www.glosmilicza.pl

:: Jak samorządy wesprą przedsiębiorstwa
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-04-09 11:50:39)

Nasze samorządy podczas pandemii koronawirusa mogą wesprzeć przedsiębiorstwa, umarzając im czy też odraczając płatności podatków. Gmina Krośnice będzie przyjmować też wnioski od mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii.

Nasze samorządy podczas pandemii koronawirusa mogą wesprzeć przedsiębiorstwa, umarzając im czy też odraczając płatności podatków. Gmina Krośnice będzie przyjmować też wnioski od mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii.

Włodarze naszych gmin są świadomi tego, że w tym roku będą musieli wprowadzić ulgi na o wiele większą skalę niż w poprzednich latach.
Pakiet pomocowy gminy Milicz dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu, obejmuje: umorzenie czynszu z tytułu najmu komunalnego lub dzierżawy terenu gminnego, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty płatności za wodę i ścieki. Gmina zapewnia także dofinansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych w okresie przerwy w działalności. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez burmistrza indywidualnie. W pierwszej kolejności pomoc otrzymywać będą firmy niezwalniające pracowników. – Po opublikowaniu gminnego pakietu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Masa wniosków wpłynęła do urzędu w sprawie umorzenia czynszów i rozłożenia na raty lub odroczenia podatków – mówi burmistrz Piotr Lech dodając, że wnioski będzie rozpatrywał po świętach wielkanocnych.

Gmina Krośnice
Wójt gminy Krośnice Andrzej Biały przedstawi Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie przedłużenia do września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości za drugi kwartał dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą, którym spadły obroty co najmniej o 15 proc. w okresie dwóch miesięcy w 2020 roku w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 roku. Przygotowany jest również projekt uchwały w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i znacząco spadły im obroty w związku z pandemią. Będzie to uchwała korzystająca z rozwiązań wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzięki tej uchwale wójt będzie mógł szybko podjąć decyzję w sprawie zwolnienia z płatności podatku za 3 miesiące lub odroczenia terminu jego płatności. Gmina przyjmować będzie także wnioski na zasiłki celowe i specjalne dla mieszkańców, którzy stracili pracę lub znaleźli się w sytuacji bez środków do życia w związku z pandemią wirusa. Możliwe jest także złożenie wniosku o natychmiastowe odroczenie terminu płatności opłat za wodę i ścieki oraz opłat za odpady komunalne. Istnieje także możliwość częściowego umorzenia czynszu dla osób i instytucji korzystających z mienia gminy w sytuacji odnotowania strat związanych z zagrożeniem pandemią. Wnioski wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób sytuacja spowodowana zagrożeniem wirusem COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową mieszkańca czy firmy, należy złożyć drogą elektroniczną, pocztową bądź za pomocą skrzynki odbiorczej w Urzędzie Gminy Krośnice.

Gmina Cieszków
– Sytuację każdego przedsiębiorcy będziemy rozpatrywać indywidualnie. Wiadomo, że inaczej będziemy traktować hotelarzy czy restauratorów, którzy są w najgorszej sytuacji, a inaczej właścicieli sklepów spożywczych czy wytwórców żywności – mówi wójt gminy Cieszków Ignacy Miecznikowski i zapowiada, że gmina będzie starała się pomóc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wójt zwraca też uwagę, że jest jeszcze druga strona pandemii, która dotknie samorządowców. – Na pewno będziemy mieć niższe, niż przewidywaliśmy, wpływy z podatku PIT i CIT. Do tego dojdą ulgi dla przedsiębiorców związane z podatkami lokalnymi. Nie ma co się oszukiwać, samorządy bardzo mocno odczują ten kryzys – dodaje wójt Cieszkowa.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5632