www.glosmilicza.pl

:: Szykuje się podwyżka opłat za śmieci w Cieszkowie
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-08-20 09:03:01)

Zakończył się ogłoszony przez Eko-Siódemkę przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, m.in. z terenu gminy Cieszków. Ceny zaproponowane przez firmy, które wystartowały w przetargu, są o kilka milionów wyższe od zakładanych kwot. A to oznacza jedno – mieszkańców czeka wzrost opłat za śmieci. O ile? Jeszcze nie wiadomo.


Zakończył się ogłoszony w lipcu przetarg na odbiór śmieci z terenu gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Eko-Siódemka w Krotoszynie, do którego należy m.in. gmina Cieszków. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym odzysk i unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy bioodpadów przekazywanych do składowania. Planowy termin wykonywania usług to: 1 październik 2020 r. – 31 grudzień 2021 r. 
Oferty można było składać do piątku 14 sierpnia i tego samego dnia miało miejsce ich otwarcie. Zamówienie podzielone było na dwie części. Do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn zgłosiła się firma Eko z Kalisza i konsorcjum firm z Jarocina, których oferty opiewały na kwoty: 16,8 mln zł i 18,7 mln zł brutto. Tymczasem planowana kwota Eko-Siódemki na to zadanie wynosi 13,5 mln zł brutto. 
Natomiast do odbioru i zagospodarowania śmieci z terenu gmin Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny zgłosił się jeden oferent. Jest to konsorcjum firm Eko w Kaliszu i MZO w Ostrowie Wlkp., które zaproponowało za swoje usługi kwotę 9,4 mln zł. Jest to o 2,7 mln zł więcej od zakładanej kwoty na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 6,7 mln zł. 
Póki co nie wiadomo jeszcze, czy Eko-Siódemka zdecyduje się na rozstrzygnięcie obecnego przetargu, czyli wybór najkorzystniejszej oferty spośród tych, które wpłynęły, czy też ogłosi nowy przetarg z nadzieją, że zaproponowane w nim ceny będą niższe.
– Obecnie trwa badanie wszystkich złożonych ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w przetargu oraz oceny zdolności potencjalnych wykonawców do należytego wykonania zamówienia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi danymi zostanie podjęta decyzja odnośnie dalszego postepowania – mówi Marcin Gaszek ze Związku Międzygminnego Eko-Siódemka. 
Miesięczna stawka opłat za śmieci od jednego mieszkańca gminy Cieszków wynosi obecnie: 18 zł za śmieci segregowane i 36 zł za śmieci niesegregowane. O ile więcej cieszkowianie będą musieli płacić od jesieni tego roku?
– Obecnie można zaobserwować wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości w całym kraju. Przyczyny wzrostu są wielorakie. W najbliższym czasie, po zapoznaniu się z realnymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty zostanie dostosowana do wysokości rzeczywiście ponoszonych kosztów. Zgodnie z przepisami prawa system gospodarowania odpadami winien być samofinansujący, a stawka opłat musi wystarczyć na finansową obsługę całego systemu. Z racji tego, iż odbiór i zagospodarowanie odpadów są coraz droższe, a odpadów jest coraz więcej, to niemożliwym z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się utrzymanie w dłuższej perspektywie czasu wysokości opłaty na obecnym poziomie – dodaje M. Gaszek. 
Agnieszka Kaczmarek
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5652