www.glosmilicza.pl

:: Wybory prezydenckie w nowej formule?
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-04-23 09:24:42)

Tylko 39 chętnych osób z potrzebnych 136 zgłosiły komitety wyborcze do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w zaplanowanych na 10 maja wyborach prezydenckich. Wiadomo już, że wybory w tradycyjnej formule się nie odbędą, a do wyborów korespondencyjnych obwodowe komisje nie są potrzebne.

W poniedziałek 20 kwietnia upłynął ustawowy termin powołania przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych w wyborach na prezydenta RP. Powołanie obwodowych komisji wyborczych dotyczy głosowania w formie tradycyjnej, z uczestnictwem wyborców przy urnach.
W gminie Milicz chętnych do pracy w komisji było tylko 31 osób – 19 chętnych zgłosił komitet wyborczy Andrzeja Dudy (PiS), 3 osoby zgłosił komitet wyborczy Leszka Samborskiego, a 9 chętnych zgłosiło się samych do PKW. W gminie Krośnice do prac w obwodowych komisjach wyborczych zgłoszono 5 chętnych, a w gminie Cieszków – 3 (wszystkie z PiS). W związku z brakiem odpowiedniej liczby chętnych osób komisarz wyborczy we Wrocławiu nie był w stanie w ustawowym terminie powołać żadnej obwodowej komisji w naszym powiecie.
Nie zmienia to wiele w kwestii zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Zgodnie z wciąż obowiązującym prawem wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja i wyborcy mają na dotychczasowych zasadach głosować w lokalach wyborczych. Obecnie jednak w trakcie procedowania jest specustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z którą wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawę przyjmować będzie jeszcze Senat, a przy ewentualnym odrzuceniu ponownie Sejm. Specustawa wejdzie w życie prawdopodobnie 7 maja.
Zgodnie z nowymi przepisami, które mają dopiero wejść w życie, marszałek Sejmu może w stanie epidemii zarządzić w razie konieczności zmianę terminu wyborów, np. na 17 lub 24 maja. Zgodnie z nowymi przepisami to Minister Aktywów Państwowych, a nie PKW, określi wzór karty do głosowania, zleci sporządzenie pakietów wyborczych, określi szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.
Generalnie listy z kartą wyborczą i oświadczeniem do podpisania ma każdemu obywatelowi doręczyć do miejsca zameldowania Poczta Polska w tygodniu poprzedzającym wybory. Kopertę zwrotną ze swoim głosem trzeba będzie umieścić w specjalnie przygotowanej nadawczej skrzynce pocztowej. Takie skrzynki mają być ustawione m.in. w urzędach gmin. Koperty do skrzynek będzie można wrzucać nie wcześniej niż o godzinie 6 i nie później niż do godziny 20 w dniu głosowania. Co ważne, nie można zebrać głosów wszystkich domowników do jednej koperty. Każdy wyborca to oddzielny pakiet wyborczy i oddzielna koperta zwrotna.
Karty do głosowania odebrane ze skrzynek nadawczych trafią do gminnych obwodowych komisji wyborczych, które mieścić się będą w gminach lub w lokalach wskazanych przez wojewodę. Koperty będą dostarczane do gminnych komisji obwodowych sukcesywnie od godziny rozpoczęcia wyborów do godziny 23. Komisje będą weryfikowały nadesłane koperty zwrotne, czy wyborca figuruje w spisie wyborców. Gminna komisja będzie zliczać głosy i sporządzać protokół z głosowania, który zostanie przesłany do okręgowej komisji wyborczej.
Na prezydenta RP zarejestrowano 10 kandydatów. Są to: obecny prezydent Andrzej Duda (PiS), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (kandydat bezpartyjny), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczpospolitej), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa), Paweł Tanajno (kandydat bezpartyjny) oraz Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy).

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5635