www.glosmilicza.pl

:: 30 zł za śmieci w Krośnicach?
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-07-23 09:37:08)

Przed decyzją o podniesieniu opłaty za śmieci z 20 do 30 zł w przypadku segregowanych i z 40 do 60 zł w przypadku odpadów niesegregowanych staną radni Rady Gminy w Krośnicach już na najbliższej sesji, którą zaplanowano na czwartek 30 lipca. Zgodnie z obecnymi wyliczeniami podwyżka jest niezbędna, by gospodarka odpadami zbilansowała się w tegorocznym budżecie.  

Na ogłoszony przez gminę Krośnice 16 czerwca przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krośnice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchowicach w okresie od września do grudnia 2020 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją firma P.W. Kosz Barbary Nowickiej z Wszewilek i opiewa ona na kwotę 670 tys. 776 zł. Tymczasem gmina zamierzała na ten cel przeznaczyć 558 tys. zł. 
Gminni urzędnicy oszacowali, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosą w 2020 r. 1,7 mln zł. Na kwotę tę składa się kilka czynników: koszty już poniesione przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów od stycznia do sierpnia, utrzymanie PSZOK-u oraz zaproponowana w przetargu przez KOSZ kwota za gospodarowanie odpadami przez cztery ostatnie miesiące tego roku. By gospodarka śmieciowa zbilansowała się w tegorocznym budżecie, co nakazuje prawo, konieczna jest podwyżka obecnych cen za śmieci. 
Ponadto, radni będą musieli podjąć decyzję, czy pozbawić zwolnień z opłat za śmieci rodziny wielodzietne. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Krośnicach ze stycznia 2016 r. rodziny legitymujące się Kartą Dużej Rodziny zwolnione były z opłat za śmieci za trzecie i każde kolejne dziecko. Wówczas jednak mieszkańcy płacili za śmieci 9 zł za osobę, teraz jest to już 20 zł, a niebawem najprawdopodobniej będzie to aż 30 zł. W tej chwili zwolnieniem z opłat objętych jest 140 dzieci. W przypadku podniesienia opłaty za śmieci do wysokości 30 zł za osobę, mieszkańcy gminy rocznie musieliby pokryć koszty w wysokości 50,4 tys. zł.  
Gminę Krośnice zamieszkuje obecnie 6.638 mieszkańców, którzy powinni uiszczać opłatę za odpady. Urzędnicy przewidują, że mieszkańcy gminy oddadzą w całym 2020 r. 2.000 ton odpadów komunalnych i 180 ton odpadów do PSZOK-u.
Przed decyzją o podwyżce i uchyleniu uchwały o zwolnieniu z opłat rodzin wielodzietnych staną radni Rady Gminy w Krośnicach. Projekty uchwał omawiać będą 28 lipca, kiedy to obradować będą wszystkie komisje Rady Gminy w Krośnicach. Z kolei 30 lipca zaplanowano sesję, na której zapadną już decyzje odnośnie śmieci.
(jaga)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5648