www.glosmilicza.pl

:: W powiecie PiS zdeklasował swoich rywali
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-10-16 11:36:06)

Podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych 13 października w powiecie milickim zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 46,22 procent mieszkańców biorących udział w wyborach, deklasując tym samym drugą w kolejności Koalicję Obywatelską, która uzyskała tylko 18,21 procent poparcia. Żaden z naszych kandydatów nie zdobył mandatu.

W wyborach do Sejmu głos na Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oddało 7.371 mieszkańców powiatu milickiego, co stanowi 46,22 proc. wszystkich oddanych głosów. Na drugą w kolejności Koalicję Obywatelską PO .N IPL Zieloni (KO) zagłosowało 2.903 osób, co przekłada się na 18,21 proc. poparcia. Trzeci wynik w naszym powiecie uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), które otrzymało 2.420 głosów (15,18 proc.). W dalszej kolejności mieszkańcy naszego powiatu zagłosowali na Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), które uzyskało 1.770 głosów (11,10 proc.), na Konfederację Wolność i Niepodległość – 888 głosów (5,57 proc.) oraz na Koalicję Bezpartyjni i Samorządowcy – 594 głosy (3,73 proc.). 
PiS wygrał we wszystkich 27 obwodach wyborczych na terenie powiatu milickiego – w 19 obwodach w gminie Milicz, 5 obwodach w gminie Krośnice i 3 obwodach w gminie Cieszków. 

Jak głosowaliśmy w gminach
W gminie Milicz wynik głosowania na poszczególne listy wyborcze przedstawia się następująco: PiS – 43,32 proc. (4.560 głosów), KO – 20,22 proc. (2.128 głosów), PSL – 15,25 proc. (1.605 głosów), SLD – 11,95 proc. (1.258 głosów), Konfederacja – 5,41 proc. (569 głosów), Bezpartyjni i Samorządowcy – 3,86 proc. (406 głosów). W samym Miliczu PiS osiągnął wynik 37,31 proc. (2.030 głosów) przed KO – 24,35 proc. (1.325 głosów), PSL – 15,03 proc. (818 głosów), SLD – 13,93 proc. (758 głosów), Konfederacją – 5,37 proc. (292 głosy) i Bezpartyjnymi i Samorządowcami – 4,01 proc. (218 głosów). Natomiast na terenach wiejskich gminy Milicz PiS uzyskał zdecydowaną przewagę, osiągając poparcie w wys. 49,85 proc. (2.499 głosów), a w następnej kolejności uplasowały się: KO – 15,64 proc. (784 proc.), PSL – 15,54 proc. (779 głosów), SLD – 9,75 proc. (489 głosów), Konfederacja – 5,49 proc. (275 głosów), Bezpartyjni i Samorządowcy – 3,75 proc. (187 głosów). 
W gminie Krośnice wynik głosowania do Sejmu był następujący: PiS – 52,13 proc. (1.746 głosów), KO – 15,05 proc. (504 głosy), PSL – 14,45 proc. (484 głosy), SLD – 8,60 proc. (288 głosów), Konfederacja – 5,76 proc. (193 głosy), Bezpartyjni i Samorządowcy – 4,00 proc. (134 głosy).
W gminie Cieszków mieszkańcy zadecydowali w wyborach do Sejmu w następujący sposób: PiS – 51,42 proc. (1.065 głosów), PSL – 15,98 proc. (331 głosów), KO – 13,09 proc. (271 głosów), SLD – 10,82 proc. (224 głosy), Konfederacja – 6,08 proc. (126 głosów), Bezpartyjni i Samorządowcy – 2,61 proc. (54 głosy).
Natomiast w całym okręgu wyborczym, który współtworzy też powiat milicki wraz z 8 innymi powiatami i Wrocławiem, wynik głosowania jest następujący: PiS – 34,67 proc., KO – 32,8 proc., SLD – 15,41 proc., Konfederacja – 7,45 proc., PSL – 6,46 proc., Bezpartyjni i Samorządowcy – 3,21 proc. 

Posłowie z naszego okręgu
Spośród 167 kandydatów do Sejmu, którzy startowali z naszego okręgu wyborczego, do którego należy też powiat milicki, mandat posła uzyskało 14 kandydatów: 5 kandydatów z PiS, 5 kandydatów z KO, 2 kandydatów z SLD, 1 kandydat z PSL i 1 kandydat z Konfederacji. Są to: Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Przemysław Czarnecki (PiS), Jacek Świat (PiS), Paweł Hreniak (PiS), Agnieszka Soin (PiS), Grzegorz Schetyna (KO), Michał Jaros (KO), Małgorzata Tracz (KO), Sławomir Piechota (KO), Krzysztof Mieszkowski (KO), Krzysztof Śmiszek (SLD), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (SLD), Jacek Protasiewicz (PSL) i Krzysztof Tuduj (Konfederacja). 
Żaden z 6 kandydatów na posłów z naszego powiatu nie uzyskał mandatu. Najwięcej głosów naszych mieszkańców spośród wszystkich kandydatów na posłów zdobyła Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), na którą swój głos oddało 2.553 mieszkańców powiatu milickiego (16,01 proc.). Drugi w kolejności był Grzegorz Schetyna (KO), na którego zagłosowało 1.340 mieszkańców (8,40 proc.), a trzeci w kolejności – Grzegorz Duda (PSL), kandydat z naszego powiatu, którego poparło 1.021 mieszkańców powiatu (6,40 proc.). Pod względem liczby uzyskanych w powiecie milickim głosów w następnej kolejności uplasował się kolejny kandydat z naszego powiatu Krzysztof Domagała (PiS), którego poparło 916 mieszkańców powiatu milickiego (5,74 proc.), a w dalszej kolejności: Agnieszka Soin (PiS) – 769 głosów, Przemysław Czarnecki (PiS) – 689 głosów i Ryszard Lech (PSL), kandydat z naszego powiatu – 623 głosy. 

