www.glosmilicza.pl

:: Rozpoczęła się inwestycja przy Szewskiej w Miliczu
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-08-22 09:23:48)

Ruszyły prace rozbiórkowe budynku starej rzeźni przy ul. Szewskiej w Miliczu, w miejsce którego postanie obiekt użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Zakres inwestycji obejmuje też remont całej ul. Szewskiej, dlatego do końca prac ulica będzie wyłączona z ruchu.

Roboty wykonuje milicka firma budowlana Eksport-Import Władysława Skiby, która wygrała ogłoszony przez gminę Milicz przetarg i w połowie ubiegłego tygodnia przejęła plac budowy, zamykając ul. Szewską dla ruchu kołowego i pieszego na czas prowadzenia inwestycji. Dla kierowców chcących wyjechać z rynku zorganizowano objazd – ul. Polską w kierunku ul. Krotoszyńskiej oraz ul. Lwowską w kierunku ul. Wrocławskiej. 
W pierwszej kolejności firma budowlana przystąpiła do rozbiórki budynku starej rzeźni, który ze względu na bardzo zły stan techniczny od lat jest nieużytkowany. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt, który pod względem kubatury zbliżony będzie do wyburzonej rzeźni, lecz pełnić będzie funkcję kulturalno-edukacyjną. Podobnie jak stara rzeźnia obiekt będzie dwukondygnacyjny, a jego łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 305 m kw. Na parterze mieścić się będzie m.in. sala wystawowo-konferencyjna, foyer, pomieszczenie informacyjne, pomieszczenie socjalne, sanitariaty oraz kotłownia. Na piętrze natomiast usytuowane zostaną przestrzenie wystawowe wraz z pracowniami. Projekt przewiduje też zagospodarowanie podwórek sąsiadujących z budynkiem – ich powierzchnia zostanie częściowo utwardzona, wydzielone zostaną tereny zielone, powstanie też mała architektura, w postaci ławek, pergoli, koszy na śmieci itp. 
Zakres inwestycji obejmuje też wykonanie generalnego remontu ul. Szewskiej. Ponieważ ulica jest jednokierunkowa i tym samym nie wymaga zachowania obecnej szerokości, jezdnia zostanie zwężona, dzięki czemu będzie można poszerzyć chodniki, które obecnie są bardzo wąskie. Zostaną one wykonane z kostki granitowej, natomiast nawierzchnia jezdni będzie częściowo wyłożona kostką granitową, a częściowo pokryta asfaltem. 
Remont ul. Szewskiej i budowa obiektu użyteczności publicznej w miejsce starej rzeźni miały rozpocząć się już 2 miesiące temu, lecz na przeszkodzie stanął problem z dwoma pomieszczeniami przyległych do starej rzeźni mieszkań – kuchnią i łazienką, które znajdowały się w przeznaczonym do wyburzenia budynku, co nie zostało uwzględnione w projekcie. Władze gminy Milicz ostatecznie kwestię tę rozwiązały, przekazując obu rodzinom na czas remontu mieszkania zastępcze i deklarując wykonanie na zmniejszonej powierzchni ich mieszkań nowej kuchni i łazienki. 
Cała inwestycja kosztować będzie 2 mln 898,3 tys. zł, z czego koszt adaptacji starej rzeźni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wyniesie 2 mln 353 tys. zł, a remont ul. Szewskiej 545,3 tys. zł. Równolegle, w ramach tej samej inwestycji prowadzony jest remont dachu i klatki schodowej kamienicy Rynek 17 sąsiadującej ze starą rzeźnią, co kosztować będzie 141,3 tys. zł. Roboty te wykonuje firma Dampol-Bud Damiana Kmieciaka z Milicza.
Na realizację wszystkich tych inwestycji gmina Milicz pozyskała unijną dotację w wys. 2 mln 105 tys. zł.
Grażyna  Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5590