www.glosmilicza.pl

:: Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-06-19 13:07:16)

W poniedziałek 17 czerwca na sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Przez 11 miesięcy starostą był wówczas Krzysztof Osmelak, w grudniu tę funkcję sprawował Grzegorz Duda. Dlatego też absolutorium dotyczyło głównie K. Osmelaka.

Z dwóch najważniejszych punktów sesji absolutoryjnej radni najpierw omawiali przedstawiony przez zarząd raport o stanie powiatu. Radna Halina Góra wskazywała, że najsłabiej w raporcie opisana jest oświata. Radna zarzuciła, że w opisie nie ma informacji o wynikach matur i egzaminów w poszczególnych szkołach. Ponadto brakuje też informacji o działalności wchodzących w skład PCEiPP – Centrum Edukacji Ekologicznej czy biblioteki. Starosta Grzegorz Duda tłumaczył, że raport o stanie powiatu był przygotowywany po raz pierwszy w historii przez samych urzędników, a nie przez firmę zewnętrzną, i dlatego mogą pojawić się w nim niedociągnięcia. Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przegłosowali wprowadzone od tego roku wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

Jednogłośne absolutorium
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez skarbnik Marzenę Lis-Długosz. Dochody powiatu w minionym roku wyniosły 51,2 mln zł, a więc 96,3 proc. planu. Z kolei wydatki zrealizowano w wys. 49,6 mln zł, a więc 96,1 proc. Powiat w 2018 roku spłacił na kwotę 2,9 mln zł raty kredytów długoterminowych oraz wykupił obligacje. W sumie na obsługę długu wydatkowano razem z odsetkami i poręczeniem dla Fundacji 4 mln 678 tys. zł.
Dług powiatu na koniec roku wynosił 20 mln 318 tys. zł, co daje wskaźnik zadłużenia na poziomie 39,64 proc. Starosta G. Duda informował, że powiat na bieżąco płacił faktury i nie miał w trakcie roku żadnych zobowiązań wymagalnych. Starostwo w trakcie roku także ani razu nie zaciągało kredytu w rachunku bieżącym, o czym informowała na komisji 13 czerwca skarbnik Marzena Lis-Długosz.
Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. O absolutorium dla Zarządu Powiatu zawnioskowała przewodnicząca komisji rewizyjnej Sylwia Szydłowska -Małecka.
Radni powiatowi po raz pierwszy w historii powiatu jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu. Za jednomyślność dziękował radnym były starosta a obecny przewodniczący Rady Krzysztof Osmelak, który podziękował też za pracę w minionym roku skarbnik Marzenie Lis-Długosz oraz pozostałym dwóm członkom Zarządu Powiatu: Grzegorzowi Dudzie i Markowi Warkoczowi. Starosta Grzegorz Duda wręczył z kolei skarbnik powiatu wiązankę kwiatów.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5573