Senator z naszego okręgu
Natomiast w wyborach do Senatu, w których obowiązuje system jednomandatowy, tj. jeden okręg wyborczy – jeden senator, spośród trzech kandydatów startujących w naszym okręgu najwięcej głosów w powiecie milickim uzyskał Jarosław Obremski z PiS, który otrzymał 7.241 głosów poparcia (45,64 proc.). Drugi wynik uzyskał Bogdan Zdrojewski z KO, na którego zagłosowało 5.994 mieszkańców (37,78 proc.), a trzeci – kandydat z naszego powiatu Dariusz Stasiak z Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy, który otrzymał 2.631 głosów (16,58 proc.). 
Mandat senatora z naszego okręgu wyborczego przypadł Bogdanowi Zdrojewskiemu, który otrzymał w całym okręgu w sumie 133.374 głosy (45,45 proc.), na Jarosława Obremskiego zagłosowało 122.636 wyborców (41,79 proc.), a na Dariusza Stasiaka – 37.461 osób (12,76 proc.). 

Nasi kandydaci na posłów
Spośród 6 kandydatów z powiatu milickiego ubiegających się o mandat posła najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Domagała (PiS), na którego w całym okręgu wyborczym zagłosowało 2.844 wyborców, z czego 916 osób z naszego powiatu. Drugi w kolejności wynik odnotował Grzegorz Duda (PSL), którego w okręgu poparło 2.655 osób, w tym 1.021 mieszkańców naszego powiatu. Trzeci wynik uzyskał Ryszard Lech (PSL), na którego w okręgu swój głos oddało 1.289 wyborców, w tym 623 osoby z powiatu milickiego. W dalszej kolejności uplasowali się: Marek Sierpiński (KO) – 726 głosów w okręgu, w tym 504 głosów w powiecie milickim, Paweł Wybierała (Bezpartyjni i Samorządowcy) – 479 głosów w okręgu wyborczym, w tym 242 głosy w naszym powiecie, i Andrzej Hodowany (SLD) – 288 głosów w okręgu, w tym 60 głosów w naszym powiecie. 

Wysoka frekwencja
Frekwencja wyborcza w powiecie milickim była wyjątkowo wysoka i wyniosła 55,69 proc. – w samym Miliczu udział w wyborach wzięło 60,54 proc. uprawnionych mieszkańców, a na terenach wiejskich – 53,50 proc. Jest to jednak poniżej średniej frekwencji odnotowanej w całym kraju, która wyniosła 61,74 proc., a także poniżej średniej frekwencji w okręgu wyborczym, do którego należy też nasz powiat, gdzie wyniosła ona 65,89 proc. 
W sumie do urn wyborczych poszło w naszym powiecie 16.162 mieszkańców na 29.020 uprawnionych osób. W gminie Milicz na 18.986 uprawnionych mieszkańców udział w wyborach wzięło 10.657 osób, co dało frekwencję w wys. 56,13 proc. Na 19 lokali wyborczych najwyższą frekwencję odnotowano w Zespole Szkół w Miliczu, gdzie do urn poszło 72,24 proc. wyborców (544 osoby). Wysoka frekwencja była też w lokalu wyborczym w nadleśnictwie Milicz, w którym głosowali mieszkańcy miasta – 66,83 proc. (797 osób). Najniższą frekwencję odnotowano natomiast w świetlicy wiejskiej w Potaszni – 42,01 proc. (284 osoby). Niewiele wyższa frekwencja była też w szkole w Dunkowej – 43,01 proc. (394 osoby).
W gminie Krośnice, gdzie do udziału w wyborach uprawnionych było 6.327 osób, do urn wyborczych poszły 3.402 osoby, co dało frekwencję na poziomie 53,77 proc. We wszystkich 5 lokalach wyborczych, w których głosowali mieszkańcy gminy, frekwencja przekroczyła 50 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w CETS w Krośnicach – 56,30 proc. (1.014 osób), a najniższą w szkole w Bukowicach – 52,08 proc. (1.329 osób).
Najwyższą natomiast frekwencję w naszym powiecie odnotowano w gminie Cieszków, gdzie na 3.707 uprawnionych mieszkańców w wyborach wzięły udział 2.103 osoby, co dało frekwencję w wys. 56,73 proc. Spośród 3 lokali wyborczych w gminie najwięcej wyborców poszło do urn w szkole w Cieszkowie – 59,75 proc. (1.342 osoby), a najmniej w szkole w Pakosławsku – 49,63 proc. (471 osób). 
W całym powiecie milickim na 16.162 mieszkańców uczestniczących w wyborach oddano 15.946 głosów ważnych i 216 głosów nieważnych, w tym w gminie Milicz – 131 głosów, w gminie Krośnice – 53 głosy, a w gminie Cieszków – 32 głosy.


Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5603