w której mieliśmy kilku starostów i kilku przewodniczących Rady Powiatu, bo to nie wróży dobrze na przyszłość – mówił po swoim odwołaniu M. Sierpiński. – Proszę też nie wprowadzać opinii publicznej w błąd w celu zdyskredytowania mojej osoby i przedstawienia jej w oczach opinii publicznej jako tej, która jest odpowiedzialna za złą sytuację w szpitalu, i jako osobę nieodpowiedzialną – mówił M. Sierpiński, dodając, że o trudnej sytuacji finansowej szpitala radni dowiedzieli się dopiero tydzień temu na komisji.
Wicestarosta Strzelecki stwierdził, że nigdy nie powiedział, że Marek Sierpiński odpowiada osobiście za sytuację szpitala. – Za szpital odpowiadamy wszyscy. Tu nie chodzi o sprawy osobiste, tylko o to, co my jako klub radnych uznaliśmy za słuszne – odpowiedział S. Strzelecki.
Następnie w tajnym głosowaniu na nowego przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Krzysztofa Osmelaka, przewodniczącego Rady Powiatu w latach 2010-2014 i starostę milickiego w latach 2016-2018. W tajnym głosowaniu poparło go 12 radnych, a 3 było przeciw temu wyborowi.
Wniosek o odwołanie starosty
Po dokonaniu zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu, wicestarosta Sławomir Strzelecki niespodziewanie w imieniu klubu Ziemia Milicka złożył wniosek o odwołanie starosty Grzegorza Dudy.
– Pan starosta Grzegorz Duda stracił nasze zaufanie w związku z brakiem podejmowania konkretnych działań w celu rozeznania sytuacji w spółce MCM i podjęcia natychmiastowych działań, gdy pojawiły się pierwsze niepokojące informacje o złej sytuacji spółki. Starosta nie podjął zdecydowanych kroków w celu skontrolowania działań prezesa zarządu MCM oraz Rady Nadzorczej spółki. Zarząd Powiatu żadnego z 19 posiedzeń nie poświęcił omówieniu sytuacji w szpitalu. Nigdy też nie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Radą Nadzorczą MCM – mówił wicestarosta Strzelecki dodając, że sprawa polepszenia sytuacji szpitala jest pilna, a radni podczas ostatniej komisji nie uzyskali informacji o tym, jakie kroki zamierza powziąć prezes MCM Marek Maciejak, aby poprawić finansową sytuację szpitala.
Nowy przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osmelak poinformował, że zgodnie z prawem wniosek o odwołanie starosty skieruje do zaopiniowania komisji rewizyjnej. Radni będą go rozpatrywać na sesji po 30 dniach od daty złożenia wniosku przez klub radnych Ziemia Milicka.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5569