www.glosmilicza.pl

:: Śmieci mają kosztować 18 zł i 36 zł
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-06-27 09:29:24)

Od 1 sierpnia w gminie Milicz planowana jest wysoka podwyżka opłat za śmieci – za segregowane odpady mieszkańcy mieliby płacić miesięcznie 18 zł od osoby, a za niesegregowane 36 zł. Oznacza to podwyżkę o prawie 64 procent.Obecnie opłata za śmieci w gminie Milicz wynosi 11 zł za śmieci segregowane i 22 zł za niesegregowane. Taka stawka obowiązuje od 1 lutego tego roku; wcześniej, przez 6 lat, mieszkańcy płacili 7 zł i 14 zł w zależności od tego, czy ktoś śmieci segregował, czy też nie. 
Planowana przez burmistrza podwyżka opłat za śmieci, która ma obowiązywać od 1 sierpnia tego roku, zakłada wzrost miesięcznej opłaty do 18 zł od osoby w przypadku segregowania śmieci oraz do 36 zł w przypadku braku segregacji. Uzasadnieniem podwyżki jest brak bilansowania się śmieci, przez co gmina stale do nich dopłaca. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem opłaty wnoszone przez mieszkańców oraz przez rozmaite podmioty funkcjonujące na terenie gminy powinny w pełni pokrywać wszystkie wydatki związane z usuwaniem odpadów. Tymczasem w 2018 r. do gminnej kasy z opłat za śmieci wpłynęło 2 mln 822 tys. zł, podczas gdy gmina na gospodarkę odpadami wydała w sumie 5 mln 842 tys. zł, przez co dopłaciła do śmieci z własnych dochodów 3 mln 20 tys. zł. W 2017 r. dopłata ta wynosiła 2 mln 157 tys. zł, a w 2016 r. – 1 mln 771 tys. zł. W sumie w ciągu ostatnich 3 lat na pokrycie deficytu w gospodarce odpadami wydano z budżetu gminy Milicz 6 mln 948 tys. zł. 
Wraz z planowaną podwyżką opłat za śmieci dla mieszkańców, którzy wnoszą miesięczne opłaty od osoby, wzrosnąć mają też opłaty za śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają jednak odpady. Chodzi tu o rozmaite instytucje, obiekty użyteczności publicznej, jak np. szkoły, zakłady pracy, sklepy, magazyny itp. Podmioty te płacą miesięczną opłatę w zależności od pojemności zadeklarowanych kubłów na śmieci, częstotliwości ich odbioru, a także od tego czy śmieci są segregowane, czy też nie. Także i w tym przypadku planowana podwyżka wynosi 61-64 proc. w stosunku do obecnej opłaty. 
Według wyliczeń gminnych urzędników, mimo tak dużej podwyżki śmieci nadal nie będą się bilansować i rocznie gmina będzie musiała do nich dopłacać ponad 350 tys. zł. 
Zaproponowane przez burmistrza Piotra Lecha podwyżki opłat za śmieci będą przedmiotem obrad radnych podczas najbliższego posiedzenia komisji budżetowej Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 26 czerwca. Dzień później, 27 czerwca, decyzję o podwyżce podejmie na sesji cała Rada Miejska, i będzie to decyzja wiążąca. 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5577