www.glosmilicza.pl

:: W szkołach zapowiada się strajk włoski
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-10-10 09:23:28)

Nauczyciele przygotowują się do bezterminowego strajku, który w polskich szkołach ma się rozpocząć we wtorek 15 października i będzie miał formę strajku włoskiego. Oznacza to, że nauczyciele będą wykonywać tylko zadania obowiązkowe.

Za protestem włoskim, jak informują media, opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli i pracowników oświaty z ponad 220 tysięcy, którzy wypełnili ankietę ZNP w sprawie dalszych form protestu. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował więc, że od 15 października rusza w szkołach akcja protestacyjna polegająca na wykonywaniu tylko tych zadań, które są zapisane w przepisach prawa oświatowego. Jednak decyzję o udziale w strajku każdy nauczyciel będzie podejmował sam. 
– W milickim ZNP nie zapadły jeszcze żadne decyzje, gdyż nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych co do organizacji strajku, ani tego, jak ma on konkretnie wyglądać. Obecnie szefowie szkolnych ognisk ZNP przeglądają statuty szkół sprawdzając, czy zawarte w nich obowiązki nauczyciela są zgodne z przepisami, w tym z Kartą Nauczyciela – powiedziała nam prezes ZNP w gminie Milicz Katarzyna Potocka dodając, że wciąż czeka na informacje od szkół w tej sprawie.
Jednocześnie we wtorek 8 października do prezesów ZNP w naszych gminach trafiły nadesłane przez zarząd główny ZNP szczegółowe informacje dotyczące zadań obowiązkowych wykonywanych przez nauczycieli oraz zadań nieobowiązkowych. Jak czytamy, do zadań nieobowiązkowych zalicza się m.in.: bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań, sobotni wyjazd na konkurs z uczniami, sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, pisanie i koordynowanie projektów unijnych czy sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury. Nauczyciel, który ma wątpliwości, czy jest zobowiązany wykonać polecenie dyrektora, ma teraz prosić go o polecenia na piśmie, a następnie sprawdzić w ZNP, czy polecenia wydane mu przez dyrektora mieszczą się w zadaniach obowiązkowych, czy też są to zadania nieobowiązkowe. 
Natomiast w ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum. Ma również obowiązek wykonywać inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Do jego obowiązków należą też czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
– Te instrukcje roześlemy jutro do przewodniczących ognisk ZNP w naszych szkołach w gminie Milicz, aby za ich pośrednictwem trafiły do pozostałych nauczycieli – informuje Katarzyna Potocka. 
Przypomnijmy, że już wcześniej nauczyciele największej milickiej szkoły – SP 2, podjęli decyzję, że będą organizować tylko wycieczki jednodniowe, zmniejszyli też liczbę wywiadówek, a o zmianach poinformowali rodziców podczas wrześniowych wywiadówek. 
Również w pozostałych naszych gminach władze ZNP nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji w sprawie strajku. – W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie zarządu i podejmiemy na nim decyzję dotyczącą strajku. Większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem włoskim, natomiast o wiele mniej za strajkiem bezwzględnym, jaki miał miejsce w kwietniu tego roku – poinformował nas prezes ZNP w Krośnicach Marek Skorek. 
Alicja Szczepańska-Sikorska 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5601