www.glosmilicza.pl

:: Janusz Łabuda wykluczony z PiS
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-10-08 10:04:43)

We wtorek 29 września prezydium zarządu okręgowego PiS we Wrocławiu przegłosowało na wniosek milickiego PiS-u uchwałę o skreśleniu z listy członków partii radnego powiatowego i byłego szefa partii w powiecie milickim Janusza Łabudy. Tego samego dnia zawieszony w funkcji członka PiS został wiceprezes szpitalnej spółki MCM Andrzej Sztandera.


Na zdjęciu: Jeszcze do niedawna Janusz Łabuda i Jolanta Szczuraszek byli twarzami milickiego PiS-u. Od 29 września J. Łabuda nie jest już członkiem PiS


Janusz Łabuda był członkiem PiS blisko 18 lat. W latach 2012-2017 był przewodniczącym zarządu komitetu terenowego PiS w Miliczu. Dwukrotnie był kandydatem PiS na funkcję burmistrza gminy Milicz. Od dwóch kadencji jest radnym Rady Powiatu, a wcześniej był radnym Rady Miejskiej w Miliczu. Generalnie Janusz Łabuda w ostatnich 10 latach był jednym z najważniejszych członków partii PiS w Miliczu. Sam Janusz Łabuda nie chciał rozmawiać o powodach swojego wykluczenia z PiS, wskazując iż o usunięcie go z partii wnioskował zarząd milickiego PiS. Od października Janusz Łabuda staje się zatem w Radzie Powiatu radnym niezależnym. Jak zapewnił w rozmowie z nami, będzie odwoływał się od decyzji zarządu okręgowego.
– Było kilka powodów, które zdecydowały o skreśleniu Janusza Łabudy z listy członków PiS przez prezydium zarządu okręgowego partii. Jednym z najważniejszych były niezgodne z naszą linią polityczną głosowania podczas sesji Rady Powiatu. Chodzi głównie o głosowanie w sprawie absolutorium oraz budżetu – wyjaśnia przewodnicząca PiS w Miliczu Jolanta Szczuraszek. Nie jest tajemnicą, że członkowie milickiego PiS-u nie są zadowoleni także z postępowania w Radzie Powiatu innego radnego PiS Krzysztofa Domagały, który głosował podobnie jak Janusz Łabuda za udzieleniem absolutorium zarządowi i za przyjęciem budżetu na 2020 rok. – Panu Domagale postanowiliśmy dać jeszcze szansę, dlatego że jest dopiero od tej kadencji radnym powiatowym i nie ma doświadczenia samorządowego. Skupiliśmy się na tym, żeby z nim najpierw porozmawiać i wyjaśnić jego postępowanie. Teraz czekamy, po której stronie w Radzie Powiatu się opowie – powiedziała w rozmowie z nami przew. Jolanta Szczuraszek.
We wrześniu rezygnację z członkostwa w PiS-ie złożył prezes MCM Andrzej Oćwieja. W piśmie do prezes zarządu okręgowego partii posłanki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, Andrzej Oćwieja swoją rezygnację uzasadnił naciskami politycznymi ze strony władz okręgu, dotyczącymi zatrudnienia w milickim szpitalu osób związanych z PiS. Z kolei 29 września prezydium zarządu okręgowego PiS we Wrocławiu na czas pełnienia funkcji wiceprezesa szpitala zawiesiło w prawach członka partii Andrzeja Sztanderę. PiS w Miliczu w swoim oświadczeniu na stronie na Facebooku podał powody podjęcia takiej decyzji. Jak wyjaśniono, Andrzej Oćwieja i Andrzej Sztandera bez zgody partii przyjęli od przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości propozycję pracy w szpitalnej spółce MCM za bardzo wysokie wynagrodzenie. Jednocześnie, zarząd PiS podkreśla, że partia nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie szpitalem w Miliczu. Sam Andrzej Sztandera w rozmowie z nami podkreśla, że objęcie w październiku 2019 r. funkcji wiceprezesa MCM nie miało nic wspólnego z jego działalnością polityczną. Wiceprezes MCM nie chce komentować sprawy zawieszenia swojego członkostwa w PiS i podkreśla, że nie godzi się na to, aby szpital był miejscem politycznych rozgrywek.
Prawo i Sprawiedliwość w powiecie milickim liczy 51 członków. W skład zarządu komitetu terenowego PiS w Miliczu wchodzą przewodnicząca Jolanta Szczuraszek, Stanisław Babiarz oraz Leszek Szatkowski. Wybory w strukturach terenowych PiS są zaplanowane na 2021 rok.
Obecnie w radach samorządu lokalnego milicki PiS ma dwoje radnych: Dorotę Folmer w Radzie Miejskiej w Miliczu oraz Krzysztofa Domagałę w Radzie Powiatu. Wcześniej przed Januszem Łabudą z PiS-u za niezgodne z zaleceniami partii głosowanie w Radzie Miejskiej wykluczeni z szeregów PiS-u zostali Marzanna Łabaczuk oraz Arkadiusz Tutak. Z kolei w Radzie Powiatu z członkostwa w PiS zrezygnował Piotr Psiuk. Wszyscy byli radni PiS po rozstaniu z partią popierają w głosowaniach koalicję rządzącą gminą i powiatem.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5659