www.glosmilicza.pl

:: Burmistrz proponuje maksymalne stawki podatków
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-11-28 09:12:31)

Burmistrz Piotr Lech zaproponował Radzie Miejskiej w Miliczu uchwalenie na przyszły rok stawek podatku od nieruchomości w maksymalnej wysokości, jaką dopuszcza obowiązujące prawo. W przypadku przydomowych ogródków oznacza to podwyżkę o ponad 70 procent.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jakie gminy mogą przyjąć na dany rok, ustala co roku Ministerstwo Finansów. Gminy mogą jednak zastosować niższe stawki, i tak od wielu lat było również w gminie Milicz. Na 2020 r. burmistrz Piotr Lech przedłożył jednak Radzie Miejskiej projekt uchwały ze stawkami maksymalnymi, 

Podatek od budynków
Dla budynków mieszkalnych lub ich części stawka ma wynosić 0,81 zł za 1 m kw. (obecnie 0,68 zł), co oznacza podwyżkę o 0,13 zł. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym od budynków mieszkalnych lub ich części, w których prowadzona jest taka działalność, stawka ma wynosić 23,90 zł na 1 m kw. (obecnie 22,38 zł); podwyżka wyniesie więc 1,52 zł. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym proponowana stawka wynosi 11,18 zł za 1 m kw. (obecnie 10,45 zł), do daje podwyżkę o 0,73 zł. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe stawka ma wynieść 8,05 zł za 1 m kw. (obecnie 7,13 zł), co oznacza podwyżkę w wys. 0,92 zł. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniami zdrowotnymi nowa stawka ma wynosić 4,87 zł (obecnie 4,44 zł); podwyżka wyniesie więc 0,43 zł. Niezmieniona natomiast została stawka w wys. 2 proc. wartości od budowli. Bez zmian pozostaje też stawka 0,5 proc. od budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, co jest istotne z uwagi na wysokość opłat za wodę i ścieki, w których jedną ze składników jest też podatek od tych budowli.

Podatek od gruntów
Dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej proponowana na 2020 r. stawka wynosi 0,95 zł za 1 m kw. (obecnie 0,84 zł), co daje podwyżkę w kwocie 0,11 zł. Dla gruntów pod wodami stojącymi lub jeziorami czy zbiornikami sztucznymi stawka ma wynieść 4,80 zł za 1 hektar (obecnie 4,54 zł), co oznacza podwyżkę w wys. 0,26 zł. Dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji stawka na wynosić 3,15 zł za 1 m kw. (obecnie 2,98 zł); podwyżka wyniesie więc 0,17 zł. Natomiast od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, przyszłoroczna stawka ma wynieść 0,50 zł za 1 m kw. (obecnie 0,29 zł), co oznacza podwyżkę o 0,21 zł. W tej ostatniej grupie gruntów mieszczą się także przydomowe parcele i ogródki.

Ile gmina zyska na podwyżce
Jeśli Rada Miejska przyjmie zaproponowane przez burmistrza Lecha stawki podatku od nieruchomości, to w 2020 r. do gminnej kasy wpłynie z tego tytułu 15 mln 204 tys. zł, czyli o 1 mln 567 tys. zł więcej, niż w roku obecnym. Największy wzrost wpływów dotyczy tzw. gruntów pozostałych, w tym przydomowych posesji, których łączna powierzchnia objęta opodatkowaniem wynosi ponad 3 mln 880 m kw. Z tego tytułu po podwyżce wpłynąć ma do gminy ponad 1 mln 940 tys. zł, czyli o prawie 815 tys. zł więcej niż teraz (obecnie 1 mln 125 tys. zł). 
Duży wzrost nastąpi też po podwyższeniu podatku od budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, których łączna powierzchnia na terenie gminy szacowana jest na ponad 205 tys. m kw. Przy obecnych stawkach podatków gmina otrzymuje rocznie za te budynki ok. 4 mln 590 tys. zł, a po podwyżce wpływy do gminy szacowane są na 4 mln 901 tys. zł, czyli o 311 tys. zł wyższe.
Stosunkowo niewiele – bo tylko 88 tys. zł – gmina zyskałaby na wzroście podatku od budynków mieszkalnych. Obecne wpływy z tego tytułu szacowane są na 461 tys. zł, a po podwyżce podatku wynosiłyby one 549 tys. zł. 
Projekt uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, jakie mają obowiązywać w gminie Milicz w 2020 r., głosowany będzie przez Radę Miejską na sesji zaplanowanej na czwartek 28 listopada. Dzień wcześniej radni debatować będą nad propozycją burmistrza na posiedzeniu komisji budżetowej.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5613