www.glosmilicza.pl

:: Dużo wniosków o pomoc dla małych firm
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-04-09 11:48:57)

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu przyjął już ponad 60 wniosków od mikroprzedsiębiorców o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z trudną sytuacją wywołaną przez koronawirus. Na razie na ten cel Urząd Pracy ma zabezpieczone 185 tys. zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu przyjął już ponad 60 wniosków od mikroprzedsiębiorców o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z trudną sytuacją wywołaną przez koronawirus. Na razie na ten cel Urząd Pracy ma zabezpieczone 185 tys. zł. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca wyniosła ogółem 893 i jest porównywalna z liczbą za ubiegły rok. W samym marcu w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 119 osób bezrobotnych, w tym 8 pracujących dotychczas zagranicą. To o 20 więcej niż w lutym. Do tej pory żaden duży zakład pracy, zatrudniający ponad 20 osób, nie poinformował PUP o zwolnieniach grupowych.
Od 18 marca do odwołania wstrzymano nabory do pracy za granicą i w Polsce w ramach programu Eures, co oznacza, że osoby bezrobotne nie będą mogły podejmować zatrudnienia w ramach tego programu. 
Ze względu na zagrożenie koronawirusem, od 30 marca do odwołania Urząd Pracy obsługuje swoich klientów drogą elektroniczną. Rejestracja osób bezrobotnych oraz przyjmowanie wniosków odbywa się przez internet. Z kolei dokumenty czy wszelkie wnioski można zostawiać w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu głównym do budynku PUP. Obecnie Urząd Pracy pracuje w godz. 7.30-15.30. 

Wyhamowane działania
Obecnie wszystkie formy wsparcia osób bezrobotnych prowadzone są z dużymi ograniczeniami. Szkolenia osób bezrobotnych, które rozpoczęły się w lutym i na początku marca, nie zostały zakończone, również osoby bezrobotne, które pozyskały z Urzędu Pracy dotację na własną działalność gospodarczą, wstrzymują się z realizacją wniosku. W okrojonym czasie pracy pracują z kolei osoby bezrobotne skierowane na prace interwencyjne do gminnych zakładów pracy. Także staże pracy zostały okrojone, a część stażystów korzysta z opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem przedszkola lub szkoły. 
Pełnej obsady wśród swoich pracowników nie ma też Urząd Pracy w Miliczu. Na 23 pracowników zatrudnionych w Urzędzie w tym tygodniu nie ma 5 osób.

Pomoc dla mikrofirm
Obecnie najwięcej czasu pracownikom PUP pochłania przyjmowanie i sprawdzanie pierwszych wniosków w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. 3 kwietnia ruszył nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. do 5 tys. zł. 
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, zatrudniających do 9 pracowników, stanowi pomoc publiczną na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej pory takich wniosków wpłynęło już ponad 60, w tym m.in. z biur rachunkowych, zakładów transportowych, fizjoterapeutycznych, firm handlowych, gastronomicznych, czy zakładów stomatologicznych, które z powodu koronawirusa musiały zamknąć swoje punkty. 
- Obecnie na ten cel zabezpieczyliśmy własne środki z Funduszu Pracy w wys. 185 tys. zł., ale już zwróciliśmy się do ministerstwa z wnioskiem o środki z rezerwy i czekamy. Będziemy chcieli, aby pomoc jak najszybciej trafiła do mikroprzedsiębiorstw, stąd dużą uwagę skupiamy teraz na ich analizę. Po podpisaniu umowy mamy 2 dni robocze na wypłatę pożyczki i na pewno nie będziemy z tym zwlekać - mówi nam dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu Anna Grochowicka.
Urząd Pracy czeka też na sygnał z ministerstwa o rozpoczęciu kolejnych naborów związanych z pomocą pracodawcom z powodu strat poniesionych w związku z pandemią, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Są to: dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników) oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla organizacji pozarządowych. 
Alicja Szczepańska-Sikorska 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5631